Justera objekt

Du kan ordna textrutor, bilder, AutoShapes och ritobjekt så att de stämmer överens med marginalstödlinjer, linjalstödlinjer och rutnätsstödlinjer. Du kan också fördela objekt i förhållande till varandra och i förhållande till marginalstödlinjerna. Automatisk justering och fördelning av objekt i Microsoft Publisher 2010 styrs med kombinationsrutan Justering i gruppen Ordna på fliken Design under Tabellverktyg, Bildverktyg eller Ritverktyg, beroende på vilken typ av objekt du har markerat. Du kan även justera objekt mot marginaler, stödlinjer och andra objekt genom att dra objekten. Mer information om layoutstödlinjer finns i Strukturera sidor med layoutstödlinjer.

Justera eller fördela objekt automatiskt

Justera ett objekt mot ett annat objekt eller en stödlinje manuellt

Gruppen Ordna för att justera objekt i Publisher 2010

Justera eller fördela objekt automatiskt

Du kan fördela objekt antingen i förhållande till varandra eller i förhållande till marginalstödlinjerna.

Justera automatiskt i förhållande till en grupp markerade objekt:

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera
  i gruppen Ordna på fliken Design under Tabellverktyg, Bildverktyg eller Ritverktyg.
  Alternativ för objektjustering Publisher 2010

 3. Välj sedan det alternativ du vill ha:
  Vänsterjustera – detta justerar objektens vänsterkant mot vänstra kanten på det objekt som ligger längst till vänster.
  Centrera lodrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den lodräta mittpunkten för samtliga markerade objekt.
  Högerjustera – detta justerar objektens högerkant mot högra kanten på det objekt som ligger längst till höger.
  Justera mot överkant – detta justerar objektens övre kant mot övre kanten på det objekt som ligger högst upp.
  Centrera vågrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den vågräta mittpunkten för samtliga markerade objekt.
  Justera mot nederkant – detta justerar objektens nedre kant mot nedre kanten på det objekt som ligger längst ned.
  Fördela vågrätt – detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i vågrät riktning.
  Fördela lodrätt - detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i lodrät riktning.

Justera automatiskt mot marginalstödlinjerna:

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera och välj Relativt marginalstödlinjer i gruppen Ordna på fliken Design under Tabellverktyg, Bildverktyg eller Ritverktyg.
  Justeringsalternativ i förhållande till marginalstödlinjer i Publisher 2010

 3. Välj sedan det alternativ du vill ha:
  Vänsterjustera – detta justerar objektens vänsterkant mot vänstra kanten på den marginalstödlinje som ligger längst till vänster på sidan.
  Centrera lodrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den lodräta mittpunkten på sidan.
  Högerjustera – detta justerar objektens högerkant mot den marginalstödlinje som ligger längst till höger på sidan.
  Justera mot överkant – detta justerar objektens övre kant mot den marginalstödlinje som ligger högst upp på sidan.
  Centrera vågrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den vågräta mittpunkten på sidan.
  Fördela vågrätt – detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i vågrät riktning.
  Fördela lodrätt - detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i lodrät riktning.

  Tips: Om du vill justera objekt på sidans mitt, klickar du på Relativt marginalstödlinjer och sedan på Centrera vågrätt.

Överst på sidan

Justera ett objekt mot ett annat objekt eller en stödlinje manuellt

Objekt kan justeras utifrån kanter eller mittpunkter. Fästfunktionen i tidigare versioner av Publisher har ersatts med en ny funktion. När du drar ett objekt mot kanten eller mittlinjen på ett annat objekt, eller mot en stödlinje, känns det objekt som du drar trögare när det är justerat. Sedan släpper det när du flyttar förbi det justerade läget.

Genom att dra med musen kan du justera följande:

Kanten på ett objekt

Kan justeras mot

Alla stödlinjer, kanter på övriga objekt och spalter i textrutor

Mitten på ett objekt

Kan justeras mot

Alla stödlinjer och mitten på andra objekt

Kanten på en spalt i en textruta

Kan justeras mot

Alla stödlinjer och kanter på spalter i andra textrutor

Rad- och kolumnkanter i en tabell

Kan justeras mot

Alla stödlinjer och rad- och kolumnkanter i en tabell

En linjalstödlinje

Kan justeras mot

Samtliga ovanstående alternativ

Obs!:  Grupper behandlas som ett enstaka objekt. Själva gruppens kanter och mittpunkter används för justering, inte kanter, mittpunkter eller spalter för objekt inuti gruppen.

Justera ett objekt manuellt:

 1. Placera muspekaren över objektet tills pekaren Flytta visas pekaren Flytta .

 2. Dra objektet tills det visas som justerat mot den stödlinje eller det objekt som du vill justera objektet efter.
  Exempel på hur du justerar ett objekt med stödlinjer eller andra objekt i Publisher 2010

  Meddelanden: 

  • Om stödlinjerna är dolda justeras objekt fortfarande mot stödlinjerna, och stödlinjerna visas när objekt håller på att bli justerade.

 3. Du kan aktivera och inaktivera uppträdandet för manuell justering med kryssrutorna Stödlinjer och Objekt kryssrutor i gruppen Layout fliken Sidlayout.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×