Jag har inte fått ett e-postmeddelande som någon har skickat till mitt Outlook.com-konto

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om någon har skickat ett e-postmeddelande till ditt Outlook.com-konto som aldrig kom fram så finns det flera saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet.

Om du inte kan skicka meddelanden från ditt Outlook.com-konto kan du läsa Det går inte att skicka ett e-postmeddelande i Outlook.com.

Kontrollera tjänstestatus

Om du har problem med Outlook.com markerar du Tjänststatus. Om statusen inte gröna kan vänta tills tjänsten körs normalt och försök igen.

Kontrollera mappen Skräppost

Gå till mapplistan i Outlook.com och välj Skräppost. Leta där efter det e-postmeddelande du saknar.

En skärmbild av mappen Skräppost

Om det finns meddelanden som inte borde ha markerats som skräppost högerklickar du på varje meddelande och väljer Markera som Inte skräppost. Meddelandet flyttas automatiskt till din inkorg.

Rensa inkorgen

Om inkorgen är full får du inga nya meddelanden. Du kan frigöra utrymme i inkorgen genom att försöka tömma skräppostmappen. Högerklicka på Skräppost > Ta bort alla.

En skärmbild av alternativet Ta bort alla

Du kan också rensa bort oönskad e-post från inkorgen eller arkivmappar. Med Rensa kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från en viss avsändare, bara behålla det senaste meddelandet från den avsändaren eller ta bort e-post från avsändaren som är äldre än 10 dagar. Markera ett meddelande du vill rensa och välj Rensa.

En skärmbild av knappen Rensa

Spara foton och dokument till OneDrive är ett annat bra sätt att göra plats i Inkorgen. Om du vill lära dig att spara bifogade filer till OneDrive, finns i Frigör lagringsutrymme i Outlook.com.

Kontrollera inställningarna för filtrering och sortering av Inkorgen

Om Inkorgen filtreras baserat på kategorier eller om du använder en annan sorteringsordning än normalt så kanske du inte ser de meddelanden du förväntar dig. Alternativen för filtrering sortering är tillgängliga längst upp i meddelandelistan.

 • För filtrering väljer du Filtrera > Alla.

  En skärmbild av knappen Filtrera med Alla markerat

 • För sortering väljer du Filtrera > Sortera efter.

  En skärmbild av menyn Filter med Sortera efter markerat

Om du vill leta efter nya meddelanden väljer du Datum. Om du vill leta efter meddelanden från en viss person väljer du Från. Du kan ändra ordning genom att välja alternativet igen.

Leta på fliken Övrig

Med Prioriterad inkorg delas inkorgen upp på två flikar, Prioriterad och Övrig, för att hjälpa dig att fokusera på de meddelanden som är viktigast för dig. Om Prioriterad inkorg har aktiverats för dig kanske vissa meddelanden som skickats till dig finns på fliken Övrig. Du kan högerklicka på meddelanden som du vill ska visas i Prioriterad och välja Flytta till Prioriterad inkorg eller Flytta alltid till Prioriterad inkorg. Prioriterad inkorg lär sig vilka meddelanden som alltid ska hamna på fliken Prioriterad.

En skärmbild av fliken Övrig

Mer information om hur du inaktiverar Prioriterad inkorg finns i Stänga av prioriterad inkorg.

Kontrollera listorna över blockerade och betrodda avsändare

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > Alternativ.

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Spärrade avsändare.

  En skärmbild av Spärrade avsändare på Alternativ-menyn

 3. Om du ser avsändarens adress under Spärrade avsändare markerar du adressen och väljer Ta bort Ikonen Ta bort > Spara.

Om avsändarens adress inte finns med i listan Spärrade avsändare kan du lägga till personen i listan Betrodda avsändare. E-post från kontakter i listan Betrodda avsändare kommer aldrig att hamna i mappen Skräppost.

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > Alternativ.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Betrodda avsändare.

  En skärmbild av Betrodda avsändare på Alternativ-menyn

 3. Ange avsändarens e-postadress och välj Ta bort Ikonen Lägg till > Spara.

Om du vill återgå till Inkorgen väljer du Alternativ högst upp på skärmen.

Kontrollera inställningarna för skräppost

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > Alternativ.

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Filter och rapportering.

  En skärmbild av Filter och rapportering på Alternativ-menyn

 3. Under Välj ett skräppostfilter väljer du önskad skyddsnivå och väljer sedan Spara.

  • Med Standard så kan vissa skräppostmeddelanden hamna i Inkorgen. Du måste markera de meddelandena som skräppost manuellt.

  • Med Exklusivt kan vissa legitima meddelanden hamna i mappen Skräp. Du behöver då kontrollera den här mappen med jämna mellanrum.

Om du vill återgå till Inkorgen väljer du Alternativ högst upp på skärmen.

Kontrollera dina e-postregler

Med hjälp av postregler kan du hålla ordning i Inkorgen genom att ta bort, flytta, kategorisera och flagga meddelanden baserat på avsändare, ämne eller andra kriterier. Det kan finnas en regel som hindrar dig från att se vissa e-postmeddelanden i Inkorgen.

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > Alternativ.

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Regler för inkorgen och rensning.

  En skärmbild av Regler för inkorgen och rensning på Alternativ-menyn

 3. Om det finns en eller flera regler som hindrar dig från att se e-post du vill ta emot gör du något av följande:

  • Välj den regel du vill ta bort och välj sedan Ta bort Ikonen Ta bort .

  • Välj regeln och välj sedan Redigera Ikonen Redigera . Ändra regelinställningarna så att du enklare kan hitta dina meddelanden. Du kan till exempel ändra åtgärder i regeln från borttagning till kategorisering eller flaggning.

 4. Välj Spara.

Om du vill återgå till Inkorgen väljer du Alternativ högst upp på skärmen.

Kontrollera e-postvidarebefordran

Om du har konfigurerat vidarebefordran från ett annat e-postkonto till din inkorg i Outlook.com ska du se till att vidarebefordran inte har upphört att gälla och att den är rätt inställd. Fråga supporten hos din andra e-postleverantör om du behöver mer hjälp.

Kontrollera om ditt konto är blockerad

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post kanske ditt konto tillfälligt blockerats därför att vi lagt märke till vissa ovanliga inloggningsaktiviteter. Information om hur du tar bort en blockering av ditt konto finns i Ta bort blockering av mitt Outlook.com-konto.

Kontakta avsändaren

Om du har försökt med ovanstående lösningar och ändå inte får meddelanden från en avsändare bör du kontakta avsändaren. Informera dem om att:

 • Deras e-postmeddelande inte levereras till Outlook.com.

 • De bör kontakta Microsofts support via postmaster.live.com.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Närliggande avsnitt

Hålla skräpposten borta från inkorgen på Outlook.com
Hantera missbruk, nätfiske eller förfalskning på Outlook.com

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×