Office
Logga in

Introduktion till webbdelen Excel Web Access

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En Excel Web Access-webbdel är en SharePoint-teknik som visar en Excel-arbetsbok från ett dokumentbibliotek. Du kan ansluta en Excel Web Access-webbdel till valfri arbetsbok i ett SharePoint-dokumentbibliotek och sedan använda den på en instrumentpanel eller annan SharePoint-sida. Du kan t.ex. visa valda element i en kvartalsrapport på en instrumentpanel.

Baskomponenterna i Excel Web Access

Du kan visa en hel arbetsbok med flera kalkylblad i en enskild Excel Web Access-webbdel, eller bara välja ett element i en arbetsbok och publicera som ett namngivet objekt. Du kan t.ex. dela upp en källarbetsbok i flera avsnitt (baserat på enskilda kalkylblad, namngivna objekt eller andra objekt), och publicera dessa avsnitt separat. Därefter kan du ansluta de separerade avsnitten till individuella webbdelar och kontrollera åtkomst till arbetsboksavsnitt genom att konfigurera behörigheter till webbdelssidan. Dessutom kan du ansluta publicerade webbdelar till varandra, vilket möjliggör korsfiltrering och dynamisk datauppdatering. Slutligen är en Excel Web Access-webbdel också återanvändbar. Om du vill kan du använda samma Excel Web Access-webbdel på många webbsidor.

När du använder en Excel Web Access-webbdel kan du enkelt och säkert dela rapporter med andra användare, och analysera och utforska data.

I den här artikeln

Vad är en Excel Web Access-webbdel?

Lägga till en Excel Web Access-webbdel på en sida

Anslut en arbetsbok till en webbdel

Vad är en Excel Web Access-webbdel?

En arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel ser ut och fungerar som en arbetsbok i Microsoft Excel. Till exempel kan en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel ha kalkylbladsflikar, dispositionsknappar och pilar för listrutor. Det finns flera olika sätt att anpassa webbdelen.

Dela Excel-arbetsböcker med Excel Web Access

1. på den övre delen innehåller rubrik och ett verktygsfält som innehåller flera menyer, kommandon och en nedrullningsbar lista.

2. i huvudfönstret visar ett eller flera kalkylblad (i kalkylbladsvy) eller ett namngivet objekt, till exempel ett diagram eller en Excel-tabell (i vyn namngivna objekt). Huvudfönstret kan dessutom visas en disposition med arbetsbokens innehåll.

3. fönstret parametrar, som visas när parametrar har definierats i källarbetsboken, med etiketten textrutor för inmatning av definierade parametrar och valfritt verktygstips som innehåller mer information om varje parameter.

4. I avsnittet längst ned visas meddelanden om datauppdatering.

Om du vill visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel måste du lägga till webbdelen till en sida och därefter ansluta arbetsboken till webbdelen. Slutligen kan du anpassa webbdelen genom att välja egenskaper i Excel Web Access-verktygsfönstret för webbdelen. Genom att konfigurera egenskaper kan du styra storlek och layout för webbdelen och ange hur användare ska kunna interagera med arbetsboken.

Överst på sidan

Lägga till en Excel Web Access-webbdel på en sida

Nedan visas en detaljerad steg för steg-beskrivning av hur du lägger till en Excel Web Access-webbdel på en befintlig webbdelssida. Om du vill lägga till en webbdel till en sida måste du vara medlem i SharePoint-gruppen Medlemmar för webbplatsen.

Om det inte finns någon lämplig sida kan du behöva skapa en webbplatssida.

Så här lägger du till en Excel Web Access-webbdel på en webbdelssida:

  1. Från webbdelssidan där du vill lägga till en Excel Web Access-webbdel letar du reda på den webbdelszon du vill använda. I zonen klickar du på Lägg till en webbdel.

  2. En webbdelssida innehåller zoner för att lägga till webbdelar Följande bild visar ett exempel på en nyligen skapad webbdelssida. Sidan innehåller en zon för sidhuvud och en brödtext zon. Varje zon innehåller rutan Lägg till en webbdel.

  3. Klicka på Lägg till en webbdel för att visa dialogrutan Skapa i den zon där du vill lägga till Excel Web Access-webbdelen .

  4. I dialogrutan Skapa väljer du Excel Web Access. Klicka sedan på Lägg till.

    Nu läggs webbdelen till på sidan och fönstret Välj en arbetsbok visas.

Överst på sidan

Anslut en arbetsbok till en webbdel

  1. I Excel Web Access Välj en arbetsbok klickar du på länken Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret. Sidan ändra till redigeringsläge och visar Excel Web Access verktygsfönstret.

Excel Web Access-delen visas fönstret Välj arbetsbok

  1. Välj och ange egenskaper för Excel Web Access Web Part i åtgärdsfönstret. I avsnittet Visa arbetsboken i textrutan arbetsbok anger du URL eller UNC av arbetsboken. Om du inte känner till Adressen du klicka på Bläddra och välj sedan den arbetsbok som du vill använda.

  2. Markera en eller flera egenskaper som du vill aktivera i områdena Verktygsfält och namnlist och Navigering och interaktivitet. Om du vill inaktivera en egenskap avmarkerar du kryssrutan för egenskapen.

Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret Webbdel när du vill spara ändringarna och avsluta webbdelsredigeringsläget. Du kan också klicka på Avsluta redigering om du vill avsluta redigeringen och visa arbetsboken i visningsläget.

Då visas den webbdel som du har konfigurerat att använda den associerade arbetsboken på sidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×