Justera objekt i Word för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan låta Word justera objekt, till exempel bilder, former, SmartArt-grafik och diagram – relation till kanterna på sidan, marginaler eller andra objekt.

Genom att låta Word gör det justera kan du se till att objekt på en sida justeras exakt. Word kan justera objekt till vänster, Centrera, höger, överkant, mitten eller nederkant. Du välja om du vill använda dessa positioner så att de motsvarar sidan, marginaler eller andra objekt.

Obs!: Om figursättningen för ett objekt är inställd på I nivå med text kan Word bara justera objektet i relation till sidan eller marginalerna. Som standard används den här inställningen för bilder, så då måste du ändra inställningen för att kunna justera en bild mot andra objekt. Om du vill ändra den här inställningen använder du Ctrl + klick på objektet. Peka på Radbyte och välj sedan något annat än I nivå med text. Om du vill veta mer om figursättning kan du läsa Kontrollera figursättning runt objekt.

Tips: Om du ska placera ut flera objekt på en sida kan det vara bra att använda ett rutnät. Läs mer om hur du använder rutnät i Fäst objekt mot ett rutnät.

Justera ett objekt mot andra objekt, marginaler eller sidan

 1. Håll ned SKIFT och använda mus eller pekplatta för att markera de objekt som du vill justera.

  När du markerar en figur eller flera objekt visas Word fliken Figurformat (eller fliken Bildformat om du har markerat en bild).

  Om du vill justera ett eller flera objekt som du har markerat klickar du på Justera

  Om du inte ser Justera på fliken Figurformat klickar du på Ordna och sedan på Justera.

 2. Ange om de markerade objekten ska justeras mot marginalerna, sidan eller i förhållande till varandra genom att klicka på Justera och välja något av följande alternativ:

  • Justera mot sida

  • Justera mot marginal

  • Justera markerade objekt

 3. Klicka på Justera igen och sedan på den typ av justering du vill använda i någon av de tre kategorierna: Vågrät, Lodrät eller Distribuera.

  Om du vill justera objekt i förhållande till varandra väljer du Justera markerade objekt.

Tips: När du har objekt justerade som du vill kan flytta du dem samtidigt som de relativa positionerna genom att definiera dem som en grupp. Det kan vara användbara, till exempel när layouten i ett område på en sida är som du vill ha den, men du måste flytta flera objekt av den regionen till en annan plats. Hjälp med att använda grupper finns i Gruppera eller dela upp figurer, bilder eller andra objekt.

Du kan justera objekt i förhållande till en fästpunkt, till exempel marginal, sida och stycke. Du kan också ange en exakt placering med siffror för objekt i förhållande till fästpunkten.

Justera ett objekt mot andra objekt, marginaler eller sidan

 1. Klicka på objektet så att det markeras.

 2. Klicka på fliken Format (eller fliken Formatera bild om du har markerat en bild).

 3. Ange om de markerade objekten ska justeras mot marginalerna, sidan eller i förhållande till varandra genom att klicka på Justera och välja något av följande alternativ:

  • Justera mot sida

  • Justera mot marginal

  • Justera markerade objekt

 4. Klicka på Justera igen och klicka sedan på typ av justering som du vill använda i listan.

Justera ett objekt i förhållande till text

 1. Klicka på objektet så att det markeras.

 2. Klicka på fliken Format (eller fliken Formatera bild om du har markerat en bild).

 3. Klicka på Radbryt text under Ordna och klicka sedan på ett annat format än I nivå med text (t.ex. Tätt  Knappen Tätt ).

  Word, gruppen Ordna

 4. Dra objektet i dokumentet där du vill ha den.

 5. Klicka på placering för att finjustera bildens position under Ordna och klicka sedan på Fler layoutalternativ.

  Word, gruppen Ordna

 6. På fliken Position väljer du de alternativ som du vill använda för de vågräta och lodräta fästpunkterna (t.ex. marginal, sida eller stycke).

  Obs!: För att vara säker på att det valda objektet flyttas upp eller ned tillsammans med det stycke som det är fäst till markerar du kryssrutan Flytta objekt med text.

Snabbreferens

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac

Infoga bilder i Office för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×