Introduktion till testning av formulärmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att säkerställa att formulär som baseras på formulärmallen är enkla att använda och och att de samla in rätt typ av data, bör du testa din formulärmallar innan du publicerar dem så att användare kan fylla i.

I den här artikeln

Översikt

Testa data Webbplatssamlingens funktioner

Testa användarens upplevelse

Översikt

Beroende på antalet användare som ska fylla i formulär som baseras på din formulärmall och beroende på vilken typ av data kan som du har för avsikt att samla in, testa en formulärmall vara lika enkelt som att förhandsgranska en formulärmall avsedda för en liten grupp eller så omfattande som plann ing en formell process som innehåller en testmiljö om du vill testa funktionaliteten hos en företagsövergripande formulärmall. Om din formulärmall är avsedd för 10 och 10 000 användare, är testning av formulärmallen fortfarande en viktig del av designprocessen.

Testa en formulärmall innan du publicerar bilden kan du göra följande:

  • Hjälp att kontrollera att rätt typ av data genom att kontrollera att kontrollerna i en formulärmall har konfigurerats korrekt samlar formulär som baseras på din formulärmall.

  • Kontrollera att alla funktioner som implementeras i formulärmallen fungerar korrekt.

  • Se till att användarna kan skapa och skicka ett nytt formulär eller ändra ett befintligt formulär som baseras på din formulärmall.

  • Kontrollera att alla hanterad kod i formulärmallen fungerar som utformats.

  • Kontrollera att formulär konfigurerad med olika säkerhetsinställningar fungerar som förväntat.

Testa en formulärmall vanligtvis börjar med att definiera en testplan. Om din formulärmall är avsedd för en liten publik vara din testplan så enkla som skrivna anteckningar till dig själv. Om din formulärmall kommer att användas av ett stort antal personer, kanske din testplan ett formellt dokument som beskriver de tester som du planerar att utföra det förväntade resultatet och de villkor som används för att avgöra när formulärmallen är redo att publiceras.

Det är en bra idé att skapa en testplan under planeringen fasen innan du börjar utforma din formulärmall. Om den planerade designen formulärmallens ändras under designfasen, bör du ändra din testplan därefter. När du skriver en testplan, kontrollera att du inkluderar testar där rätt värde anges och testar kontrollerar du att endast rätt värden sparas eller skickas var ett felaktigt värde har angetts. Under planeringen fasen när du bestämmer dig för att ta med en fält, en kontroll eller en funktion i en formulärmall, bör du funderar på eller skriva ned hur du planerar att testa den fält, en kontroll eller en funktion. Till exempel om du planerar att lägga till en kontroll i formulärmallen som accepterar endast positiva tal från 1 till 31 kan abonnemanget test innehålla testar där du anger ett rätt värde, ett värde som är högre eller lägre än de tillåtna värdena , och ett test där du anger tecken i stället för tal.

I vissa fall kan du testa funktioner när du utformar en formulärmall. Du kanske vill testa dataverifiering för en kontroll omedelbart efter implementeringen, med hjälp av fönstret för förhandsgranskning. Detta kan minska den faktiska testning tid som krävs när du har skapat din formulärmall.

När du är klar designa en formulärmall kan du börja testa enligt abonnemanget test. Observera de problem du hittar testar formulärmallen. Men innan du åtgärda problem bör du först kontrollera om problemet är värda åtgärda just nu. Beroende på ditt schema för att distribuera en formulärmall kanske du vill korrigera data-relaterade problem, till exempel formler som ger felaktiga resultat innan du åtgärda visuella problem, till exempel färg på en formulärmall och placering av kontroller. När du har åtgärdat ett problem bör du köra samma tester igen för att säkerställa att problemet verkligen har fastställts och inte introducerades nya fel.

Den här processen test kanske du bestämmer dig för att nya funktioner eller ändringar av den ursprungliga designen av formulärmallen som krävs. Innan du implementerar ändringarna du kostnaden för att implementera och testa de nya funktionerna. Du bör även överväga möjligheten att nya funktioner kan påverka stabilitets befintliga funktioner. När du lägger till en ny funktion i en formulärmall bör du uppdatera din testplan att inkludera testning av de nya funktionerna. Du kan implementera dessa funktioner vid ett senare tillfälle om implementeringskostnad fördröja schemalagda distributionen av formulärmallen.

