Introduktion till vyer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att utforma en formulärmall i olika vyer, kan du erbjuda användare olika sätt att visa data. Till exempel kan du skapa en särskild vy som optimeras för utskrift eller du kan skapa en avancerad sammanfattning vy om du vill ta bort en del av informationen i en komplex formulärmall.

I den här artikeln

Att tänka på

Åtgärdsfönstret vyer

Användarupplevelsen

Scenarier för användning av vyer

Det finns många anledningar till att skapa flera vyer för en formulärmall. Med flera vyer kan du till exempel:

  • Förenkla en lång, komplex formulärmall genom att dela upp den till olika vyer    I en lång undersökning formulärmall kanske du vill dela dina frågor till flera vyer så att användare kan utföra undersökningar i en följd, logisk ordning. I det här scenariot kan du placera varje undersökning avsnitt i sin egen vy och skapa sedan knapparna Bakåt och Nästa i formulärmallen så att användare kan flyttas från en vy till en annan.

  • Visa en skrivskyddad vy i en formulärmall    Du kan till exempel utforma en skrivskyddad vy om du vill förhindra att användare ska kunna ändra data i ett formulär när de har skickat till en webbtjänst. När en användare klickar på knappen Skicka i formuläret, kan du be Microsoft Office InfoPath att växla från vyn Läs-och skrivbehörighet till en skrivskyddad vy.

  • Visa olika versioner av en formulärmall för olika användare beroende på deras roll i din organisation    Till exempel i en formulärmall som används för att bearbeta försäkringsfordringar, du kan skapa en vy för försäkringstagare, en andra visa för försäkringsagenter och tredje visa för försäkring adjusters. Var och en av de här vyerna är anpassat för att passa typ av användare som kommer in information i den.

  • Skapa en utskrift vy av ditt formulär    Om du tycker att det är troligt att användare kan skriva ut sina formulär utformar du en särskild vy som används när formuläret skrivs ut. Den här vyn kallas en Skriv ut vy-w. Du kan skapa ett dedikerat utskriftsvy för varje vy i formulärmallen. Du kan också ange en enskild utskriftsvy som gäller för alla vyer i en formulärmall. Om formulärmallen innehåller tre vyer, kan du skapa en utskriftsvy som kombinerar viktig information från var och en av dessa vyer i en enda utskriven sida.

  • Skapa olika vyer för olika formulär fyller miljöer    I en enda webbläsarkompatibel formulärmall skapa du till exempel en vy för användare som fyller i formulär i InfoPath och en andra vy för användare som fyller i formulär i en webbläsare. Vyn utformat för InfoPath-användare kan innehålla funktioner och kontroller som inte stöds i en webbläsare.

Oavsett hur många vyer som du har i din formulärmall alla dela samma datakälla. Anta att din formulärmall har två vyer för att illustrera hur den här punkten. Om du har en e-postadress textruta i standardvyn kan kopiera du den till den andra vyn. När användare skriver sin e-postadress i en vy som e-postadress visas automatiskt i en annan vy. Du kan kopiera kontroller mellan vyer utan att orsaka bindningsproblem med. Om du kopierar textrutan e-postadress från den första vyn och klistra in den i den andra vyn visas till exempel inte kontrollen lagrar dubblettvärden bindning meddelandet som visas om du kopierar och klistrar in textrutan i samma vy.

Överst på sidan

Designfaktorer

När du utformar en ny vy du vanligtvis att göra följande:

  1. Planera vyn    Hur många vyer behöver du hjälp? Behöver någon av vyerna vara skrivskyddat läge? Vilka ett av vyerna som ska visas när formuläret öppnas första gången? Sannolikt användare att skriva ut formulär som baseras på formulärmallen? I så fall vill att utforma en särskild vy i formuläret som är optimerad för sidan som skrivs ut? Behöver du en vy som gör att endast InfoPath-funktioner om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall?

  2. Fyll i vyn    När du lägger till en ny vy i en formulärmall börjar den tom. Du kan kopiera kontroller från befintliga vyer i ny, tom vy, om det behövs eller infoga kontroller i vyn med hjälp av åtgärdsfönster kontroller eller Datakälla.

  3. Anpassa utseendet på vyn    Vill du lägga till en bakgrundsfärg eller bild i en viss vy? Om användare kan komma att skriva ut vyn, bör du anpassa skrivare, papper, eller marginalinställningarna, eller lägga till sidhuvuden och sidfötter.

