Introduktion till webbdelen Excel Web Access

En Excel Web Access-webbdel är en SharePoint-teknik som visar en Excel-arbetsbok från ett dokumentbibliotek. Du kan ansluta en Excel Web Access-webbdel till valfri arbetsbok i ett SharePoint-dokumentbibliotek och sedan använda den på en instrumentpanel eller annan SharePoint-sida. Du kan t.ex. visa valda element i en kvartalsrapport på en instrumentpanel.

Baskomponenterna i Excel Web Access

Du kan visa en hel arbetsbok med flera kalkylblad i en enskild Excel Web Access-webbdel, eller bara välja ett element i en arbetsbok och publicera som ett namngivet objekt. Du kan t.ex. dela upp en källarbetsbok i flera avsnitt (baserat på enskilda kalkylblad, namngivna objekt eller andra objekt), och publicera dessa avsnitt separat. Därefter kan du ansluta de separerade avsnitten till individuella webbdelar och kontrollera åtkomst till arbetsboksavsnitt genom att konfigurera behörigheter till webbdelssidan. Dessutom kan du ansluta publicerade webbdelar till varandra, vilket möjliggör korsfiltrering och dynamisk datauppdatering. Slutligen är en Excel Web Access-webbdel också återanvändbar. Om du vill kan du använda samma Excel Web Access-webbdel på många webbsidor.

När du använder en Excel Web Access-webbdel kan du enkelt och säkert dela rapporter med andra användare, och analysera och utforska data.

I den här artikeln

Vad är en Excel Web Access-webbdel?

Lägga till en Excel Web Access-webbdel på en sida

Ansluta en arbetsbok till en webbdel

Vad är en Excel Web Access-webbdel?

En arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel ser ut och fungerar som en arbetsbok i Microsoft Excel. Till exempel kan en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel ha kalkylbladsflikar, dispositionsknappar och pilar för listrutor. Det finns flera olika sätt att anpassa webbdelen.

Dela Excel-arbetsböcker med Excel Web Access

1. Det översta avsnittet innehåller titeln och ett verktygsfält med flera menyer, kommandon och nedrullningsbara listor.

2. Huvudfönstret visar ett eller flera kalkylblad (i kalkylbladsvyn) eller ett namngivet objekt, till exempel ett diagram eller en Excel-tabell (i vyn för namngivna objekt).

3. I åtgärdsfönstret Parametrar, som visas när parametrarna definieras i källarbetsboken, har etiketterat textrutor för datainmatning av definierade parametrar och valfria verktygsbeskrivningar som ger mer information om de olika parametrarna.

4. I avsnittet längst ned visas meddelanden om datauppdatering.

Om du vill visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel måste du lägga till webbdelen till en sida och därefter ansluta arbetsboken till webbdelen. Slutligen kan du anpassa webbdelen genom att välja egenskaper i Excel Web Access-verktygsfönstret för webbdelen. Genom att konfigurera egenskaper kan du styra storlek och layout för webbdelen och ange hur användare ska kunna interagera med arbetsboken.

Överst på sidan

Lägga till en Excel Web Access-webbdel på en sida

Nedan visas en detaljerad steg för steg-beskrivning av hur du lägger till en Excel Web Access-webbdel på en befintlig webbdelssida. Om du vill lägga till en webbdel till en sida måste du vara medlem i SharePoint-gruppen Medlemmar för webbplatsen.

Om det inte finns någon lämplig sida kan du behöva skapa en webbplatssida.

Så här lägger du till en Excel Web Access-webbdel på en webbdelssida:

  1. Från webbdelssidan där du vill lägga till en Excel Web Access-webbdel letar du reda på den webbdelszon du vill använda. I zonen klickar du på Lägg till en webbdel.

  2. En webbdelssida innehåller zoner för att lägga till webbdelar Följande bild visar ett exempel på en webbdelssida som just har skapats. Sidan innehåller en zon för sidhuvud och en zon för brödtext. Varje zon innehåller rutan Lägg till en webbdel.

  3. Klicka på Lägg till en webbdel för att visa dialogrutan Skapa i den zon där du vill lägga till Excel Web Access-webbdelen .

  4. I dialogrutan Skapa väljer du Excel Web Access. Klicka sedan på Lägg till.

    Nu läggs webbdelen till på sidan och fönstret Välj en arbetsbok visas.

Överst på sidan

Ansluta en arbetsbok till en webbdel

  1. Klicka på länken Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret i fönstret Välj en arbetsbok för Excel Web Access. Sidan ändras till redigeringsläget och Excel Web Access-verktygsfönstret visas.

Excel Web Access-delen visas fönstret Välj arbetsbok

  1. Välj och ange egenskaper för Excel Web Access Web Part i åtgärdsfönstret. Ange URL eller UNC för arbetsboken i området Arbetsboksvisning i textrutan Arbetsbok. Om du inte känner till URL:en kan du klicka på bläddringsknappen och markera den arbetsbok som du vill använda.

  2. Markera en eller flera egenskaper som du vill aktivera i områdena Verktygsfält och namnlist och Navigering och interaktivitet. Om du vill inaktivera en egenskap avmarkerar du kryssrutan för egenskapen.

Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel när du vill spara ändringarna och avsluta webbdelsredigeringsläget. Du kan också klicka på Avsluta redigering om du vill avsluta redigeringen och visa arbetsboken i visningsläget.

Då visas den webbdel som du har konfigurerat att använda den associerade arbetsboken på sidan.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×