Jämföra och sammanfoga två versioner av ett dokument

Du kan jämföra två versioner av ett dokument för att se hur de skiljer sig åt. Du kan också slå ihop två versioner av samma dokument till ett nytt dokument. I båda fallen visas skillnaderna med ombearbetningsmarkeringar i Word.

Obs!: Det går inte att slå ihop två separata dokument till ett.

Gör något av följande:

Jämföra två versioner av ett dokument

 1. Öppna en av de två versioner av dokumentet som du vill jämföra.

 2. Verktyg-menyn pekar du på Spåra ändringar och klickar sedan på Jämför dokument.

  Obs!: Om alternativet Jämför dokument inte är tillgängligt kan det bero på att dokumentet är skyddat. Om du vill ta bort skyddet från ett skyddat dokument går du till Verktyg-menyn och klickar på Ta bort dokumentskydd.

 3. På popup-menyn Ursprungligt dokument väljer du det ursprungliga dokumentet.

 4. På popup-menyn Reviderat dokument bläddrar du till den andra versionen av dokumentet och klickar sedan på OK.

  Ändringar från den reviderade kopian införlivas i en ny kopia som är baserad på den ursprungliga kopian av dokumentet. Den ursprungliga kopian berörs inte. Ombearbetningsmarkeringarna visar skillnader som infördes av den reviderade dokumentkopian.

  Tips: Om du vill ändra inställningar för dokumentjämförelse eller den detaljnivå som visas går du till Verktyg-menyn, pekar på Spåra ändringar, klickar på Jämför dokument och klickar sedan på Pilknapp .

Sammanfoga två versioner av ett dokument

 1. Öppna en av de två dokumentversioner som du vill sammanfoga.

 2. Verktyg-menyn klickar du på Sammanfoga dokument.

 3. På popup-menyn Ursprungligt dokument väljer du en version av dokumentet.

 4. På popup-menyn Reviderat dokument bläddrar du till den andra versionen av dokumentet och klickar sedan på OK.

Se även

Använda spårade ändringar

Infoga, ta bort eller ändra en kommentar

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×