Jämföra hur olika mobila enheter fungerar med Office 365

Här är ett snabbt sätt att se hur du kan använda Office 365 på flera olika telefoner och handdatorer.

Om du letar efter information om hur du ska konfigurera en viss telefon eller handdator kan du läsa mer i de här artiklarna:

Område

Åtgärd

Surface med Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android-telefoner1

BlackBerry®

med BlackBerry® Business Cloud Services2

Nokia (Symbian operativsystem)

E-post

Läsa e-post med Outlook Web App

Ja

Ja

Ja

Light-version

Light-version

Light-version

Använd Outlook Web App för iPhone eller Outlook Web App iPad

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Använda e-post via POP eller IMAP

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Använda Exchange ActiveSync

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Söka i global adresslista

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Synkronisera kalender och kontakter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fjärrensning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

PIN-återställning för administratörer

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Samarbete

Använda Office Online i Office 365

Redigera

Visa endast i webbläsare. Redigera i Office Mobile

Visa endast på iPhone. Redigera i iPad

Endast visa

Endast visa

Endast visa

Visa och redigera anteckningsböcker med OneNote

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Använda Office på mobila enheter (Word, Excel och PowerPoint)

Nej

Ja

Ja (endast för iPhone)

Ja

Nej

Nej

Visa dokument i OneDrive för företag

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Använda funktioner som kräver ActiveX-kontroller

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommunikation

Använda Lync 2013 för mobila enheter3

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja. Installera Lync 2010 för Nokia3

Ange och visa närvaroinformation

Ja

Ja4

Ja4

Ja4

Nej

Ja4

Stöd för push-meddelanden

Ja

Ja

Ja

inte tillämpligt5

Nej

inte tillämpligt5

Visa och söka i kontaktlistan och den globala adresslistan med hjälp av Lync

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Starta och acceptera snabbmeddelandekonversationer

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Skicka position i ett snabbmeddelande

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera vidarekoppling av samtal

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Hantera någon annans samtal som ombud

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ansluta till ett Lync-möte

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Administrera Office 365

Administrera Office 365

Nej6

Nej6

Nej6

Nej6

Nej6

Nej6

1 Surfplattor med Android kan inte användas.

2 BlackBerry Business Cloud Services är endast tillgängligt med Office 365 Enterprise.

3 Detaljerad information om Lync stöd i mobila klienter finns i Microsoft Lync 2013 för mobila klienter.

4 Lync i mobila klienter uppdateras inte en användares närvarostatus utifrån användarens kalenderinformation (ledig/upptagen):

  • Om en mobilklientsanvändare även är inloggad i Lync på en datorklient uppdateras användarens närvarostatus i datorklienten utifrån användarens kalenderinformation (ledig/upptagen).

  • Om användaren endast är inloggad i en mobilklient uppdateras inte användarens närvarostatus utifrån kalenderinformationen.

5 Lync körs i bakgrunden på enheten, så push-meddelanden behövs inte.

6 Du kan använda administrationscenter och Office 365-portalen från en mobil enhet, men användargränssnittet är inte optimerat för små skärmar eller pekskärmar. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga.

Gäller för: Office 365 End UserHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk