Jämföra hur olika mobila enheter fungerar med Office 365

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Här är ett snabbt sätt att se hur du kan använda Office 365 på flera olika telefoner och handdatorer.

Om du letar efter information om hur du ska konfigurera en viss telefon eller handdator kan du läsa mer i de här artiklarna:

Område

Åtgärd

Surface med Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

BlackBerry® Business Cloud Services 1

Nokia (Symbian operativsystem)

E-post

Läsa e-post med Outlook Web App

Ja

Yes

Ja

Light-version

Light version

Light-version

Använd Outlook för iPhone, iPad, och iPod Touch eller Outlook för en Android telefon eller Tablet PC

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Använda e-post via POP eller IMAP

Ja

Yes

Yes

Yes

Yes

Ja

Use Exchange ActiveSync

Ja

Yes

Yes

Ja

No

Ja

Search global address list

Ja

Yes

Yes

Yes

Yes

Ja

Sync calendar and contacts

Ja

Yes

Yes

Yes

Yes

Ja

Remote wipe

Ja

Yes

Yes

Yes

Yes

Ja

PIN-återställning för administratörer

Nej

No

No

No

No

Nej

Samarbete

Använda Office Online i Office 365

Redigera

Visa endast i webbläsare. Redigera i Office Mobile

Visa endast på iPhone. Redigera i iPad

Visa endast, inklusive i webbläsaren på pekdatorer

Endast visa

Endast visa

Använda OneNote för att visa och redigera bärbara datorer

Ja

Yes

Yes

Ja

Nej

Nej

Använda Office på mobila enheter (Word, Excel och PowerPoint )

Nej

Ja

Yes

Ja

Nej

Nej

Visa dokument i OneDrive för företag

Ja

Yes

Yes

Yes

Yes

Ja

Använda funktioner som kräver ActiveX-kontroller

Nej

No

No

No

No

Nej

Kommunikation

Använda Lync 2013 för mobila enheter2

Ja

Yes

Yes

Ja

Nej

Ja. Installera Lync 2010 för Nokia3

Ange och visa närvaroinformation

Ja

Ja3

Ja3

Ja3

Nej

Ja4

Stöd för push-meddelanden

Ja

Yes

Ja

inte tillämpligt5

Nej

inte applicable4

Visa och söka i kontaktlistan och den globala adresslistan med hjälp av Lync

Ja

Yes

Yes

Ja

No

Ja

Start and accept IM conversations

Ja

Yes

Yes

Ja

No

Ja

Skicka position i ett snabbmeddelande

Nej

Nej

Ja

Ja

No

Ja

Manage call forwarding

Ja

Yes

Ja

Nej

Nej

Ja

Handle someone else’s calls if configured as a delegate

Ja

Yes

Ja

Nej

Nej

Ja

Join a Lync Meeting

Ja

Yes

Yes

Ja

No

Ja

AdministreraOffice 365

Administrera Office 365

No5

No5

No5

No5

No5

No5

1 BlackBerry Business Cloud Services är endast tillgänglig med Office 365 Enterprise.

2 Se Microsoft Lync 2013 för mobila klienterför detaljerad information om stöd för Lync i mobila klienter.

3 Lync mobila klienter uppdaterar inte närvaro för en användare baserat på användarens kalender för ledig/upptagen-information:

  • Om en mobilklientsanvändare även är inloggad i Lync på en datorklient uppdateras användarens närvarostatus i datorklienten utifrån användarens kalenderinformation (ledig/upptagen).

  • Om användaren endast är inloggad i en mobilklient uppdateras inte användarens närvarostatus utifrån kalenderinformationen.

4 Lync körs i bakgrunden på enheten, så behövs inte push-meddelanden.

5 du kan använda admin Center och Office 365 portal från en mobil enhet, men erfarenheter som inte är optimerad för kontakten och små skärmar; Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga.

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Office 365 End UserHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk