Introduktion till webbdelen för diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa och lägga till en webbdel för diagram på en SharePoint-webbplats så att andra användare snabbt kan se resultat och annan information. Med en webbdel för diagram kan du till exempel visa försäljningsbelopp för olika grupper eller geografiska områden i en organisation.

Den här artikeln innehåller en översikt av webbdelen för diagram och hur du kan använda den i din organisation. Mer information om hur du skapar en webbdel för diagram finns i Skapa ett diagram med hjälp av webbdelen för diagram.

I den här artikeln

Vilka typer av diagram visas med hjälp av webbdelen för diagram?

Varför ska jag använda en webbdel för diagram?

Vilka typer av datakällor kan användas med webbdelen för diagram?

Nästa steg

Vilka typer av diagram kan visas med en webbdel för diagram?

Diagrammens utseende och innehåll kan variera mycket. Ett stapeldiagram som har skapats med webbdelen för diagram kan till exempel se ut som på den här bilden:

Webbdel för diagram

Diagram som skapas med webbdelen för diagram visas som statiska bilder. Det innebär att du kan visa uppdaterad information i diagrammet, men inte klicka på ett värde för att visa mer eller mindre detaljerad information. Beroende på hur diagrammet är konfigurerat kan du eventuellt klicka på hyperlänkar som är kopplade till diagramserier, förklaringar eller dataetiketter.

Information kan visas på många olika sätt med en webbdel för diagram. I tabellen nedan beskrivs de olika diagramtyperna som är tillgängliga för webbdelen för diagram:

Diagramtyp

Beskrivning

Stapeldiagram

Stapeldiagram

Med ett stapeldiagram kan du illustrera skillnaderna mellan olika element.

Ytdiagram

Ytdiagram

Ett ytdiagram används för att framhäva effekten av förändringar över en viss tid. Diagrammet visar också relationen mellan olika delar och helheten.

Linjediagram

Linjediagram

Ett linjediagram används för att illustrera trender i data över en viss tid.

Punkt-/bubbeldiagram

Bubbeldiagram

I bubbeldiagram visas datapunkter som bubblor i olika storlekar. Ju större ett värde är, desto större är bubblan i diagrammet. Även om det kallas ett "bubbeldiagram" kan du visa olika former i diagrammet, till exempel kvadrater, romber, trianglar eller kryss.

Ekonomidiagram

Ekonomidiagram

Ett ekonomidiagramanvänds för att visa ekonomisk information, till exempel börsvärden.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Ett cirkeldiagram visar andelar (cirkelsektorer) av en totalmängd.

Polärdiagram

Polärdiagram

Ett polärdiagram (även kallat spindel- eller stjärndiagram) är cirkelformat och används främst för att jämföra olika data. Diagrammet visas normalt som en cirkel, men kan också visas som en polygon.

Gantt-schema och flytande stapeldiagram

Gantt-schema

Ett Gantt-schema, eller tidsschema, visar olika händelser som har start- och slutvärden. Dessa scheman passar utmärkt för att planera användningen av resurser. Data kan ritas ut med en skala för datum/tid eller en numerisk skala.

Intervalldiagram

Intervalldiagram

Ett intervalldiagram visar ett dataintervall genom att två Y-värden per datapunkt ritas ut och varje Y-värde ritas som ett linjediagram. Området mellan Y-värdena kan sedan fyllas med en färg eller en bild.

Felstapeldiagram

Felstapeldiagram

Ett felstapeldiagram består av linjer med brytpunkter som anger statistisk information om de data som visas i diagrammet. Diagrammet består av en serie med tre Y-värden. Även om dessa värden kan tilldelas till varje punkt i ett felstapeldiagram beräknas de vanligtvis med data från en annan serie.

Lådogram

Lådogram

Ett lådogram består av en eller flera lådsymboler som sammanfattar fördelningen av data inom en eller flera datamängder. I diagrammet visas rektanglar med streck som sticker ut i båda ändarna.

Trattdiagram

Trattdiagram

Ett trattdiagram visar delmängder data som sammanlagt blir 100 %. Det här är ett diagram med en enskild serie som representerar data som delar av 100 %.

Pyramiddiagram

Pyramiddiagram

Ett pyramiddiagram visar delmängder data som sammanlagt blir 100 %. Pyramiddiagrammet kan visas som en pyramid eller en kon.

Diagram som skapas med webbdelen för diagram lagras som webbplatstillgångar som är specifika för de SharePoint-sidor som de skapas på. Det innebär att du inte kan återanvända ett visst diagram på andra sidor.

Överst på sidan

Varför ska jag använda webbdelen för diagram?

Med webbdelen för diagram kan du, som med de flesta andra typer av diagram som visas på SharePoint-webbplatser, snabbt visa resultatinformation. Webbdelen för diagram är också praktisk när du snabbt och enkelt vill skapa ett diagram och lägga till det på en SharePoint-webbplats utan att lämna SharePoint-webbplatsen.

Du kan till exempel använda en webbdel för diagram i följande fall:

 • Snabbt och enkelt skapa ett diagram som anpassas visningen av en SharePoint-webbplats.   
  Låt oss anta att du tittar på en SharePoint-webbplats som innehåller prestanda och andra typer av information för en grupp eller en organisation. Anta vidare att du vill lägga till en annan rapportvyn på sidan som visar viss information som du vill visa. Du kan göra detta med hjälp av en webbdel för diagram.

 • Skapa ett diagram som använder data från ett annat diagram.   
  En av fördelarna med webbdelen för diagram är att det kan både skicka och ta emot data. Detta innebär att du kan använda en webbdel för diagram som en datakälla för en annan webbdel för diagram.

 • Skapa och använda ett diagram som ansluter till externa data.   
  Till exempel anta att du vill skapa och använda ett diagram som visar information från en kund relation (CRM) hanteringsverktyg. Om din organisation använder Business Connectivity Services (BCS) kan ansluta du webbdelen för diagram till en BCS-komponent att visa dessa data.

Överst på sidan

Vilka typer av datakällor kan användas med en webbdel för diagram?

En webbdel för diagram kan användas med en av följande datakällor:

 • En annan webbdel. Du kan ansluta webbdelen för diagram till en annan webbdel som kan skicka data. Exempel på sådana webbdelar är ett dokumentbibliotek eller en kontaktlista.

 • En SharePoint-lista. Du kan ansluta webbdelen för diagram till en SharePoint-lista som finns i samma webbplatssamling.

 • En Konnektivitetstjänster för företag-komponent. Du kan ansluta webbdelen för diagram till ett BCS för att visa externa eller affärsdata.

 • En Excel Services-fil. Du kan ansluta webbdelen för diagram till en Excel-arbetsbok som har publicerats till Excel Services.

Överst på sidan

Nästa steg

Mer information om hur du skapar en webbdel för diagram finns iSkapa ett diagram med hjälp av webbdelen för diagram.

Mer information om SharePoint business intelligence finns Vad är SharePoint business intelligence?

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×