Jämföra och sammanfoga två versioner av ett dokument

Du kan jämföra två versioner av ett dokument för att se hur de skiljer sig åt. Du kan även sammanfoga två versioner av samma dokument till ett nytt dokument. I båda fallen visas skillnaderna med ombearbetningsmarkeringar i Word.

Obs!   Du kan inte sammanfoga två separata dokument till ett.

Gör något av följande:

Jämföra två versioner av ett dokument

 1. Öppna en av de två versionerna av det dokument som du vill jämföra.

 2. Peka på Spåra ändringarVerktyg-menyn och klicka på Jämför dokument.

  Obs!   Om alternativet Jämför dokument inte är tillgängligt kan dokumentet vara skyddat. Om du vill ta bort skyddet för ett skyddat dokument klickar du på Ta bort dokumentskyddVerktyg-menyn.

 3. Markera det ursprungliga dokumentet på popup-menyn Ursprungligt dokument.

 4. Leta reda på den andra versionen av dokumentet på popup-menyn Reviderat dokument och klicka sedan på OK.

  Ändringarna från den omarbetade versionen sammanställs i en ny version som baseras på den ursprungliga versionen av dokumentet. Den ursprungliga versionen förblir oförändrad. Eventuella skillnader som introduceras med den omarbetade versionen av dokumentet anges med ombearbetningsmarkeringar.

  Tips   Om du vill ändra inställningarna för dokumentjämförelse eller den detaljnivå som visas pekar du på Spåra ändringarVerktyg-menyn, klickar på Jämför dokument och sedan på  Pilknapp.

Sammanfoga två versioner av ett dokument

 1. Öppna en av de två versioner av dokumentet som du vill sammanfoga.

 2. Klicka på Sammanfoga dokumentVerktyg-menyn.

 3. Välj en version av dokumentet på popup-menyn Ursprungligt dokument.

 4. Bläddra fram den andra versionen av dokumentet på popup-menyn Reviderat dokument och klicka sedan på OK.

Se även

Använda spårade ändringar

Infoga, ta bort eller ändra en kommentar

Gäller för: Word for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk