Introduktion till webbläsarkompatibla formulärmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du utformar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall kan du välja att skapa en formulärmall som kan öppnas eller ifyllda i InfoPath eller en webbläsare. Den här typen av formulärmall kallas en webbläsarkompatibel formulärmall. När du är klar med att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall använder du Publiceringsguiden för att publicera den på en server som kör InfoPath Forms Services. Du måste också aktivera webbläsarkompatibel formulärmall för användning i en webbläsare. I vissa fall kan du aktivera formulärmallen själv under publiceringsprocessen. I andra fall, till exempel när webbläsarkompatibel formulärmall innehåller hanterad kod utföra servergruppsadministratör server det här steget åt dig.

I den här artikeln

Vad är InfoPath Forms Services?

Översikt över webbläsarkompatibilitet

Kompatibilitetsalternativ för

InfoPath-specifik vyer

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Distributionsalternativ

Vad är InfoPath Forms Services ?

InfoPath Forms Services är en serverteknik som gör det möjligt för dig att designa webbläsarbaserat formulär i InfoPath och distribuera formulären på interna och externa webbplatser. Användare behöver inte ha InfoPath installerat på datorn för att fylla i ett formulär eller de krävs för att hämta något extra från webben. Allt de behöver är en webbläsare, till exempel Windows Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla Firefox. Om användarna har InfoPath installerat på sina datorer, kan de visa och fylla i formulär i InfoPath snarare än en webbläsare.

InfoPath Forms Services teknik som används i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL och även, separat, i Microsoft Office Forms Server 2007.

Överst på sidan

Översikt över webbläsarkompatibilitet

Alla formulärmallar är kompatibla med InfoPath – det vill säga användare kan öppna och redigera formulär i InfoPath, förutsatt att användarna har InfoPath installerat på sina datorer.

Om du har åtkomst till en server som kör InfoPath Forms Services kan du skapa en enskild formulärmall som innehåller två typer av användare – de som har installerat på sina datorer och personer som inte har InfoPath. I det senare fallet fylla användare i formulär i en webbläsare, inte i InfoPath.

Om användarna har InfoPath installerat kan de öppna formuläret i InfoPath och komma åt hela utbudet av funktioner för att fylla i formulär.

Processen för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall innehåller betecknar en kompatibilitetsinställning, saker när du skapar en formulärmall eller senare, när du utformar en formulärmall. När du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall du testar den, publicera projektet och återkomma webbläsaraktiverade så att användarna kan fylla i i en webbläsare.

Överst på sidan

Kompatibilitetsalternativ för

Du kan skapa en enstaka webbläsarkompatibel formulärmall som körs i en webbläsare i InfoPath, eller till en mobil enhet. Den här metoden minskas tid och kostnad och ökar effektiviteten genom att du kan anpassa olika användare med en enda formulärmall.

Om du vill skapa en webbläsarkompatibel formulärmall, markera kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner i dialogrutan Designa en formulärmall som visas varje gång som du skapar en ny formulärmall. Detta innebär att InfoPath som du vill använda formulärmallen ska vara kompatibel med en webbläsare och som du tänker publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Inställning av kompatibilitet i dialogrutan Designa en formulärmall

När du markerar den här kryssrutan, kontroller och funktioner som inte fungerar i är webbläsarkompatibla formulärmallar antingen dolda eller inaktiverade så att du inte är frestande att använda dem när du utformar formulär. I följande bild visar texten i rutan gul att som inte stöds kontroller inte visas i åtgärdsfönstret kontroller.

Meddelande om dolda kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller

Titta på den text som visas i det nedre högra hörnet i fönstret InfoPath snabbt kontrollera aktuella kompatibilitetsinställningar för formulärmallen.

Aktuella kompatibilitetsinställningar för formulärmallen visas i statusfältet

Om du klickar på den här texten visas i åtgärdsfönstret Kontrollera layout där du kan ändra den aktuella kompatibilitetsinställningen för formulärmallen. Om du börjar utforma en formulärmall och sedan bestämmer dig för att du vill att det ska vara webbläsarkompatibla kan ändra du kompatibilitetsinställningar för formulärmallen genom att klicka på länken Ändra kompatibilitetsinställningar i Kontrollera layout åtgärdsfönstret. På samma sätt kan du klicka på den här länken om du vill göra en webbläsarkompatibel formulärmall till en endast Infopath-formulärmall.

Överst på sidan

InfoPath-specifik vyer

Om många av dina användare ska ha InfoPath installerat på sina datorer, kanske du vill använda hela utbudet av funktioner som är tillgängliga i InfoPath, inklusive vissa som inte är tillgängliga i en webbläsare. I det här fallet kan du skapa två vyer av din webbläsarkompatibel formulärmall. En vy blir för användare som öppnar en formulärmall i en webbläsare. Den andra vyn kommer att användas uteslutande av användare som har InfoPath installerat på sina datorer.

Den här InfoPath-specifik vy visas inte i en webbläsare. Därför kan du använda InfoPath-funktioner i den aktuella vyn som du kan inte annars använder, till exempel användarroller eller översikt/detaljer kontroller.

Tips: Du kan också designa en vy speciellt för visning på en liten skärm och använda kod för att växla till vyn automatiskt när en användare öppnar formuläret på en mobil enhet.

Överst på sidan

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Om du utformar en formulärmall och du bestämmer dig för att ändra dess kompatibilitetsinställning så att det blir webbläsarkompatibla, är det möjligt att webbläsaren kompatibilitetsproblem kan det leda. Kompatibilitetsproblem uppstår när en formulärmall innehåller funktioner som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar. Det är det snabbaste sättet att identifiera dessa kompatibilitetsproblem med hjälp av åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Del av åtgärdsfönstret Kontrollera layout

1. på texten längst upp i åtgärdsfönstret anger att formulärmallen är kompatibelt med InfoPath och en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill ändra inställningen klickar du på länken Ändra kompatibilitetsinställningar.

2. fel visas i åtgärdsfönstret eftersom webbläsarkompatibel formulärmall innehåller kontroller som inte stöds. Om du vill publicera webbläsarkompatibel formulärmall, ta bort dessa kontroller eller konvertera dem till kontroller som är kompatibel med webbläsaren.

Du kan också visa fel och meddelanden som genereras av en server som kör InfoPath Forms Services, förutom eventuella fel och meddelanden som InfoPath upptäcker om du markerar kryssrutan Verifiera på servern i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Du kan till exempel få meddelanden om uppdateringar av funktioner i formulärmallen som kan påverka prestanda för formulär i webbläsaren. Funktionen verifiering är användbart eftersom du kan visa potentiella problem när du utformar din webbläsarkompatibel formulärmall snarare än när du har publicerat den på servern.

Obs!: Det går att publicera en formulärmall som innehåller kompatibilitet fel. Men om du gör det vara formulärmallen inte webbläsaraktiverade, antingen av dig eller servergruppsadministratör.

Överst på sidan

Distributionsalternativ

Alla webbläsaraktiverade formulärmallar måste finnas på en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill distribuera en webbläsaraktiverade formulärmall måste du publicera en webbläsarkompatibel formulärmall med hjälp av Publiceringsguiden i InfoPath och aktivera den för användning på webben.

Om du vill publicera en webbläsarkompatibel formulärmall måste du välja alternativet till ett SharePoint server med eller utan InfoPath Forms Services på den första skärmen i Publiceringsguiden.

Del av Publiceringsguiden

Det finns två lägen för distribution för formulärmallar som finns på en server som kör InfoPath Forms Services: en för användarformulärmallar och en för administratörsgodkänd formulärmallar. I följande avsnitt beskrivs två distributionsalternativ i detalj.

Användarformulärmallar

Den här typen av formulärmallen kan aktiveras för användning på webben med en mall formulärdesignerns.

Användarformulärmallar kan inte innehålla skript eller hanterad kod, kräver fullständigt förtroende eller använda en dataanslutning som hanteras av en administratör. Dessutom kan användarformulärmallar inte vara utformade för att vara tillgänglig i en mobil webbläsare.

Användarformulärmallar köras under säkerhetsnivån domänförtroende, vilket innebär att formulärmallen är betrodd av datorer i samma domän som servern och dataanslutningar i formulärmallen kan komma åt data från samma domän.

Du kan publicera användarformulärmallar till ett bibliotek eller som en innehållstyp på en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill publicera en formulärmall i ett bibliotek måste du behörighet för att skapa bibliotek och listor på webbplatsen. Du måste ha behörighet att hantera webbplatsen om du vill publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp.

Distribuera användarformulärmallar som passar bäst för formulärmallar som inte har förvaltad kod och som har en begränsad omfattning av distributionen, till exempel kontakter som är avsedd att användas av anställda i en avdelning.

Obs!: Om du vill distribuera en formulärmall men har inte behörighet att göra det, visas texten i Publiceringsguiden uppmaning att kontakta servergruppsadministratör för hjälp. Innan du ber servergruppsadministratör att distribuera en formulärmall kan publicera du den på en plats där administratören har tillgång till den. Anta att du bara slutfört utformningen av en formulärmall som gör att kunder kan hantera sin försäkringsbrev online. Eftersom formulärmallen innehåller dataanslutningar som hanteras av servergruppsadministratör, kan du publicera formuläret direkt till en server som kör InfoPath Forms Services. I stället kan publicera du formulärmallen till en nätverksplats som anges av administratören, där den kan kontrolleras för överensstämmelse med något annat designstandarder används i organisationen för formulärmallar. Som ett sista steg meddela du administratören att formulärmallen är klar för granskning.

Administratörsgodkänd formulärmallar

Den här typen av formulärmall aktiveras för användning på webben efter servergruppsadministratör.

Administratörsgodkänd formulärmallar kan innehålla skript eller hanterad kod, kräver fullständigt förtroende eller använda en dataanslutning som hanteras av en administratör. De kan dessutom ha utformats är tillgängliga i en mobil webbläsare.

Administratörsgodkänd formulärmallar kan köras under säkerhetsnivån fullständigt betrodd eller domänförtroende.

Formulärmallen vanligen verifieras och överförs av servergruppsadministratör och sedan den aktiveras i ett formulärbibliotek mall för en eller flera webbplatssamlingar. Aktivering är den process som används för att aktivera eller inaktivera funktioner i en webbplatssamling eller göra administratörsgodkänd formulärmallar tillgängliga för användning. Servergruppsadministratör måste verifiera och ladda upp en administratörsgodkänd formulärmall, men en administratör för webbplatssamlingen kan aktivera formulärmallen efter att den har överförts.

Distribuera administratörsgodkänd formulärmallar som passar bäst för formulärmallar som behöver kraftigt distribueras för användning av anställda i många avdelningar inom ett företag.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×