Introduktion till mötesarbetsytor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En mötesarbetsyta är en webbplats som fungerar som en knytpunkt för information och material om ett eller flera möten.

Om mötesarbetsytor

Delar av en mötesarbetsyta

Deltagare, användare och grupper i webbplats för mötesarbetsytor

Om mötesarbetsytor

En mötesarbetsyta är en webbplats som fungerar som en lagringsplats för information och material som behövs för ett eller flera möten. Du kan konfigurera en mötesarbetsyta när du skapar en mötesinbjudan i Microsoft Office Outlook. Ämnet, deltagarnas namn, datum, tid och platsen från mötesförfrågningen läggs automatiskt till på mötesarbetsytan. Om du senare ändrar informationen, uppdateras mötesarbetsytan automatiskt med den nya informationen.

Obs!: Om du uppdaterar informationen på mötesarbetsytan i stället, måste du uppdatera den informationen i mötesförfrågningen manuellt i Outlook.

Om du konfigurerar en mötesarbetsyta genom att använda Outlook med ett Microsoft Exchange-konto, läggs en länk till mötesarbetsytan automatiskt till i mötesförfrågningens brödtext. De inbjudna kan klicka på länken och visa och arbeta med dagordningen, dokumenten och annan mötesrelaterad information på mötesarbetsytan. Under mötet kan du visa mötesarbetsytan och uppdatera den med information som namnen på deltagarna, fattade beslut och åtgärdspunkter som tilldelas till deltagarna, samt publicera mötesanteckningarna. Tack vare dessa funktioner kan du samla fullständig information om mötet för framtida bruk.

Du kan skapa en mötesarbetsyta från en mängd olika platser om Microsoft SharePoint Services och en överordnad SharePoint-webbplats är tillgängliga. Ny mötesarbetsyta skapas som en underwebbplats för den överordnade SharePoint-webbplatsen. Några exempel på platser och skapa en mötesarbetsyta är en SharePoint Services-kompatibel kalender och schemaläggning program, till exempel Outlook, och en SharePoint Services-webbplats i ett intranät. Du kan också skapa en mötesarbetsyta med hjälp av en befintlig mötesarbetsyta, men i det här fallet den nya webbplatsen får inte vara en underwebbplats av befintlig mötesarbetsyta.

Både Outlook och SharePoint-tjänster hjälper dig att skapa en mötesarbetsyta för mer än ett möte, till exempel för ett återkommande möte eller för flera relaterade möten som länkas till samma mötesarbetsyta. Du kan också tilldela ett ombud till Konfigurera webbplats för mötesarbetsytor åt dig.

Obs!: Om du använder ett annat e-postprogram än Outlook finns mer information i dokumentationen till e-postprogrammet.

Du kan bjuda in alla som har en giltig e-postadress i samma betrodda domän som du själv till mötesarbetsytor som har skapats i den betrodda domänen. De mötesarbetsytor som skapas på externa webbplatser kan visas av alla som har giltiga e-postadresser.

Om du använder ett snabbmeddelandeprogram som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft Skype eller Microsoft Lync kan du använda programmet från listan deltagare i webbplats för mötesarbetsytor för att kommunicera med andra deltagare. Du kan be en deltagare som är online kan du besöka webbplatsen för mötesarbetsyta så att du kan arbeta tillsammans.

Överst på sidan

Delarna på en mötesarbetsyta

En mötesarbetsyta utgörs av en eller flera sidor som innehåller information, så kallade webbdelar. Exempel på webbdelar är mötesuppgifter och listor med information som brukar användas för att planera, genomföra och följa upp ett möte. Vanliga rubriker på listor är Mål, Dagordning, Deltagare, Beslut och Uppgifter. Förutom listor kan du lägga till ett dokumentbibliotek och ett bildbibliotek där deltagarna kan spara material som rör mötet. Vilka listor och bibliotek som visas som standard på startsidan beror på vilken mall du använder när du skapar mötesarbetsytan.

Om mötesarbetsytan inte innehåller den information som du behöver anpassa du det efter dina behov. Hjälp för webbplats för mötesarbetsytor är tillgänglig på webbplatsen och i SharePoint-hjälpen.

Överst på sidan

Deltagare, användare och webbplatsgrupper på en mötesarbetsyta

Även om listan med deltagare på en mötesarbetsyta uppdateras automatiskt, får deltagarna inga behörigheter till mötesarbetsytan. Om behörigheter beviljas eller inte är beroende av typen av mötesarbetsyta.

Om du skapar en ny mötesarbetsyta och skickar en mötesförfrågning med en länk till den, tilldelas deltagarna automatiskt till webbplatsgruppen Deltagare och läggs till på mötesarbetsytan med behörighet att läsa och skriva där. Som mötesorganisatör tilldelas du till webbplatsgruppen Administratör. Om det uppstår problem med att bevilja behörighet till en deltagare automatiskt, visas ett meddelande med instruktioner om var på mötesarbetsytan som du kan lägga till deltagaren som en användare.

Om du länkar till en befintlig mötesarbetsyta efter att du har skickat inbjudan, får alla deltagarna automatiskt behörighet till mötesarbetsytan om något av följande är sant:

  • Mötesarbetsytan skapades från början med unika behörigheter som inte är desamma som för den överordnade webbplatsen.

  • Mötesarbetsytan har ärvt behörigheter från den överordnade SharePoint-webbplatsen och deltagarna har behörighet för den överordnade platsen.

Mer information finns i hjälpen på mötesarbetsytan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×