Introduktion till testning av formulärmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För att säkerställa att formulär som bygger på din formulärmall är enkla att använda och att de samlar in rätt typ av data, bör du testa formulärmallarna innan du publicerar dem för användarna.

Artikelinnehåll

Översikt

Testa datainsamlingsfunktionerna

Testa funktionen för användarna

Översikt

Beroende på det antal användare som ska fylla i formulär som bygger på formulärmallen, och beroende på den typ av data du avser att samla in, kan testning av en formulärmall vara så enkelt som att förhandsgranska en formulärmall som är avsedd för en liten grupp, eller så omfattande som att planera en formell process med en testmiljö för att testa funktionerna i en formulärmall för hela företaget. Oavsett om formulärmallen är avsedd för 10 eller 10 000 användare är testning av formulärmallen en viktig del av designprocessen.

Om du testar en formulärmall innan du publicerar den får du möjlighet att:

  • Säkerställa att formulär som bygger på formulärmallen samlar in rätt typ av data, genom att kontrollera att formulärmallens kontroller är korrekt konfigurerade.

  • Kontrollera att alla funktioner du implementerade i formulärmallen fungerar korrekt.

  • Säkerställa att användarna kan skapa och skicka in ett nytt formulär eller ändra ett befintligt formulär som bygger på formulärmallen.

  • Kontrollera att eventuell hanterad kod i formulärmallen fungerar som avsett.

  • Kontrollera att formulär konfigurerade med olika säkerhetsinställningar fungerar som förväntat.

Testning av en formulärmall börjar vanligen med att definiera en testplan. Om formulärmallen är avsedd för en liten grupp, kan testplanen vara så enkel som skrivna anteckningar för dig själv. Om formulärmallen ska användas av ett stort antal personer, kan testplanen vara ett formellt dokument som beskriver de tester du planerar att utföra, vilka resultat som förväntas och de kriterier som ska användas för att avgöra när formulärmallen är klar för publicering.

Det är en god idé att skapa testplanen under planeringsfasen, innan du börjar utforma formulärmallen. Om formulärmallens planerade utformning ändras under konstruktionsfasen, kan du ändra testplanen på motsvarande sätt. När du skriver testplanen ska du se till att den innehåller tester där rätt värde anges och där ett felaktigt värde anges, för att säkerställa att endast korrekta värden sparas eller skickas in. Under planeringsfasen, när du bestämmer dig för att ta med ett fält, en kontroll eller funktion i formulärmallen, bör du tänka på eller skriva ned hur du planerar att testa fältet, kontrollen eller funktionen. Om du till exempel planerar att infoga en kontroll där endast positiva tal mellan 1 och 31 är tillåtna, kan testplanen innehålla tester där du anger ett korrekt värde, ett värde som är högre eller lägre än de tillåtna värdena, och ett test där du anger bokstäver i stället för siffror.

I vissa fall kan du välja att testa funktioner medan du utformar formulärmallen. Du kan till exempel testa dataverifieringen för en kontroll omedelbart sedan du implementerat den, med hjälp av förhandsgranskningsfönstret. Det kan minska den faktiska testningstiden som krävs sedan du är klar med utformningen av formulärmallen.

När du är klar med utformningen av formulärmallen kan du börja testningen enligt testplanen. Anteckna alla problem du hittar under testningen. Innan du rättar till ett fel bör du dock avgöra om det är värt att rätta till felet just nu. Beroende på hur schemat för distribution av formulärmallen ser ut, kanske du vill rätta datarelaterade problem, till exempel formler som ger fel resultat, innan du angriper visuella fel, till exempel formulärmallens färg eller kontrollernas placering. Sedan du rättat till ett fel bör du köra samma tester igen för att säkerställa att problemet verkligen är löst och att inte nya fel infördes.

Under testprocessen kanske du kommer fram till att nya funktioner eller ändringar av den ursprungliga utformningen behövs. Innan du inför dessa ändringar ska du överväga vad det kostar att införa och testa de nya funktionerna. Varje gång du lägger till en ny funktion i en formulärmall bör du uppdatera testplanen så att de nya funktionerna också testas. Överväg att införa de nya funktionerna vid ett senare tillfälle om kostnaden försenar distributionen av formulärmallen.

Testprocessen kan vara en kombination av att testa formulärets funktioner och utseende, samt att testa processen för att skapa och skicka in ett nytt formulär eller ändra ett befintligt formulär som bygger på formulärmallen. I testning av formulärets funktioner ingår att säkerställa att de data som samlas in i formuläret är korrekta. Testning av data kan omfatta att testa de Microsoft Office InfoPath-funktioner som ingår i formulärmallen, till exempel villkorsstyrd formatering, dataverifiering och kod, liksom att säkerställa att formulärmallen samlar in rätt data. Du bör också testa processen att skapa ett nytt formulär, skicka in ett nytt formulär och att ändra ett befintligt formulär. Genom att testa både data och processen säkerställer du att formulär som bygger på formulärmallen kan samla in och spara korrekta data.

Överst på sidan

Testa datainsamlingsfunktionerna

I InfoPath ingår många funktioner, till exempel villkorsstyrd formatering, dataverifiering, formler, regler och kod, som kan användas för att säkerställa att användarna anger korrekta data i formuläret. Du kan testa dessa funktioner för att vara säker på att de är korrekt konfigurerade genom att förhandsgranska formulärmallen. När du förhandsgranskar en formulärmall öppnar InfoPath ett nytt förhandsgranskningsfönster med ett formulär som bygger på formulärmallen, vilket kan användas för att testa dessa funktioner.

Om du upptäcker att du använder samma data för att testa formulärmallen flera gånger, kan du spara ett formulär med exempeldata och sedan konfigurera formulärmallen så att den använder formuläret med exempeldata varje gång du förhandsgranskar formulärmallen. Detta gör att du slipper ange samma data varje gång du förhandsgranskar formulärmallen. Du kan använda exempeldata för att testa att kontrollerna och fälten i formulärmallen är konfigurerade för att godkänna korrekta data, eller spara ett formulär med felaktiga exempeldata för att kontrollera att formuläret reagerar på lämpligt sätt när felaktiga data anges.

Överst på sidan

Testa funktionen för användarna

För att testa den process som användarna upplever när de fyller i och skickar in ett formulär som bygger på formulärmallen måste du publicera mallen i en testmiljö. I idealfallet är testmiljön liknande den produktionsmiljö som användarna använder när de fyller i formulären. Om produktionsmiljön till exempel är ett Microsoft Windows-nätverk som hanteras av flera servrar med Microsoft Windows Server 2003 och en Microsoft SQL-databas, bör testmiljön vara ett separat Windows-nätverk som hanteras av en separat server. Du bör inte utföra testerna i produktionsmiljön, eftersom testerna kan påverka användarna i produktionsmiljön eller de data som lagras på produktionsservrarna.

I testmiljön kan du testa processen att skapa och skicka in ett nytt formulär, ändra ett befintligt formulär med data och testa att de data som skickas in överförs till de korrekta externa datakällorna. Du kan även använda testmiljön för att testa reservplaner, till exempel vad som ska göras om servern blir offline när en användare har skapat men inte skickat ett formulär.

Tips: Ett annat sätt att testa processen att visa, fylla i och skicka formulär är att bjuda in några typiska användare att använda formulärmallen innan du gör den tillgänglig för alla användare. Då kan du bekräfta att formulär som bygger på formulärmallen är enkla att fylla i för de faktiska användarna, och att användarna kan skapa och skicka in nya formulär eller ändra befintliga formulär. Under den här perioden kan du få värdefulla reaktioner på hur användarna faktiskt kommer att använda formulärmallen. Sedan kan du ändra formulärmallen utgående från de reaktioner du fått. Vissa användare kan till exempel ha haft problem med att använda en viss kontroll, vilket du kanske inte förutsett under utformningen av formulärmallen. Om du inte gjort tester med potentiella användare kanske du inte upptäcker detta förrän efter det att du distribuerat formulärmallen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×