Introduktion till nya filnamnstillägg och Office XML-format

Microsoft Office 2007-systemet innehåller ett nytt filformat som bygger på XML. Det kallas öppna Microsoft Office XML-format och används i Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007. Den här artikeln sammanfattar de viktigaste fördelarna med det nya formatet, beskriver det nya filnamnstillägget och förklara hur du kan dela Office-version 2007-filer med personer som använder tidigare versioner av Office.

Namn på filnamnstillägg

Artikelinnehåll

Vilka är fördelarna med Office XML-format?

Vilka är de nya filnamnstilläggen?

Kan olika versioner av Office dela samma filer?

Vilka är fördelarna med Office XML-format?

Office XML.format medför en rad fördelar – inte bara för utvecklare och lösningar utan också för enskilda användare och både små och stora organisationer:

  • Utrymmessnåla filer     Filerna komprimeras automatiskt och kan i vissa fall vara upp till 75 procent mindre. Office XML-format använder zip-komprimering för att lagra dokument. Det möjliggör kostnadsbesparingar tack vare att det krävs mindre diskutrymme för att lagra filer och mindre bandbredd för att skicka filer med e-post, i nätverk och via Internet. När du öppnar en fil zippas den automatiskt upp. När du sparar en fil zippas den automatiskt ihop igen. Du behöver inte installera några särskilda zip-verktyg för att öppna och stänga filer i Office-version 2007.

  • Förbättrad återställning av skadade filer    Filerna är strukturerade i moduler, vilket innebär att olika datakomponenter i filen är avgränsade från varandra. Filerna kan därför öppnas även om en komponent i filen (t.ex. ett diagram eller en tabell) är skadad eller korrupt.

  • Enklare identifiering av dokument med makron    Filer som sparas med standardtillägget "x" (t.ex. .docx och .pptx) kan inte innehålla VBA-makron (Visual Basic for Applications) eller ActiveX-kontroller och är därför inte utsatta för de säkerhetsrisker som är förknippade med dessa typer av inbäddad kod. Det är bara filer med ett filnamnstillägg som slutar på "m" (t.ex. .docm och xlsm) som kan innehålla VBA-makron och ActiveX-kontroller, och dessa lagras i en avgränsad sektion i filen. De olika filnamnstilläggen gör det lätt att se skillnad på filer med och utan makron, och de underlättar också för virusprogram att identifiera filer som kan innehålla skadlig kod. Dessutom kan IT-administratörer blockera dokument som innehåller oönskade makron eller kontroller, så att det blir säkrare att öppna dokument.

  • Bättre integritet och mer kontroll över privat information    Dokument kan delas konfidentiellt, eftersom personligt identifierbar information och känslig affärsinformation, t.ex. författarnamn, kommentarer, spårade ändringar och filsökvägar, lätt kan hittas och tas bort med funktionen för dokumentkontroll. Mer information finns i Ta bort dold och privat information från Office-dokument.

  • Bättre integrering och interoperabilitet för affärsdata     Med XML-format som datainteroperabilitetsmetod för produkterna i Office-version 2007 kan dokument, kalkylblad, formulär och presentationer sparas i ett XML-format som är fritt tillgängligt för vem som helst att använda och licensiera utan avgifter. Office stöder även kunddefinierade XML-scheman som förbättrar de befintliga dokumenttyperna i Office. Det innebär att kunder lätt kan låsa upp information i befintliga system och utnyttja den i de välbekanta Office-programmen. Information som skapas i Office kan lätt utnyttjas i andra affärsprogram. Allt du behöver gör att öppna och redigera en Office-fil är ett ZIP-verktyg och en XML-redigerare.

Obs!   Ibland behöver du kanske spara dina filer i det binära filformatet som användes i tidigare versioner av Office. Du kanske till exempel arbetar med ett dokument tillsammans med någon som använder en äldre version av Office. Därför kan du fortfarande spara filer i binärt format i Office-version 2007.

Listan Filformat

Innan du bestämmer dig för att spara en fil i binärt format bör du läsa avsnittet Går det att dela filer med olika versioner av Office? i den här artikeln.

Överst på sidan

Vilka är de nya filnamnstilläggen?

Dokument, kalkylblad och presentationer som du skapar i Office-version 2007 sparas som standard i XML-format med de nya filnamnstilläggen med ett "x" eller ett "m" i slutet av de filnamnstillägg som du redan är van vid. Tillägget "x" betecknar en XML-fil utan makron och "m" en XML-fil med makron. Om du t.ex. sparar ett dokument i Word får nu filen som standard filnamnstillägget .docx istället för filnamnstillägget .doc.

Spara en fil som .docx

Samma ändring har skett när du sparar en fil som en mall. Filnamnstilläggen för mallar från tidigare versioner finns kvar, men nu har de ett "x" eller "m" i slutet. Om filen innehåller kod eller makron måste du spara den med det nya makroaktiverade XML-filformatet, och ett "m" som i "makro" läggs då till i filnamnstillägget.

Följande tabeller innehåller alla standardfilnamnstillägg i Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007.

Word

XML-filtyp

Filnamnstillägg

Dokument

.docx

Makroaktiverat dokument

.docm

Mall

.dotx

Makroaktiverad mall

.dotm

Excel

XML-filtyp

Filnamnstillägg

Arbetsbok

.xlsx

Makroaktiverad arbetsbok

.xlsm

Mall

.xltx

Makroaktiverad mall

.xltm

Binär arbetsbok (ej XML-format)

.xlsb

Makroaktiverat tillägg

.xlam

PowerPoint

XML-filtyp

Filnamnstillägg

Presentation

.pptx

Makroaktiverad presentation

.pptm

Mall

.potx

Makroaktiverad mall

.potm

Makroaktiverat tillägg

.ppam

Bildspel

.ppsx

Makroaktiverat bildspel

.ppsm

Bild

.sldx

Makroaktiverad bild

.sldm

Office-tema

.thmx

Överst på sidan

Går det att dela filer med olika versioner av Office?

I Office-version 2007 kan du spara filer både i de nya Office XML-formaten och det binära filformatet som användes i tidigare versioner av Office. Office-version 2007 innehåller både kompatibilitetskontroller och filkonverterare som underlättar fildelning mellan olika versioner av Office.

Öppna befintliga filer i Office-version 2007     Du kan öppna och arbeta med en fil som har skapats i en tidigare version av Office och därefter spara den i det befintliga formatet. Du kanske arbetar med ett dokument tillsammans med någon som en tidigare version av Office och vill därför inte införa några funktioner som bara stöds av Office-version 2007. I Office-version 2007 utförs en kompatibilitetskontroll för att kontrollera att du inte har några funktioner som inte stöds av tidigare versioner av Office. När du sparar filen rapporterar kompatibilitetskontroller sådana funktioner, och du kan ta bort dem innan du fortsätter att spara filen.

Mer information om att använda Office-version 2007 för att öppna dokument, arbetsböcker och presentationer som har skapats i tidigare versioner av Word, Excel och PowerPoint hittar du i länkarna i avsnittet Se även.

Öppna Office-version 2007-filer i tidigare versioner av Office     Du kan öppna och redigera en Office-version 2007-fil i en tidigare version av Word, Excel eller PowerPoint genom att hämta de filkonverterare som behövs. På en dator med en tidigare version av Office går du till Hämtningsbara filer och hämtar Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel and PowerPoint File Formats.

Viktigt!   För att filkonverteraren ska fungera måste din version av Microsoft Office först uppdateras till en av de service-packs som anges här. När du har installerat service-packen för din version av Office hämtar du konverteraren.

Mer information om att öppna Office-version 2007-dokument, arbetsböcker och presentationer i tidigare versioner av Word, Excel och PowerPoint hittar du i länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk