Introduktion till att importera och exportera formulärdata och formulärmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs vilka alternativ som finns för att importera formulärdesign och formulärdata från andra program till Microsoft Office InfoPath. Här beskrivs också alternativ för att exportera InfoPath-formulärmallar och formulärdata till andra format.

Artikelinnehåll

Alternativ för import av formuläret design från andra program

Alternativ för att importera data från andra program

Alternativ för export formulärmallar till andra program

Alternativ för att exportera data till andra program

Alternativ för att importera formulärdesign från andra program

I InfoPath finns följande alternativ för att importera formulärdesign från andra program till designläget.

Importera Word-dokument och Excel-arbetsböcker    Om du använder ett befintligt formulär, till exempel ett formulär som du har skapat i Microsoft Office Word, kan du omvandla det formuläret till en InfoPath-formulärmall med importguiden i InfoPath. I InfoPath finns två importverktyg för formulärmallar, som gör att du kan omvandla en befintlig Microsoft Office Excel-arbetsbok eller ett Microsoft Office Word-dokument till en InfoPath-formulärmall. I följande exempel anpassar designern importalternativ för ett Word-dokument.

Dialogrutan Importalternativ med importguiden öppen i bakgrunden

Utveckla ett importverktyg för en anpassad formulärmall    Om du är designer eller utvecklar avancerade formulärmallar, kan du utveckla en egen lösning för att importera formulärmallar från andra typer av elektroniska formulär och dokument. Detta går inte att göra i InfoPath.

Du kan också utveckla en egen lösning för att importera pappersformulär och dokument som skannas in elektroniskt med hjälp av OCR-program (optisk teckenläsning). Som standard importeras ett formulär i taget med importguiden i InfoPath. Om ditt företag har ett stort bibliotek med befintliga formulär, kan du automatisera importverktyget så att det blir enklare att importera flera formulär i taget. Om du till exempel arbetar för en stor organisation som har hundratals befintliga Word-formulär kanske du tycker att det är mödan värt att automatisera det inbyggda InfoPath-importverktyget för Word-formulär.

Om du vill ha mer information om hur du utvecklar anpassade importverktyg för formulärmallar klickar du på länken MSDN: Nyheter för InfoPath-utvecklare i avsnittet Se även.

Använda en tredjeparts - formuläret mall importer    Du kanske kan hitta formulär mall importörer som skapas av leverantörer på webbplatsen Microsoft Office. Funktionaliteten hos en resulterande formulärmall beror på viss importer. I vissa fall när en formulärmall har importerats kan behöva du skapa manuellt datakälla för ny formulärmall och binda kontroller i en formulärmall till fält eller grupper i datakällan.

Överst på sidan

Alternativ för att importera data från andra program

Med hjälp av importverktygen för formulärdata kan användarna fylla i InfoPath-formulär genom att använda data från filer i andra format. Det finns inga dataimportverktyg i InfoPath, men du kan använda ett verktyg från en annan leverantör eller så kan någon i ditt företag skapa importverktyg som användarna kan installera. När ett importverktyg har installerats på användarens dator kan han eller hon öppna ett formulär och sedan importera data från andra källor till formuläret med hjälp av kommandot Importera formulärdata (på Arkiv-menyn).

Du kan använda följande metoder om du vill importera data till InfoPath-formulär.

Utveckla ett eget verktyg för dataimport    Beroende på vad som krävs i ditt företag kanske företagets designers eller utvecklare tar fram egna importverktyg för överföring av befintliga data från andra program till InfoPath-formulär. Detta går inte att göra i InfoPath. Anta att ditt företag planerar att importera befintliga data från pappersbaserade formulär för skadeanmälan till InfoPath-formulär. För att automatisera processen kanske utvecklarna på IT-avdelningen designar ett dataimportverktyg som skannar pappersformulär och använder OCR-teknik (optisk teckenläsning) för att översätta de inskannade formulären till faktiska texttecken. Du kan sedan installera det här importverktyget och använda det för att överföra data från befintliga pappersformulär till motsvarande fält i ett InfoPath-formulär.

Om du vill ha mer information om hur du utvecklar anpassade importverktyg för data klickar du på länken MSDN: Nyheter för InfoPath-utvecklare i avsnittet Se även.

Använda en tredjeparts data importer    På webbplatsen Office kanske du söka efter formulär data importörer som skapas av leverantörer. Funktionerna i formuläret beror på viss importer.

Överst på sidan

Alternativ för att exportera formulärmallar till andra program

Du kan använda ett exportverktyg för formulärmallar om du vill exportera designen i en InfoPath-formulärmall till ett annat format. Om ett anpassat exportverktyg har installerats kan du öppna en formulärmall i designläge och sedan klicka på kommandot Exportera formulärmallArkiv-menyn. Då exporteras formulärmallens design till en annan typ av elektroniskt formulär. Det finns inga inbyggda exportverktyg i InfoPath. Om du vill exportera designen för en formulärmall måste du göra något av följande:

Utveckla ett exportverktyg för en anpassad formulärmall    Beroende på företagets behov kanske företagets designers eller utvecklare tar fram en egen lösning för att exportera formulärmallsdesign från InfoPath till andra program. Detta går inte att göra i InfoPath.

Om du vill ha mer information om hur du utvecklar anpassade exportverktyg för formulärmallar klickar du på länken MSDN: Nyheter för InfoPath-utvecklare i avsnittet Se även.

Använda en tredjeparts - formuläret mall exportör    På webbplatsen Office kanske du kan hitta formulär mall exportörer som skapas av leverantörer.

Överst på sidan

Alternativ för att exportera data till andra program

Om du vill exportera data från ett InfoPath-formulär till ett annat format kan du göra något av följande:

Exportera formulärinformation till Excel    Du kan exportera data i ett InfoPath-formulär till en ny arbetsbok i Microsoft Office Excel 2007. Då kan du snabbt filtrera, sortera, analysera och skapa diagram utifrån formulärets data. Du kan exportera data från ett formulär i taget eller från flera formulär samtidigt. Du kan exportera alla data från ett eller flera formulär eller välja exakta vilka data som du vill exportera. Det går också att exportera data från InfoPath-e-postformulär som lagras i en InfoPath Forms-mapp i Microsoft Office Outlook 2007 eller som lagras i ett dokumentbibliotek på en plats om kör Microsoft Windows SharePoint Services.

Exportera InfoPath-e-postformulär som XML-filer    Förutom att exportera formulärdata från ett eller flera InfoPath-e-postformulär till en Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok kan du exportera InfoPath-e-postformulär som enskilda XML-filer som kan sparas och senare öppnas med InfoPath eller ett datalagrings- eller dataanalysverktyg som har stöd för XML, till exempel Microsoft Office Access eller Excel.

Exportera data till ett format med fast layout    Om du vill spara en ögonblicksbild av ett ifyllt formulär i ett format med fast layout kan du exportera formuläret till följande format.

  • Portable Document Format (PDF)    PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentformatering och möjliggör fildelning. PDF-formatet säkerställer att det exakta formatet bevaras när filen visas online eller skrivs ut, och att data i filen inte kan ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart om dokumentet ska tryckas vid ett tryckeri.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentformatering och möjliggör fildelning. XPS-formatet säkerställer att formatet bevaras när filen visas online eller skrivs ut, och att data i filen inte kan ändras på något enkelt sätt.

    Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Exportera data som en webbsida i skrivskyddat läge    När användare fyller i ett InfoPath-formulär kan använda de funktionen Exportera till webben för att spara sina formulär som en enkel webbsidefil (MHTML). Det här formatet kan användare som inte har InfoPath installerat på sina datorer för att visa färdigt formulär i en webbläsare, men de kan inte de ska fylla i eller ändra formuläret.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×