Introduktion till funktionerna på en SharePoint-plats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Gäller

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknik i Microsoft Windows Server™ 2003

Har din arbetsgrupp nyligen skaffat en webbplats baserat på Microsoft Windows SharePoint Services ? I så fall kanske du undrar så startar du samarbeta och dela information med gruppmedlemmar. I den här artikeln är utformad för att hjälpa dig att komma igång genom att införa du till funktionerna på en gruppwebbplats som baseras på Windows SharePoint Services. Det ger en introduktion till grunderna för varje funktion och hänvisas du var på webbplatsen kan du börja använda funktionen.

I den här artikeln fokuserar på mallen gruppwebbplats, som är standard webbplatsmall i Windows SharePoint Services. En gruppwebbplats gör det möjligt för grupper kan skapa, ordna och dela information snabbt och enkelt. Den innehåller ett dokumentbibliotek och grundläggande listor, till exempel meddelanden, händelser, kontakter och länkar.

Obs!: Avsnitten ”prova” i den här artikeln visar var du ska gå i en gruppwebbplats för att börja använda en funktion. Du bör vara lyckas komma igång med varje funktion genom att följa stegen i ett ”prova” avsnitt. Dock hela uppsättningen om hur du använder de olika funktionerna finns i Windows SharePoint Services hjälp. Om du vill starta Hjälp klickar du på Hjälp på valfri sida på gruppwebbplatsen.

I följa stegen som beskrivs i den här artikeln använder du två element i användargränssnittet för SharePoint-webbplatser som du inte kanske känner till: fältet Snabbstart och verktygsfältet lista. Fältet Snabbstart innehåller hyperlänkar till specifika sidor på gruppwebbplatsen.

Fältet Snabbstart

Verktygsfältet lista finns hyperlänkar till sidor som innehåller formulär för att lägga till och redigera objekt i listor, dokumentbibliotek och diskussionstavla.

Verktygsfältet Lista

Hantera information

SharePoint-webbplatser är bra för att lagra information, till exempel kalendrar för händelser, kontakter, länkar, diskussioner, problem listor och meddelanden. Förutom med en omfattande uppsättning inbyggda listor kan skapa du anpassade listor på gruppwebbplatsen som tillgodoses arbetsgruppens specifika dela information.

Kontaktlistor

Använda en kontaktlista för att kommunicera med personer som du arbetar. Du kan ange namn och kontaktinformation (till exempel telefonnummer, e-postadress och gatuadress) så att alla i gruppen kan använda den här informationen. Du kan kopiera kontaktinformation från din adressbok till en kontaktlista (kräver ett Windows SharePoint Services-kompatibla adressboksprogram, till exempel Microsoft Office Outlook® 2003 och Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare), och du kan kopiera eller länka kontakter från en kontaktlista i adressboken.

Kontaktlistor

Prova: Gruppwebbplatsen levereras med en inbyggd kontaktlista. Klicka på kontakter om du vill visa listan i fältet Snabbstart. Klicka på Nytt objekt i verktygsfältet listor om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan.

Obs!: Du kan också söka efter alla listor på din webbplats genom att klicka på dokument och listor i det övre länkfältet.

Länklistor

Du kan använda länklistor kan du publicera hyperlänkar till webbsidor som intresserar dig med din grupp.

Listan Länkar

Prova: Gruppwebbplatsen levereras med den inbyggda listan länkar, och en vy av den här listan infogas på startsidan för din webbplats. Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Lägg till ny länk.

Listor och kalkylblad

Om du har en lista med information i ett kalkylblad kan definiera du ett cellområde som ska användas som en lista på webbplatsen. Windows SharePoint Services importeras data från kalkylbladet och visas på samma sätt som de inbyggda listorna visas: i kolumner som gruppmedlemmarna kan filtrera och sortera, med kommandon som gör att gruppmedlemmarna kan lägga till, redigera och ta bort objekt. Om du vill importera data från ett kalkylblad, du måste ha en Windows SharePoint Services-kompatibelt kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft Office Excel 2003 och Internet Explorer 5 eller senare är installerat.

Om du har en Windows SharePoint Services-kompatibel produktivitetsprogram installerat, till exempel Microsoft Office Professional Edition 2003, kan du visa och använda listorna på gruppwebbplatsen med hjälp av ett datablad. Databladsvyn kan du snabbt lägga till, ta bort och uppdatera listposter precis som du gör i ett kalkylbladsprogram, utan att behöva växla till ett annat program.

Prova: Klicka på Skapa i det övre länkfältet. Klicka på Importera kalkylblad på sidan Skapa sida. Om du vill visa en lista i databladsvyn, på sidan lista klickar du på Redigera i databladsvyn.

Anpassade listor

Team webbplatser baserat på Windows SharePoint Services levereras med en uppsättning inbyggda listor som kan du dela vanliga typer av information, till exempel uppgifter, kontakter och meddelanden. Om inga inbyggda listor dina behov tillgodoses dela information, kan du skapa en anpassad lista som visar specifik information.

Prova: Du skapar en anpassad lista i två steg. Först klickar du på Skapa i det översta länkfältet och anger Anpassad lista. När du har skapat en anpassad lista kan du lägga till kolumner. Klicka på Ändra inställningar och kolumner på sidan som innehåller listan. Klicka på Lägg till en ny kolumn för varje kolumn som du vill lägga till i avsnittet kolumner på sidan Anpassa.

Dela filer

Windows SharePoint Services ger gruppwebbplatsen med dokumentlagring och hämtning, checka in och checka ut, versionshistorik, anpassade egenskaper och flexibla, anpassningsbara vyer. Gruppmedlemmarna kan enkelt hitta och dela dokument och andra filer.

Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek är samlingar av filer som du delar med gruppmedlemmarna. Du kan till exempel skapa ett bibliotek med dokument för ett visst projekt. Du kan lagra alla typer av filer i ett dokumentbibliotek.

Dokumentbibliotek

Windows SharePoint Services kan användarna söka i allt innehåll på en webbplats, bland annat dokument i dokumentbibliotek. Om Sök är aktiverat på servern kan innehålla webbplatsens startsida och listvyer sökrutorna.

Obs!: Det går bara att söka Windows SharePoint Services med Microsoft SQL Server 2000. Sökningen är inte tillgängligt om webbservern kör Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE). Om du är osäker på om huruvida sökningen är tillgängliga, kontrollera med serveradministratören.

Prova: Som standard levereras gruppwebbplatsen med ett inbyggt dokumentbibliotek med namnet delade dokument, som visas i fältet Snabbstart och på sidan dokument och listor. Om du vill lägga till ett dokument, öppna dokumentbiblioteket och klicka på Överför dokument och bläddrar sedan till dokumentet om du vill lägga till. Om du använder ett klientprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office Word 2003 kan spara du filer till dokumentbiblioteket från klientprogrammet.

Bildbibliotek

Bildbibliotek är ett enkelt sätt att dela och ordna digitala bilder. En organisation kan till exempel skapa ett bildbibliotek för marknadsföring grafik – tillhandahåller en enda plats där gruppmedlemmarna kan visa, dela, redigera och hämta logotyper och annat marknadsföringsmaterial.

Prova: Klicka på Skapa om du vill skapa ett bildbibliotek i det översta länkfältet och ange Bildbibliotek. Om du vill lägga till en bild i ett bildbibliotek öppnar du bildbiblioteket och klicka på Lägg till bild och bläddrar sedan till den bild som du vill lägga till.

Samarbeta

Din grupp kan börja samarbeta på en ny nivå med Windows SharePoint Services. Gruppmedlemmarna kan enkelt skapa gemensamma arbetsytor om du vill dela och hantera gruppens information. Trådade diskussioner, undersökningar, delade kalendrar, uppgiftslistor och andra samarbetsfunktioner för att hålla du och dina gruppmedlemmar uppkopplad och produktiv.

Listorna meddelanden

Med en meddelandelista kan du publicera nyheter, status och annan kortfattad information som du vill dela med gruppmedlemmar. Du kan ange ett förfallodatum för ett meddelande.

Listan Meddelanden

Prova: Gruppwebbplatsen levereras med den inbyggda meddelandelistan. En vy av den här listan infogas på startsidan för din webbplats. Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Lägg till nytt meddelande.

Händelselistor

Med en händelselista kan du publicera information om datum som är viktiga för din grupp. Du kan kopiera eller länka händelser från en händelselista till ett kalenderprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office Outlook 2003.

Prova: Gruppwebbplatsen levereras med den inbyggda händelselistan. En vy av den här listan infogas på startsidan för din webbplats. Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Lägg till ny händelse.

Aktivitetslistor

Använd uppgiftslistan för att tilldela en uppgift till en medlem i gruppen, bestämma förfallodatum och prioritet samt indikerar uppgiftens status och förlopp. Du kan enkelt visa alla uppgifter eller ett urval av uppgifter, till exempel enbart de uppgifter som tilldelats dig.

Prova: Gruppwebbplatsen levereras med den inbyggda uppgiftslistan. Klicka på uppgifter om du vill visa listan i fältet Snabbstart. Om du vill lägga till en ny uppgift i listan klickar du på Nytt objekt i listan verktygsfält. Klicka på Filter om du vill visa enbart de uppgifter som tilldelats till dig, i listan uppgifter och klicka på ditt namn i fältet Tilldelad.

Diskussionstavlor

Diskussionstavlor är ett forum för kommunicerar om ämnen som är intresserar för gruppen. Du kan till exempel skapa en diskussionstavla där gruppmedlemmarna kan föreslå och diskutera gruppaktiviteter. Varje diskussionstavla visas på en sida som innehåller knappar för att starta en ny diskussion, sortera och filtrera diskussioner, växla till en annan vy av diskussionstavlan och ändra designen för diskussionstavlan.

Prova: Gruppwebbplatsen levereras med en inbyggd diskussionstavla med namnet allmän diskussion, som visas i fältet Snabbstart och på sidan dokument och listor. Om du vill starta en ny diskussion på sidan Allmän diskussion, klickar du på Ny diskussion.

Undersökningar

Undersökningar är ett sätt bland gruppmedlemmarna. Du kan konfigurera en undersökning så att gruppmedlemmarna kan svara en eller flera gånger. Du kan också visa resultatet i en grafisk vy.

Undersökning

Prova: Klicka på Skapa om du vill skapa en undersökning i det övre länkfältet och sedan klicka på undersökning. Skriv ett namn och en beskrivning för undersökningen och klicka på Nästa om du vill lägga till frågor.

Mötesarbetsytor

En mötesarbetsyta är en webbplats som centraliserar all information och material för ett eller flera möten. Använda en arbetsyta för att publicera dagordningen, deltagarlistan och dokument som du planerar att diskutera innan mötet. Under eller efter mötet använder du arbetsytan att publicera resultaten från mötet och spåra uppgifter. Använd mötesförfrågningar att bjuda in personer till mötet. Infoga en hyperlänk som leder till arbetsytan där de inbjudna kan få mer information och material i mötesförfrågan.

Om behörigheten Skapa underwebbplatser har tilldelats till din webbplatsgrupp, kan du skapa en mötesarbetsyta. (Du måste skapa underwebbplatser automatiskt om du är medlem i gruppen Administratörer.)

Prova: Klicka på Skapa i det övre länkfältet och klicka på sidan Skapa webbplatser och arbetsytor. Ange en rubrik, beskrivning och URL-Adressen och klicka sedan på en behörighetsinställning. Klicka på Skapa. Klicka på mötesarbetsyta i rutan mall på sidan Mallval.

Dokumentarbetsytor

En dokumentarbetsyta är en SharePoint-webbplats som är uppbyggd kring ett eller flera dokument. Arbetskamrater kan arbeta tillsammans med ett dokument, antingen genom att arbeta direkt på dokumentarbetsyta webbplats kopia eller genom att arbeta med sin egen kopia, som de kan uppdatera med ändringar som har sparats i arbetsytan.

Om behörigheten Skapa underwebbplatser har tilldelats till din webbplatsgrupp, kan du skapa en dokumentarbetsyta. (Du måste skapa underwebbplatser automatiskt om du är medlem i gruppen Administratörer.)

Prova: I det övre länkfältet klickar du på Skapa, och klicka på sidan Skapa webbplatser och arbetsytor. Ange en rubrik, beskrivning och URL-Adressen och klicka på en behörighetsinställning. Klicka på Skapa. Klicka på Dokumentarbetsyta i rutan mall på sidan Mallval.

Anpassa

Gruppwebbplatser baserat på Windows SharePoint Services är användbara direkt efter installationen. Om du är medlem i grupperna Web Designer eller administratör webbplats kan du anpassa webbplatsen, ändra dess utseende och lägga till funktioner utan att använda andra program eller programmera.

Sidor

Du behöver inte vara en professionell webbplats designer eller programvaruutvecklare att anpassa din webbplats som skapats i Windows SharePoint Services. Du kan enkelt anpassa webbplatsens startsida och du kan anpassa webbdelssidor som lagras på din webbplats med hjälp av inbyggda funktioner för webbdelen.

