Jag flyttade några aktiviteter, och då ändrades aktivitetssambanden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

När du flyttar vissa uppgifter ändras aktivitetssamband.

Orsak

När du kopierar eller flyttar en hel aktivitet eller resurs kopieras eller flyttas den associerade informationen. Den här informationen inkluderar:

  • Under aktiviteter (om markeringen är en sammanfattningsaktivitet )

  • Anteckningar

  • Länkade eller inbäddade objekt

Dessutom skapar Project som standard aktivitets samband automatiskt för nya aktiviteter som du infogar inom en serie med sammanhängande länkade aktiviteter. Om alla följande villkor uppfylls ändras dina relationer så att de inkluderar den infogade uppgiften i den länkade serien:

  • De omgivande uppgifterna är en del av en serie med sammanhängande länkade aktiviteter.

  • De omgivande aktiviteternas samband är avslut-till-Start.

  • Kryss rutan Länka automatiskt infoga eller flytta aktiviteter är markerad på fliken schema i dialog rutan alternativ (verktyg -menyn).

När du flyttar en aktivitet i en grupp med länkade aktiviteter, länkas den aktiviteten i gruppens sekvens (till exempel A>B>C_GT_D A>B>D>C).

När du flyttar en aktivitet från en grupp med länkade aktiviteter till en annan infogas uppgiften i sekvensen för den nya gruppen (till exempel A>B>X>C>D) och återstående aktiviteter justeras (W>Y>Z).

När du flyttar en aktivitet från en grupp med länkade aktiviteter till ett område utan länkade aktiviteter kopplas den flyttade aktiviteten bort och återstående aktiviteter justeras (till exempel A>B>C_GT_D blir A>B>D).

När du flyttar en aktivitet från ett område utan länkade aktiviteter till en grupp länkade aktiviteter infogas den flyttade aktiviteten i sekvensen (till exempel A>B>X>C>D).

Lösning

Du kan underhålla aktivitets samband mellan alla föregående aktivitet-och efterföljande aktivitet-aktiviteter, oavsett var du flyttar aktiviteten, om minst ett av följande villkor uppfylls:

  • Aktiviteten flyttas inte från eller klistras in i en serie med löpande länkade aktiviteter.

  • Aktiviteten som flyttas innehåller aktivitets samband som inte är avslut-till-Start.

  • Kryss rutan Länka automatiskt infoga eller flytta aktiviteter är inte markerad på fliken schema i dialog rutan alternativ (verktyg -menyn).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×