Introduktion till digitala signaturer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Vad är en digital signatur?

Kompatibilitetsfrågor

Hur används digitala signaturer i InfoPath?

Vad är digitala signaturer?

Digitala signaturer används av ungefär samma skäl som signaturer på pappersdokument. De autentisera digital information, exempelvis formulärmallar, e-postmeddelanden och dokument, med hjälp av kryptering. Digitala signaturer hjälper till att garantera följande:

 • Autenticitet    Den digitala signaturen visar att den som har signerat dokumentet är den person som han eller hon utger sig för att vara.

 • Integritet    Den digitala signaturen visar att innehållet inte har ändrats eller manipulerats efter att den digitala signaturen lades till.

 • Oavvislighet    Den digitala signaturen hjälper till att bevisa det signerade innehållets ursprung för alla parter. Signeraren kan alltså inte heller förneka samröre med det signerade innehållet.

Om du vill lämna dessa garantier för formulärmallen måste du signera den digitalt. Du kan också konfigurera formulärmallen så att användarna kan lämna samma garantier för de formulär som de fyller i. Följande villkor måste dock uppfyllas för att formulären eller formulärmallen ska kunna signeras digitalt:

 • Den digitala signaturen måste vara giltig.

 • certifikat som associeras med den digitala signaturen måste vara aktuellt (får inte ha upphört att gälla).

 • Utgivaren, d.v.s. personen eller organisationen som har signerat innehållet, är betrodd.

 • Det certifikat som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats till utgivaren av en betrodd certifikatutfärdare (CA).

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du skapar en formulärmall kan aktivera du digitala signaturer så att användare kan lägga till dem i hela formuläret eller till vissa delar av formuläret. I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du även välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. En webbläsarkompatibel formulärmall är en formulärmall som utformats i InfoPath med hjälp av en specifik kompatibilitetsläge. En webbläsarkompatibel formulärmall kan vara webbläsaraktiverade när den publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services. Du kan bara aktivera digitala signaturer ska läggas till specifika delar av ett formulär som användare fyller i webbläsaraktiverade formulärmallar. När du har aktiverat digitala signaturer för delar av formuläret gäller signaturer endast för data i de specifika delarna av formuläret.

Överst på sidan

Hur används digitala signaturer i InfoPath?

När du designar en formulärmall kan du ange om användare ska kunna lägga till digitala signaturer när de fyller i formulär som baseras på formulärmallen. Du kan också ange om användarna ska kunna signera hela formuläret eller bara en del av det. Om du aktiverar digitala signaturer för delar av formuläret måste du bestämma vilka data i formuläret som kan signeras. Du kan dessutom associera dessa data med ett avsnitt som du lägger till i formulärmallen. Om ett formulär, eller en del av ett formulär, har signerats blir den digitala signaturen ogiltig när formuläret ändras.

När du signerar en formulärmall kan du dessutom ange om användare får lägga till flera digitala signaturer i ett formulär, och om medsignering (vilket innebär att alla signaturer är oberoende av varandra) eller kontrasignering (vilket betyder att varje signatur signerar formuläret, precis som alla föregående signaturer) i så fall ska användas för dessa signaturer.

Obs!: Om en formulärmall bygger på ett XML-Schema kan aktivera du digitala signaturer för formulärmallen om XML-schemat har en nod som är i World Wide Web Consortium (W3C) XML digital signatur namnområde.

Förutom att ge användarna möjlighet att signera formulären digitalt kan du också lägga till en digital signatur i formulärmallen som du designar. Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

Obs!: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

Om du vill lägga till en digital signatur i ett formulär eller en formulärmall krävs ett digitalt certifikat. Du kan få ett digitalt certifikat via en kommersiell certifikatutfärdare eller från din interna säkerhetsadministratör. Beslut om att köpa ett digitalt certifikat beror på hur mycket organisationen planerar att distribuera formulärmallar.

Digitala certifikat

När du signerar en formulärmall används i InfoPath bara de certifikat som har en privat nyckel och en Digital signatur eller båda värde för attributet Tangenten användningen . Dessutom måste syftet med certifikatet vara en Kod signeringscertifikat.

Eftersom InfoPath använder XML-signaturer för att digitalt signera formulär, när en användare loggar ett formulär med ett digitalt certifikat, gäller följande riktlinjer för användarens certifikat:

 • Certifikatet måste innehålla giltiga värden för datum och tid då certifikatet utfärdades, och datumet och tiden får inte ha passerats.

 • Certifikatet måste vara installerat på användarens dator och associerat med en privat nyckel.

 • Egenskaperna för nyckelanvändning som finns i certifikatet måste inkludera värdet digitalSignature eller värdet nonRedpudiation. Nyckelanvändningen definierar vad certifikatets nyckel ska användas till.

Obs!: Eftersom digitala certifikat som du själv skapar inte utfärdas av en formell certifikatutfärdare används benämningen "egensignerade formulärmallar" för formulärmallar som signerats med certifikat du själv har skapat. Sådana certifikat betraktas som icke-autentiserade och resulterar i en säkerhetsvarning om säkerhetsnivån för formulärmallen är inställd på Hög eller Medel. InfoPath godkänner bara egensignerade certifikat på datorer som har åtkomst till den privata nyckeln för certifikatet. I de flesta fall betyder det att InfoPath bara godkänner egensignerade certifikat på den dator som certifikatet har skapats på, om inte den privata nyckeln delas med andra datorer.

Det finns två typer av certifikatutfärdare, kommersiella certifikatutfärdare och interna certifikatutfärdare.

Kommersiella certifikatutfärdare

Om du är utvecklare och du vill få ett digitalt certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare, till exempel VeriSign, Inc., måste du eller din organisation skicka en ansökan till utfärdaren.

Ansök om ett digitalt certifikat av klass 2 eller klass 3 för programvaruutgivare, beroende på vilken typ av utvecklingsarbete du utför:

 • Digitala certifikat av klass 2    Ett digitalt certifikat som tagits fram för enskilda personer som vill ge ut programvara. Den här klassen av digitala certifikat fungerar som en försäkran av den enskilde utgivarens identitet.

 • Digitala certifikat av klass 3    Ett digitalt certifikat som utvecklats för företag och andra organisationer som ger ut programvara. Den här klassen av digitala certifikat ger en bättre försäkran av utgivarens identitet. Syftet med digitala klass 3-certifikat är att tillhandahålla samma grad av identitetsförsäkran för program som återförsäljningskanalerna. Den som ansöker om ett digitalt certifikat av klass 3 måste också uppfylla minimikraven på ekonomisk stabilitet baserat på en kreditvärdering av Dun & Bradstreet Financial Services.

Tillsammans med ditt digitala certifikat får du också instruktioner om hur du installerar det på den dator som du använder för att signera dina InfoPath-formulärmallar.

Interna certifikatutfärdare

Vissa företag och organisationer har en säkerhetsadministratör eller grupp som fungerar som egen certifikatutfärdare. Denna administratör eller grupp kan skapa och distribuera digitala certifikat med hjälp av certifiering myndigheten verktyg som Microsoft Certificate Server. Beroende på hur digitala signaturer i Microsoft Office används i din organisation kan kanske du logga din formulärmallar med hjälp av ett digitalt certifikat från organisationens interna certifikatutfärdare. Eller kanske måste du ha en administratör signera dina formulärmallar åt dig med hjälp av ett godkänt certifikat. Information om din organisation kontaktar du din nätverksadministratör eller IT-avdelning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×