En webbdel är en informationsmodul som utgör byggstenarna för en webbdelssida. När du skapar en gruppwebbplats som baseras på Windows SharePoint Services finns en uppsättning webbdelar till att visa listor, bilder, text och annat innehåll. Genom att lägga till dessa webbdelar på webbdelssidor, konfigurera dem och koppla ihop dem, kan du skapa dynamiska informationsportaler presentera informationen till webbplatsens användare i en ordning och enkelt sätt. Till exempel du kan ändra bild på startsidan för din webbplats eller du kan lägga till en vy av en lista på startsidan.

Prova: Peka på Lägg till webbdelar på menyn Ändra delad sida på startsidan och klicka sedan på Bläddra. Dra en webbdel från Lista över webbdelar till ett område på startsidan.

Personliga vyer

En webbdelssida, till exempel webbplatsens startsida, visas alltid i en av två vyer: delad vy eller personlig vy. När en webbdelssida visas i den delade vyn alla användare finns i samma sida och eventuella ändringar som du gör i den delade vyn visas för alla användare. När en webbdelssida visas i personlig vy, är personliga ändringar som du gjort visas och de ändringar du gör i den här vyn avsedda för dig. I den personliga vyn, till exempel kan du ändra höjden och bredden på en webbdel, stänga en annan webbdel, lägga till en tredje webbdel och ta bort en fjärde webbdel. Dessa ändringar gäller bara för din vy av sidan.

Prova: Klicka på Personlig vy på menyn Ändra delad sida på startsidan. Eventuella ändringar till den sida som du gör i den här vyn visas inte för andra användare på sidan.

Teman

Ett tema är en uppsättning designelement som påverkar teckensnitt och färgschemat på SharePoint-webbplatsen. Ändra webbplatsens tema är ett enkelt sätt att anpassa din webbplats så att den passar gruppens behov.

Välj ett tema

Prova: Klicka på Webbplatsinställningar i det övre länkfältet. Klicka på Använd tema på webbplatsen på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet anpassning. Välj ett tema på sidan Använd tema på webbplatsen.

Aviseringar

Du kan lägga till att bli meddelad via e-post om ändringar i innehållet på webbplatsen. Du kan skapa aviseringar för listor och bibliotek samt för enskilda objekt och filer i fälten. När du har skapat en avisering för en lista eller ett bibliotek kan ange du vilka typer av ändringar som du vill spåra. Du kan till exempel ha aviseringar du när ett objekt eller en fil läggs till, ändrats eller tagits bort. Aviseringar för filer och listobjekt meddela när filen eller objektet uppdateras eller tas bort. För dokument i bibliotek kan du få information när kommentarer i webbdiskussioner har lagts till, tagits bort eller redigeras.

Prova: Klicka på Avisera mig i listan åtgärder från valfri lista eller valfritt dokumentbibliotek.

Arbeta med Office-program

Djupgående integrering med Office 2003 program kan gruppmedlemmarna samarbeta med hjälp av välbekanta verktyg som de använder varje dag. Här är några sätt som du kan använda Office 2003 program med din gruppwebbplats:

  • Spara dokument i dokumentbibliotek från Office Excel 2003, Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003, Microsoft Office Visio® 2003 eller Office Word 2003.

  • Använda Microsoft Office Access 2003 eller Office Excel 2003 för att visa och redigera data som lagras i listor på gruppwebbplatsen.

  • Synkronisera kalendern Office Outlook 2003 och kontaktlistor med gruppwebbplatsen.

  • Skapa en dokumentarbetsyta från Office Word 2003.

Prova: Öppna ett dokument i Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003 eller Microsoft Office Visio 2003. Klicka på Delad arbetsytaVerktyg-menyn. Klicka på eller skriver du webbadressen (URL) för en webbplats baserat på Windows SharePoint Services där webbplats för dokumentarbetsyta placeras i åtgärdsfönstret Delad arbetsyta. (Webbplats för dokumentarbetsyta skapas som en underwebbplats på webbplatsen, så att du måste ha behörighet att skapa dokumentarbetsytor på den här webbplatsen.) Klicka på Skapa.

Obs!: Alla företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och händelser som förekommer i exempel är fiktiva. Alla likheter med verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser eller händelser är oavsiktliga.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×