Introduktion till layout av en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du designar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall måste du fundera över vilken layout den ska ha, med andra ord hur elementen ska placeras i mallen.

I allmänhet bör du ordna de olika delarna av din formulärmall så att användare som fyller i kan du flytta via formuläret i ett logiskt sätt. Dessutom är en bra idé att justera textrutor, kryssrutor och andra element längs de vågräta och lodräta linjerna i ett imaginära rutnät. Du kan använda layouttabeller för att definiera gränserna rutnätets och hjälpa Rada upp element i en formulärmall.

I den här artikeln

Layouttabeller och åtgärdsfönstret Layout

Layoutrelaterade kontroller

Layouttips

Layouttabeller och åtgärdsfönstret Layout

Det bästa är att skapa en formulärmall som är både visuellt tilltalande och enkel att använda för andra. Med hjälp av layouttabeller kan du uppnå båda dessa mål.

I åtgärdsfönstret Layout finns en samling fördefinierade layouttabeller som du kan använda i formulärmallarna och ge dem en visuell struktur.

Åtgärdsfönstret Layout

En layouttabell är som vilken tabell som helst, utom att den enbart används för layout och inte för annan datapresentation. Till skillnad från andra tabeller har layouttabeller heller inga synliga kantlinjer som standard. När du designar formulärmallen i designläget representeras layouttabellens kantlinjer med streckande linjer, så att du vet att du arbetar med tabellen. När användarna fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen, visas emellertid inte dessa kantlinjer.

Du kan bland annat använda layouttabeller när du strukturerar kontroller, avgränsar olika avsnitt, skapar sidhuvuds- och sidfotsavsnitt och placerar logotyper och annan grafik.

I följande exempel används en layouttabell för att strukturera textrutor i ett avsnitt i en formulärmall.

Layouttabell i ett avsnitt i en formulärmall

1. Den här layouttabellen har två rader.

2. Det finns tre kolumner i den andra raden. Kolumnen i mitten används bara för att skapa ett avstånd.

Om du vill lägga till eller ta bort rader och kolumner från en layouttabell klickar du på något av alternativen i listan Sammanfoga och dela celler i åtgärdsfönstret. Om layouttabellerna i åtgärdsfönstret Layout inte passar dina behov kan du lägga till en anpassad layouttabell med det antal rader och kolumner du behöver.

Du kan också använda åtgärdsfönstret Layout du snabbt vill infoga rullande och vågrät regioner i din formulärmall som beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Överst på sidan

Layoutrelaterade kontroller

Förutom layouttabeller kan använda du layout-relaterade kontroller, till exempel avsnitt eller upprepande avsnitt som hjälper dig att designa en formulärmall. När du infogar en layout-relaterade kontroll i en formulärmall infogas som i princip en tom behållare för andra kontroller.

I tabellen nedan finns korta beskrivningar av de vanligaste layoutkontrollerna.

Kontroll

Beskrivning

Avsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller. I till exempel en formulärmall för skadeanmälan kan du använda ett avsnitt för att gruppera en grupp med textrutor som används för att samla in kontaktinformation från försäkringstagarna.

Valfritt avsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller men som inte visas i formuläret såvida inte användaren väljer att lägga till den. Även om alla anställda i ett företag använder ett målavsnitt i sina utvärderingsformulär, kan bara cheferna välja att lägga till ett valfritt avsnitt om sina ledarskapsmål.

Upprepande kontroll

Med en upprepande kontroll, till exempel ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell, kan användarna utöka ett formulärs innehåll när det fylls i och visa endast nödvändigt antal poster i en serie. Du kan till exempel använda en upprepande tabell i en kostnadsrapport för att samla in och registrera specificerade utgifter från de anställda.

Rullningsbart område

En kontroll som innehåller andra kontroller, behåller en fast storlek och rullningslister så att användare kan bläddra om du vill se information som ligger utanför vyn. Rulla regioner kan vara användbara om ett avsnitt i en formulärmall innehåller stora mängder data och användare inte behöver se alla data på samma gång. Om du använder en upprepande tabell för att visa flera poster från en databas kan infoga du upprepande tabell i ett rullningsbart område ska visas några av posterna åt gången. Eftersom rullande regioner används endast i layoutsyfte är är de inte bundna till fält eller grupper i datakällan. Rullande regioner stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Vågrätt område

En kontroll som innehåller andra kontroller och kan placeras vågrätt i en formulärmall. När flera vågräta områden placeras sida vid sida bryts områdena, eller flödar, till nästa rad allt eftersom storleken på skärmen ändras. Vågräta områden används endast i layoutsyfte och kan inte bindas till fält eller grupper i datakällan. Vågräta områden kan inte användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Alternativgrupp

En kontroll som presenterar en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ för användare. En alternativgrupp innehåller alternativavsnitt, varav visas som standardalternativet i ett formulär. Dessa avsnitt innehåller andra kontroller. Till exempel formateras adressinformation i en formulärmall för medarbetare information som en alternativgrupp som innehåller alternativavsnitt. Varje alternativavsnitt innehåller kontroller med rätt adressyntax för ett visst land eller din region. När anställda fylla i ett formulär som baseras på formulärmallen ersätta de standardavsnittet adress hos någon som gäller för deras land eller din region.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips när du finjusterar utseende, storlek och andra aspekter av layouttabeller och layoutrelaterade kontroller.

  • Om du designar en ny, tom formulärmall bör du först bestämma vilken layout formulärmallen ska ha innan du börjar designa den. Om du inte kommer på någon bra layout, prövar du med att skissa dina idéer på papper. Du kan också använda ett program som Microsoft Office Visio när du finjusterar idéerna och skapar modeller av formulärmallens användargränssnitt. När du har en färdig plan kan du infoga en fördefinierad tabell från åtgärdsfönstret Layout och anpassa den efter behov.

  • I designläge representeras layouttabellernas kantlinjer med streckade linjer så att raderna och kolumnerna visas. När användarna fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen syns inte dessa stödlinjer. Resultatet blir en renare och mindre plottrig design. Om du vill dölja stödlinjerna i designläge inaktiverar du dem genom att klicka på Dölj stödlinjerTabell-menyn.

  • Som standard infogas layouttabeller och layoutrelaterade kontroller, till exempel avsnitt och rullningsbara områden, med en bredd som passar den utskrivna sidan. Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på Visa egenskaperVisa-menyn. Markera kryssrutan Använd en anpassad layoutbredd för den här formulärmallen under Layoutinställningar på fliken Allmänt och skriv sedan ett annat tal i rutan Anpassad layoutbredd.

  • Om du anger en egen layoutbredd för layouttabeller och layoutkontroller ska du se till att de inte är bredare än formulärmallens utskrivbara område. Du kan snabbt se hur bred den utskrivna sidan är, och om innehållet i formuläret får plats på sidan, genom att klicka på Guiden SidbreddVisa-menyn. När du klickar på det här kommandot visas en streckad, lodrät stödlinje längs skärmens högersida. Stödlinjen representerar den utskrivna sidans högermarginal, baserat på datorns standardskrivare.

  • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på layoutkontrollerna eller layouttabellerna, markerar du kontrollerna och tabellerna som du vill ändra. Öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning och gör önskade ändringar.

  • Som standard vänsterjusteras en layouttabell i formulärmallen. Om du vill centrera eller högerjustera hela tabellen markerar du den. Klicka på TabellegenskaperTabell-menyn och klicka på Centrera eller Höger på fliken Tabell.

  • Cellutfyllnad är den mängd utrymme som omringar innehållet i en cell. Tänk dig detta som ett buffertutrymme mellan cellen och texten som finns i den. Genom att justera cellutfyllnaden får du i allmänhet mer kontroll över avståndet än att trycka på RETUR och lägga till blanksteg. Du justerar cellutfyllnaden i en cell genom att välja alternativ på fliken Cell i dialogrutan Tabellegenskaper.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×