Testa processen kan vara en kombination av testa funktioner och utseende i formuläret och testa processen med att skapa och skicka ett nytt formulär eller ändra ett befintligt formulär som baseras på din formulärmall. Testa funktioner i formuläret omfattar att säkerställa att data som lagras i formuläret är korrekt. Testa data kan innehålla testning av Microsoft Office InfoPath-funktioner som implementeras i formulärmallen, till exempel villkorsstyrd formatering, dataverifiering och koden, samt att säkerställa att formulärmallen samlar in rätt data. Du bör även testa processen med att skapa ett nytt formulär, skicka ett nytt formulär och ändra ett befintligt formulär. Genom att testa både data och processen kan kontrollera du att formulär som baseras på din formulärmall kan samla in och spara korrekta data.

Överst på sidan

Testa data Webbplatssamlingens funktioner

I InfoPath finns en mängd olika funktioner, till exempel villkorsstyrd formatering, dataverifiering, formler, regler och kod för att se till att användarna anger korrekta data i formuläret. Du kan testa de här funktionerna om du vill vara säker på att de konfigureras på rätt sätt genom att förhandsgranska din formulärmall. När du förhandsgranskar en formulärmall öppnas InfoPath en ny förhandsgranskningsfönstret med ett formulär som baseras på formulärmallen som du kan använda för att testa de här funktionerna.

Om du märker att du har med samma uppsättning data för att testa din formulärmall flera gånger kan du spara ett formulär med exempeldata och sedan konfigurerar formulärmall om du vill använda det här formuläret med exempeldata som används när du förhandsgranskar din formulärmall. Förhindrar du att behöva ange samma uppsättning data varje gång du förhandsgranska din formulärmall. Du kan använda exempeldata som används för att testa att kontroller och fält i en formulärmall är konfigurerad för att acceptera korrekta data eller du kan spara ett formulär med exempeldata som är felaktig att testa att formulärmallen svarar på rätt sätt när ogiltiga data anges.

Överst på sidan

Testa användarens upplevelse

Om du vill testa processen som användarna får när de fyller i och skicka ett formulär som baseras på din formulärmall måste du publicera formulärmallen på en testmiljö. Vi rekommenderar påminner din testmiljö framställning miljö där användarna kan komma åt och fylla i formulär som baseras på din formulärmall. Till exempel post är ett Microsoft Windows-nätverk som hanteras av flera servrar som kör Microsoft Windows Server 2003 med en Microsoft SQL Server-databas, din testmiljö bör vara en särskild Windows-nätverk som hanteras av en separata server. Du bör inte utföra dina tester i normala miljöer, eftersom dina tester kan påverka användare i post eller data som lagrats på dessa servrar.

Du kan testa processen med att skapa och skicka ett nytt formulär, ändra ett befintligt formulär med data och testa att data skickas till rätt externa datakällor i din testmiljö. Du kan också använda testmiljön kan pröva beredskapsplaner, till exempel vad kan jag göra om servern är offline när en användare har skapats men ännu inte har skickat ett formulär.

Tips: Ytterligare ett sätt att testa processen med att komma åt, fyller i och avsändaren formulär är att bjuda in några vanliga användare ska använda formulärmallen innan du gör den tillgänglig för alla dina användare. Det här alternativet att bekräfta att formulär som baseras på formulärmallen är lätt att fylla genom att användarna verkligt och att användare kan skapa och skicka in nya formulär eller ändra befintliga formulär. Du kan samla in värdefull feedback om hur användarna faktiskt använda formulärmallen under den, och sedan kan du ändra formulärmallen därför baserat på den feedback. Till exempel kanske vissa användare har problem med att använda en viss kontroll och du kan inte förutsägs problemet under design av formulärmallen. Utan att köra tester med potentiella användare, kan du upptäcka problemet när du distribuerar en formulärmall.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×