Kända problem för Microsoft Teams

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft-team hjälper > databaser och > kända problem för Microsoft Teams

Uppdaterad: Augusti 2, 2017

Följande tabell innehåller kända problem för Microsoft Teams.

Problemnamn

Beteende/symptom

Känd lösning

Upptäckt den

Stöd för webbklienten i Safari.

Användare som försöker öppna Microsoft Teams-webbklienten i Safari uppmanas att ladda ned skrivbordsklienten. Microsoft undersöker stöd för Safari och delar uppdateringar i den offentliga Office 365-översikten.

Använd webbläsare som stöds, vilket inkluderar: Microsoft Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ och Chrome 51.0+.

2016-11-02

Användare kan inte återskapa ett befintligt kanalnamn.

När ett kanalnamn en gång har skapats kan det inte återskapas, även om det har tagits bort. Systemet sparar dessa data i informationssäkerhetssyfte.

Det finns ingen lösning.

2017-03-13

Det går inte att infoga klistermärken med hjälp av mobilapp.

Du kan inte använda klistermärken på sidan mobila program.

Det finns ingen lösning.

2017-03-13

Skype för företag krävs för vissa möten.

Din möteskalender visas i Microsoft Teams. Gå med i ett möte genom att klicka på knappen Anslut. Under utvecklingen av det här området öppnar Microsoft Teams Skype för företag när du klickar på Anslut om mötet har schemalagts via Skype för företag. Möten som har schemalagts i Microsoft Teams öppnas direkt i produkten. I framtiden ska den här processen göras smidigare.

Klicka på Anslut. Microsoft Teams avgör om Skype för företag krävs för att en användare ska kunna ansluta till mötet utifrån den URL som finns i mötesbeskrivningen.

3/13/17

Teammedlemmar kan inte nås för ad hoc-möten.

Ad hoc-möten stöds om båda använder den senaste app. möten ännu inte stöds i webbklienten eller Windows Phone-program...

Hämta och installera den senaste stationära iOS eller Android-appen att ansluta till mötet.

2016-11-02

Mötesikonen saknas i vänster navigeringsfält.

Ikonen Möten i appfältet är för närvarande endast aktiverad för användare vars postlåda finns i Office 365 med flera klientorganisationer och några utvalda användare vars postlådas plats kan identifieras med hjälp av automatisk upptäckt i Exchange. Microsoft Teams har ännu inte stöd för postlådor på lokal Exchange och Exchange Dedicated. Detta undersöks för närvarande, men det finns ingen tidsplan för den här funktionen.

Det finns ingen lösning.

Deltagare maximala för möten.

Varje Microsoft Team-möte kan ha upp till 80 deltagare.

Det finns ingen lösning.

2017-03-13

Det går inte att ansluta till möten från Windows-klienten.

Du kan inte ansluta till ett gruppmöte från Windows Phone-appen.

Stöd för att delta i möten via Windows Phone kommer snart.

Skillnader i Teams-layout för mobilklient.

Team visas i alfabetisk ordning och kanalerna kan inte minimeras i mobilklienten.

Det finns ingen lösning.

2017-03-13

Lista över arbetsplatser visas inte i alfabetisk ordning.

Användare som byter arbetsplatser när en PowerBI-flik läggs till stöter på en lista över arbetsplatser som inte är i alfabetisk ordning.

Det finns ingen lösning.

Rullningslisten försvinner när rapporter väljs.

Användare som lägger till PowerBI-rapporter kan inte rulla ner genom en rapportlista som är längre än skärmen utan att rullningslisten försvinner.

Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att bläddra igenom listan.

Det går inte att lägga till fler än 5 användare åt gången.

Offentliga grupper stöder för närvarande inte att lägga till fler än 5 användare samtidigt. Den övre gränsen fortfarande är 999 för total medlemskap.

Framtida versioner handlar om det här problemet

2017-03-13

Användare kan inte skapa en grupp.

Företaget kanske har angett en princip begränsa vem som kan skapa Office 365-grupper eller team.

Kontakta din IT-administratör att förstå företagets policy för att skapa grupper och team.

2017-03-13

Team medlem högst 999.

Varje Microsoft-team kan ha högst 999 medlemmar per team.

Det finns ingen lösning.

2017-03-13

Ta bort en grupp kommer också ta bort gruppen som är associerad med den.

Användare kanske inte märker att de underliggande Office 365-grupp tas bort när du tar bort en grupp. Om den underliggande Office 365-grupp raderas, raderas dessutom teamet samt.

Ytterligare språk i Microsoft Teams ger den här informationen till användaren. Den här informationen finns inte i gränssnittet för Office 365-grupper.

2017-03-13

Gruppen postlådor har inte aktiverats för arkivering (extra lagringsutrymme).

I Office 365-säkerhet och efterlevnad Center kan inte globala administratörer aktivera arkivering på gruppen postlådor. De kan göra detta på användarnas postlådor.

Om gruppen postlådekapacitet är nästan full ber vi dig kontakta Microsoft Office-Support om du vill utöka postlådans storlek.

2017/1/2

Skype för företag lokala användare inte komma Mina meddelanden.

Meddelanden slutförs inte när Microsoft Teams användare försöker skicka ett meddelande till en annan enskilda som använder Skype för företag lokal.

Samverkan mellan olika grupper och användare som ligger på Skype för företag – Online är en stöds. Team användare kan skicka 1:1 chattar till icke team användare med Skype för företag – Online.

Samverkan mellan olika grupper och användare som ligger på Skype för företag lokal stöds inte. Team användare kan inte skicka 1:1 chattar till icke team användare med Skype för företag på lokalt.

2016-11-02

Det går inte att få tillgång till OneNote i 1:1 chatt.

När en användare i en 1:1-chatt och klickar på anteckningar, misslyckas installationen Öppna OneNote.

Öppna OneDrive från filer i en 1:1-chatt och klicka på anteckningar som OneNote öppnas. Om den andra användaren i chatten får en nekad, måste de också du öppna OneDrive i team först som anger personliga webbplats-URL.

Offentlig grupp listan visas inte alla grupper.

Listan över offentliga team baseras på Microsoft Graph.

Om du inte ser ett team kan du söka efter den i övre högra sökrutan.

Felaktiga SharePoint användarskapade för Microsoft team SharePoint-webbplats.

SharePoint creator för MS team grupp ser ut att vara en SharePoint-administratör inte rätt användare. När du granskar från SharePoint-Administrationskonsol är skapare för sidan webbplatssamling som är kopplat till gruppen O365 skapa mot en grupp i Microsoft Teams SharePoint-administratör.

Det finns ingen lösning.

7/21/17

Datum och siffror avgränsare Använd amerikanska enheter-formatet i stället för EU-format.

När du ändrar språkinställningarna i Microsoft Teams ändras inte Datumavgränsare format och siffran konverteras till land specifika inställningar.

Inte någon lösning.

7/13/17

Ett Teamnamn med en symbol för 'och' bryter kopplingen funktioner.

När ett Teamnamn har skapats med symbolen 'och' kan inte kopplingar inom Team/grupp upprättas.

Använd inte specialtecken i gruppens namn.

6/21/17

”Minimera” och ”Stäng” knappbeskrivning finns kvar på den primära bildskärmen.

I Windows-klienten kvar beskrivningen för ”minimera” och ”Stäng” i den primära bildskärmen när du har minimerat eller stängt fönstret.

Att det går undvika det här problemet genom att hovra över knappen Minimera och väntar på knappbeskrivning ska visas innan du klickar på.

7/3/17

Alternativ för koppling saknas för vissa grupper.

När du högerklickar på en kanal, finns inte alternativet kopplingar för en medlem i en grupp.

Skapare av en grupp måste ha en online-postlåda, Annars blir alternativet ingen koppling tillgänglig. Detta är förväntat,

6/26/17

Modern autentisering misslyckades.

När det finns ett inledande fel med multifaktorautentisering, använda webbprogrammet för autentisering.

Mer information finns i https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/operations/ad-fs-prompt-login.

Markera den här inställningen: Ange - MsolDomainFederationSettings - DomainName yourdomainhere - PreferredAuthenticationProtocol WsFed - SupportsMfa $False - PromptLoginBehavior inaktiveras.

6/19/17

Grupplanering enkel inloggning (SSO).

SSO gäller inte för grupplanering. Du måste logga in igen första gången du använder grupplanering på varje klient.

Inga kända komma runt just nu. Ytterligare förbättringar av autentisering är som någon arbetar med.

2/28/17

Kan inte spara profilbild.

Användare kan inte spara sina profilbild när Exchange-postlåda är webbaserad (är hemanvändare) lokalt.

Inga kända komma runt just nu.

2/28/17

Mötena är inte tillgängligt.

Mötet funktioner och ikonen är inte tillgängliga när Exchange-postlåda är webbaserad (är hemanvändare) lokalt.

Programutvecklingen.

2/28/17

Outlook-tillägget begränsningar.

Om du vill använda tillägget Outlook måste du om du vill logga in på grupper med hjälp av multifaktorautentisering (MFA). Om MFA misslyckas halvvägs får vägledning för inloggning, du kan fortfarande logga in på grupper, men du får ett felmeddelande när du försöker använda tillägget.

Tillägget är endast tillgänglig för Windows-användare för närvarande.

Tillägget fungerar inte om du använder en proxyserver för autentisering.

Inga lösningar.

8/2/17

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×