  4. Anpassa beteendet för vyn    Hur kommer användare byta till en annan vy formulärmallens? Är standard menykommandon för att växla vyer tillräcklig eller du vill att användare ska kunna växla mellan vyer med hjälp av en knapp eller annan kontroll som visas direkt i formuläret? Om du vill använda en kontroll måste du skapa en vy växling regel i dialogrutan regler. Skriva ut vyer vill du för användare att skriva ut alla vyer samtidigt eller bara den aktiva vyn? Du kan anpassa det här beteendet i dialogrutan Skriv ut flera vyer.

Överst på sidan

Åtgärdsfönstret vyer

Du använder åtgärdsfönstret vyer för att lägga till eller ta bort vyer eller för att växla mellan vyerna.

Del av åtgärdsfönstret Vyer

I åtgärdsfönstret kan du klicka på knappen Egenskaper för datavy om du vill öppna dialogrutan Vyegenskaper, där du kan anpassa inställningar och funktioner för den markerade vyn.

Du kan också använda åtgärdsfönstret vyer för att skapa och associera en utskriftsvy med en befintlig vy. När du har skapat en utskriftsvy designar du den så som du vill använda en formulärmall ska skrivas ut. Detta innebär vanligen att kopiera och klistra in kontroller från den första vyn i utskriftsvyn. Du kan också använda dialogrutan Egenskaper för att ange anpassade utskriftsalternativ för utskriftsvyn, till exempel sidhuvuden, sidfötter och sidmarginaler.

Överst på sidan

Användarupplevelsen

Som standard kan användare växla mellan vyerna genom att klicka på kommandon på Visa-menyn. Namnen på menykommandon stämmer överens med namn som du väljer för vyerna när du har gjort. Vyn aktivt anges med en bock bredvid menyalternativet.

Kommandon på Visa-menyn för att växla vyer

Om du vill göra flera vyernas tillgänglighet tydligare för användare som kanske inte kommandona på menyn kan du lägga till knappar i formulärmallen för att växla mellan vyerna. När du har infogat knappen på din formulärmall kan du associera en regel med knappen så att den växlar vy när en användare klickar på den. Du kan till exempel skapa en Sammanfattning av Visa-knapp som öppnar en avancerad vy av begär data när du klickar i en formulärmall för försäkringsanspråk. I vyn Sammanfattning användare klicka på en knapp för Visa detaljer att återgå till vyn mer detaljerad.

Ibland kanske du vill dölja standardmenykommandon för att växla vyer från användare. Det här är användbar i situationer där du inte vill att användare ska kunna komma åt andra vyer än det som du har för avsikt att fylla i de. Till exempel en formulärmall som används för att samla in feedback om jobbsökanden kan ha tre olika roller som är associerad med den – en för rekryterare, en för intervjuare och en för anställa. För varje roll kan utformar du en särskild vy av formulärmallen. För att förhindra intervjuare från växla till Rekryterarens eller anställa manager vyer när du utformar Rekryterarens och anställning manager vyer, kan du öppna dialogrutan Egenskaper för datavy och avmarkerar du Visa på Visa-menyn när de fyller i formuläret Markera kryssrutan.

Tips: Om du planerar att erbjuda användare flera vyer att välja mellan kan du visa dessa alternativ som poster i en nedrullningsbar listruta i formuläret. Användare kan klicka på den vy som de vill använda i listan.

Använda regler för att växla vyer

Vyer är ofta utformad för att fungera med regler. Regler kan du automatisera vissa uppgifter i en formulärmall som svar på händelser eller åtgärder som startas av den person som fyller i formuläret. Du kan till exempel infoga en knapp i en formulärmall och sedan skapa en regel som växlar vyer när du klickar på knappen. Dessutom kan du använda en regel för att växla vyer när ett formulär öppnas. Detta kan vara användbart när du vill visa olika vyer för olika kategorier av användare baserat på rolltilldelningar för användaren.

Du kan använda dialogrutan regel associera regler till de flesta kontroller i InfoPath, inklusive knappar. I exemplet nedan har formulärets designer skapat en regel i dialogrutan regel som växlar till sammanfattningsvyn. Den här regeln körs när användare klickar på en knapp i formuläret.

Del av dialogrutan Regel

Tips: Använda en regel för att växla vyer när användaren klickar på en knapp är även användbart när du vill att användarna att navigera i tur och ordning från en vy till en annan. I det här fallet du vill lägga till två knappar i varje vy och använda etiketter som < tillbaka och Nästa >.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×