Introduktion till nya filnamnstillägg och Office XML-format

I Microsoft Office 2007-systemet introduceras ett nytt filformat baserat på XML.Det kallas Open XML-format och gäller för Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007.I den här artikeln beskrivs vilka de nya filnamnstilläggen är, hur du kan dela Office-version 2007-filer med personer som använder tidigare versioner av Office och du kan lära dig mer om fördelarna.

I den här artikeln

Vilka är de nya filnamnstilläggen?

Går det att dela filer med olika versioner av Office?

Vilka är fördelarna med Open XML-format?

Vilka är de nya filnamnstilläggen?

Dokument, mallar, kalkylblad och presentationer som du skapar i Office-version 2007 sparas med nya filnamnstillägg med ett x eller ett m.Om du exempelvis sparar ett dokument i Word används numera tillägget DOCX, i stället för tillägget DOC.

  • x betecknar en XML-fil utan makron.

  • m betecknar en XML-fil som innehåller makron.

Spara en fil som .docx

I följande tabeller visas filtilläggen i Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007.

Word

XML-filtyp

Filtillägg

Dokument

DOCX

Makroaktiverat dokument

DOCM

Mall

DOTX

Makroaktiverad mall

DOTM

Excel

XML-filtyp

Filtillägg

Arbetsbok

XLSX

Makroaktiverad arbetsbok

XLSM

Mall

XLTX

Makroaktiverad mall

XLTM

Binär arbetsbok (ej XML-format)

XLSB

Makroaktiverat tillägg

XLAM

PowerPoint

XML-filtyp

Filtillägg

Presentation

PPTX

Makroaktiverad presentation

PPTM

Mall

POTX

Makroaktiverad mall

POTM

Makroaktiverat tillägg

PPAM

Visa

PPSX

Makroaktiverat bildspel

PPSM

Bild

SLDX

Makroaktiverad bild

SLDM

Office-tema

THMX

Överst på sidan

Går det att dela filer med olika versioner av Office?

Office-version 2007 har både kompatibilitetskontroller och filkonverterare för att underlätta fildelning mellan olika versioner av Office.

Öppna filer från en tidigare version i Office-version 2007     Du kan öppna och arbeta med en fil som har skapats i en tidigare version av Office och sedan spara filen i dess ursprungliga format.För att förhindra att funktioner i Office-version 2007 införsanvänder Office-version 2007 en kompatibilitetskontroll som rapporterar dessa funktioner så att du kan du ta bort dem innan du fortsätter med att spara.

Öppna Office-version 2007-filer i tidigare versioner av Office     Du kan öppna och redigera en Office-version 2007-fil i en tidigare version av Word, Excel eller PowerPoint genom att hämta filkonverterare. På en dator med en tidigare version av Office går du till Download Center och hämtar Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel and PowerPoint File Formats.

Viktigt!: Din version av Microsoft Office måste uppdateras till en av de service pack-versioner som finns i följande lista.När du har installerat service pack-versionen för din version av Office hämtar du konverteraren.

Överst på sidan

Vilka är fördelarna med Open XML-format?

Open XML-format medför en rad fördelar, inte bara för utvecklare och de lösningar de utvecklar, utan också för enskilda användare, liksom för små och stora företag:

  • Utrymmessnåla filer     Filerna komprimeras automatiskt och kan i vissa fall vara upp till 75 procent mindre. Open XML-format använder zip-komprimering för att lagra dokument. Det möjliggör viktiga kostnadsbesparingar eftersom det krävs mindre diskutrymme för att lagra filer och mindre bandbredd för att skicka filer med e-post, i nätverk och via Internet. När du öppnar en fil zippas den upp automatiskt. När du sparar en fil zippas den automatiskt ihop igen. Du behöver inte installera några särskilda zip-program för att öppna och stänga filer i Office-version 2007.

  • Förbättrad återställning av skadade filer     Filerna är strukturerade i moduler, vilket innebär att olika datakomponenter i filen är avgränsade från varandra. Filerna kan därför öppnas även om en komponent i filen (t.ex. ett diagram eller en tabell) är skadad eller korrupt.

  • Bättre integritet och mer kontroll över privat information     Dokument kan delas konfidentiellt, eftersom personligt identifierbar och känslig affärsinformation, t.ex. författarnamn, kommentarer, spårade ändringar och filsökvägar, kan hittas och tas bort med funktionen för dokumentkontroll. Mer information finns i Ta bort dold och personlig information ur Office-dokument.

  • Bättre integrering och interoperabilitet för affärsdata     Med Open XML-format som system för datainteroperabilitet för produkterna i Office-version 2007 kan dokument, kalkylblad, formulär och presentationer sparas i ett XML-format som är tillgängligt för vem som helst att använda och licensiera utan avgifter. Office stöder även kunddefinierade XML-scheman som förbättrar de befintliga dokumenttyperna i Office. Det innebär att kunder kan låsa upp information i befintliga system och använda den i de välbekanta Office-programmen. Information som skapas av Office-program kan användas i andra affärsprogram. Allt du behöver för att öppna och redigera en Office-fil är ett zip-verktyg och en XML-redigerare.

  • Enklare identifiering av dokument med makron     Filer som sparas med standardtillägget x (t.ex. DOCX, XLSX och PPTX) kan inte innehålla VBA-makron (Visual Basic for Applications) eller XML-makron. Endast filer med ett filnamnstillägg som slutar med ett m (t.ex. DOCM, XLSM och PPTM) kan innehålla makron.

Obs!: Du kan behöva spara filerna i det binära filformat som användes i tidigare versioner av Office.Du kanske arbetar med ett dokument tillsammans med någon som har en tidigare version av Office.Av den anledningen tillåter Office-version 2007 att du ändå sparar filer i tidigare versioner.

Listan Filformat

download a free trial button

Buy Office now

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×