Introduktion till konversationer

Som standard organiseras e-postmeddelandena i Inkorgen i Microsoft Outlook 2010 efter datum och ordnas efter konversation, där meddelanden som har samma ämne grupperas i konversationer, som kan visas maximerade eller minimerade. Detta gör att du snabbare kan gå igenom dina e-postmeddelanden och utföra åtgärder i meddelanden eller konversationer med färre klickningar.

Konversationer identifieras i meddelandelista med en ikon som visar flera objekt. Meddelandena inom varje konversation sorteras med det nyaste meddelandet överst. När ett nytt meddelande tas emot flyttas hela konversationen högst upp i meddelandelistan. När du klickar på en konversationsrubrik i meddelandelistan visas konversationen i Läsfönster, med det nyaste meddelandet överst.

För konversationer som innehåller olästa meddelanden står ämnet i fet stil, och antalet olästa meddelanden visas bredvid ämnet. När du maximerar konversationen visas rubriken för olästa meddelanden i fet stil. Maximerade konversationer ger ett visuellt förhållande mellan meddelanden, inklusive eventuella svar och relaterade meddelanden från andra mappar.

När ett meddelande får två eller flera svar kan konversationen delas upp i flera relaterade men separata konversationer. Det senaste meddelandet i varje undergrupp visas när du klickar på konversationen. Klicka på en av undergrupperna så visas meddelandena från den undergruppen i läsfönstret, med det senaste meddelandet överst.

Visa meddelanden inom en konversation

Meddelandelistan, som visar ett enskilt meddelande och en konversation.

Den övre rubriken gäller för ett enskilt meddelande. Den nedre rubriken gäller för en konversation som har delats i två konversationer. Klicka på pilen vid meddelanderubriken för att se alla meddelanden i konversationen.

 • Om du vill maximera eller öppna konversationen klickar du på pilen i meddelanderubriken. När du klickar på ett meddelande i den maximerade konversationen hamnar det överst bland meddelandena i läsfönstret.

  Obs!   Konversationer innehåller meddelanden från flera mappar. Meddelanden som du skickar sparas till exempel som standard i mappen Skickat, men visas inom konversationen med meddelanden som du tog emot när du maximerade konversationen.

Den maximerade konversationen innehåller visuella trådar som förenar varje meddelande med de föregående meddelandena i konversationen. Detta gör det lättare att följa konversationer med undergrupper.

Överst på sidan

Utföra åtgärder i en konversation

Du kan utföra åtgärder i konversationer, eller meddelanden inom en konversation, på samma sätt som du kan med enskilda meddelanden. Klicka på konversationsrubriken eller klicka på det meddelande som du vill använda i konversationen, och gör något av följande:

 • Svara eller Svara alla      Om du svarar på ett meddelande i en konversation skickas ett svar till det meddelande som visas överst i läsfönstret. Om konversationen har delats upp klickar du på den undergrupp du vill svara till. Då skickas svaret till det senaste meddelandet i den undergruppen. Du kan svara på valfritt meddelande i konversationen.

 • Vidarebefordra      Om du klickar på Vidarebefordra skapas ett nytt meddelande med konversationen som brödtext i meddelandet, så som den visas i läsfönstret.

 • Kategorisera      Du kan kategorisera en konversation eller enskilda meddelanden inom en konversation. Om du kategoriserar en eller flera enskilda meddelanden visas kategorifärgerna i rubriken när konversationen komprimeras eller stängs.

  Om du markerar en konversationsrubrik med en kategori startas en pågående åtgärd som kategoriserar alla nya meddelanden i den konversationen.

 • Ignorera      Du kan se till att konversationer som du inte betraktar som viktiga inte hamnar i Inkorgen. Klicka på Ignorera i gruppen Ta bort på fliken Start. Alla tidigare och framtida e-postmeddelanden i den valda konversationen flyttas direkt till mappen Borttaget.

 • Rensa      Med Rensa kan du minska storleken på en konversation. Klicka på Rensa i gruppen Ta bort på fliken Start och sedan på Rensa konversation. Överflödiga meddelanden, det vill säga meddelanden som inte är olästa, flaggade, kategoriserade eller det nyaste meddelandet i en undergrupp i konversationen, flyttas till mappen Borttaget.

  Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera konversationer

Om du vill inaktivera konversationer och sortera dina e-postmappar på ett annat sätt – till exempel efter datum – gör du så här:

 • På fliken Visa klickar du i gruppen OrdningKonversationer och avmarkerar sedan kryssrutan vid Visa meddelanden i konversationer.

Om du vill aktivera konversationer gör du så här:

 • På fliken Visa klickar du i gruppen OrdningKonversationer och markerar sedan kryssrutan vid Visa meddelanden i konversationer.

Om du vill använda inställningen i andra postmappar gör du så här:

 1. På fliken Visa klickar du i gruppen Aktuell vyÄndra vy och sedan på Använd aktuell vy för andra e-postmappar.

 2. I dialogrutan Använd vy markerar du kryssrutorna för de mappar där du vill använda vyn. Du kanske måste klicka på pilarna vid mappnamnen för att visa undermappar.

  Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk