Justera indrag och avstånd

Word för Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra indrag – hur långt stycke från vänster eller höger marginal – och avstånd i dokumentet. Och i marginalerna kan du öka eller minska indraget för ett stycke eller en grupp av stycken.

Vad vill du göra?

När du vill göra exakta ändringar av indrag och avstånd eller du vill göra flera ändringar samtidigt öppnar du dialogrutan Stycke och klickar på fliken Indrag och avstånd.

 1. Markera ett stycke eller en grupp av stycken som du vill justera.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout eller Layout.

  Pilen för att öppna dialogrutan Stycke är markerad på fliken Layout.

 3. Om det behövs väljer du fliken Indrag och avstånd.

 4. Välj inställningar och välj sedan OK.

Tips: Om du väljer Tabbar i dialogrutan Stycke öppnas dialogrutan Tabbar där du kan ange tabbar.

Det finns alternativ för allmänna inställningar och inställningar för indrag och avstånd i dialogrutan Stycke. Längst ned i dialogrutan kan du se en förhandsgranskning av hur alternativen ser ut innan du tillämpar dem.

Allmänt

Justering

Välj Vänster för att justera texten till vänster med ojämn högerkant (eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+L).

Välj Centrera för att centrera texten med ojämn vänster- och högerkant (Ctrl+E).

Välj Höger för att justera texten med ojämn vänsterkant (Ctrl+R).

Välj Marginaljustera för att justera texten både till vänster och höger, genom att lägga till avstånd mellan ord (Ctrl+J).

Dispositionsnivå

Den nivå som stycket visas på i vyn Disposition.Mer information finns i Skapa en dokumentdisposition i vyn Disposition.

Välj Dölj som standard om du vill att dokumentet öppnas med rubriker dolda som standard.Mer information finns i Dölja eller visa delar av ett dokument.

Indrag

Vänster

Drar in stycket från vänster med angivet värde.

Höger

Drar in stycket från höger med angivet värde.

Special

Välj Första raden > Med för att göra indrag av den första raden i ett stycke.Om du snabbt vill göra ett indrag av den första raden med linjalen läser du i Skapa indrag av första raden.

Välj Hängande > Med för att göra ett hängande indrag.Om du snabbt vill göra ett hängande indrag med linjalen läser du i Skapa ett hängande indrag.

Spegelindrag

När du väljer det här alternativet blir Vänster och Höger till Insida och Utsida.Det här avser bokstilsutskrift.

Avstånd

Före

Justera avståndet före ett stycke.

Efter

Justera avståndet efter ett stycke.

Radavstånd

Välj enkelt för enkelt radavstånd i texten. Att snabbt enstaka blanksteg i hela dokumentet kan du läsa enkelt radavstånd i ett dokument.

Välj 1,5 rader om texten ska använda en och en halv gånger enkelt radavstånd.

Välj Dubbelt om du vill ha dubbelt radavstånd i texten. Om du snabbt vill skapa dubbelt radavstånd i hela dokumentet läser du i Använda dubbelt radavstånd i ett dokument.

Välj Minst > Vid för att ange det minsta radavstånd som behövs för att passa det största teckensnittet eller grafikobjektet på raden.

Välj exakt > vid att ställa in fast radavstånd, uttryckt i punkter. Om texten är i 10 punkters teckensnitt kan ange du 12 punkter som radavståndet.

Välj Flera > Vid för att ange radavstånd som en multipel uttryckt i tal större än 1. Om du till exempel anger radavståndet 1,15 ökar avståndet med 15 procent, och om du anger radavståndet 3 ökar avståndet med 300 procent (tredubblat avstånd).

Lägg inte till

Välj Infoga inte utrymme mellan stycken när du inte vill ha extra avstånd mellan stycken.

Om du vill spara inställningarna du valde som standard klickar du på Ange som standard.

Vad vill du göra?

 1. Klicka framför raden som du vill göra indrag på.

 2. I Word 2007

  • Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

   Dialogruteikonen Stycke

  I Outlook 2007

  • Klicka på dialogruteikonen Stycke Bild av knapp i gruppen Stycke på fliken Formatera text och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

 3. Klicka på Första raden i listan Special under Indrag, och ange sedan i rutan Med hur mycket utrymme som du vill använda för indraget på den första raden.

  Obs!: Den första raden i stycket och alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag. Alla stycken före det markerade stycket måste dock manuellt få indrag på samma sätt.

Du kan skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag.

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första (kallas även för ett hängande indrag).

 2. Dra markören Hängande indrag på den vågräta linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja.

  markering för hängande indrag

  Om du inte ser den vågräta linjalen längst upp i dokumentet klickar du på Visa linjal längst upp på den lodräta rullningslisten.

Välj alternativ på fliken Indrag och avstånd om du vill använda mer exakta inställningar för ett hängande indrag.

Ange ett hängande indrag med exakta mått

 1. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

 2. Klicka på Hängande i listan Special under Indrag, och ange sedan i rutan Med hur mycket utrymme som du vill använda för det hängande indraget.

 1. Markera det stycke som du vill ändra.

 2. Gör något av följande i gruppen Stycke på fliken Formatera text:

  • Klicka på knappen Öka indrag om du vill öka indraget i stycket.

  • Klicka på knappen Minska indrag om du vill minska indraget i stycket.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för Autokorrigering under Inställningar för Autokorrigering och klick sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Markera kryssrutan Ange vänster och första indrag med tabbar och backsteg.

  • Klicka framför raden om du vill göra indrag av den första raden i ett stycke.

  • Klicka framför vilken rad som helst förutom den första raden om du vill göra indrag av ett helt stycke.

 5. Tryck på Tabb-tangenten.

Obs!: Ta bort indraget genom att trycka på Backsteg innan du flyttar insättningspunkten. Du kan även klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan även skapa ett negativt indrag som flyttar stycket närmare den vänstra marginalen.

 1. Markera den text eller det stycke som du vill flytta mot den vänstra marginalen.

 2. I Word 2007

  • Klicka på nedåtpilen i rutan Indrag vänster i gruppen Stycke på fliken Sidlayout.

  • Fortsätt att klicka på nedåtpilen tills den markerade texten placeras där du vill ha den i den vänstra marginalen.

  I Outlook 2007

  • Klicka på Minska indrag i gruppen Stycke på fliken Formatera Text.

  • Fortsätt att klicka på Minska indrag tills den markerade texten placeras där du vill ha den i den vänstra marginalen.

Se även

Ändra vågrät justering för text på en sida

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×