Introduktion till användarroller

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt över användarroller

Scenarier för användning av användarroller

Skapa och tilldela roller

Översikt över användarroller

En användarroll är en fördefinierad kategori som kan tilldelas till användare utifrån deras arbetsuppgifter eller andra kriterier. Roller är vanligtvis används för att visa anpassade versioner eller vyer över en formulärmall och olika typer av användare. Du kan förenkla dina affärsprocesser och optimera data samla in genom att lägga till användarroller i formulärmallen om du vill kontrollera vad användarna kan se när de öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall. Anta till exempel att du designar en formulärmall för tillståndsansökningar program vars formulär kommer att användas av följande typer av användare:

 • Elentreprenörer som ska ansöka om ett tillstånd

 • Ombud som kontrollerar att entreprenörernas ansökningar innehåller nödvändig information

 • Administratörer som granskar och godkänner ansökningarna

I stället för att skapa tre formulärmallar, en för varje typ av användare, och hantera uppgifterna från alla dessa formulär, kan du skapa en formulärmall vars formulär används för att samla in alla uppgifter och lägga till en användarroll för varje typ av användare. Användarrollen avgör vilka data som visas via anpassade vyer som bygger på varje användartyp.

Säkerhetsmeddelande : Användarroller ska inte användas för att begränsa åtkomsten till känslig information i ett formulär. Även om du skrivskydda en formulärmall eller dölja vissa kontroller som baseras på användarroller använder användare potentiellt ett textredigeringsprogram, till exempel Microsoft Notepad visa eller ändra formulärmallen (XSN) och komma åt dessa data.

Överst på sidan

Situationer där användarroller kan användas

Det finns många situationer där roller är en fördel för användarna. Med användarroller kan du till exempel:

 • Visa en specifik vy för varje användarroll    Du kan göra en formulärmall där olika vyer av mallen visas, beroende på vem som fyller i formuläret. Du kan till exempel göra en vy för elentreprenörer som söker ett tillstånd, en vy för ombud som tar emot ansökningarna och en vy för administratörer som granskar informationen. I varje vy visas endast de uppgifter som är lämpliga för varje användarroll.

 • Visa olika avsnitt för varje användarroll     Du kan göra en formulärmall där olika avsnitt visas beroende på vem som fyller i formuläret. Ett avsnitt av ett formulär för rapportering av utlägg, som endast avser anställda, kan visas när en anställd öppnar formuläret. Ett annat avsnitt som endast gäller chefer som godkänner utgiftsrapporten kan visas när en chef öppnar formuläret.

 • Ange dataverifiering för ett fält som bygger på respektive användarroll    Du kan göra en formulärmall så att olika dataverifiering tillämpas på en kontroll som är kopplad till ett visst fält beroende på användarrollen för den person som fyller i formuläret. Du kan till exempel ange ett högsta utgiftsvärde för en chef vid en viss nivå och ange ett högre högsta värde för en administratör. Om en chef fyller i formuläret och överskrider beloppet visas en dialogruta. Om en administratör fyller i formuläret godkänns ett värde i textrutan som skulle avvisas om en chef fyller i formuläret.

 • Skicka formulärdata till en extern datakälla som bygger på respektive användarroll    Du kan till exempel göra formulärmallen så att elentreprenörer som behöver söka ett tillstånd endast kan skicka sina ifyllda formulär till en webbtjänst, och ombud endast kan skicka sina formulär till en SQL-databas. Administratörer kan skicka sina formulärdata till en databas och i ett e-postmeddelande om ansökan har godkänts, eller skicka formulärdata endast till en databas om ansökan har avslagits.

Överst på sidan

Skapa och tilldela användarroller

När du skapar en ny användarroll kan tilldela du användare till den på följande sätt:

 • Genom att ange användarnamn från en Microsoft Active Directory-katalogtjänst (till exempel "marknad/Anna"). Om du vill ange ett användarnamn i en Active Directory-katalogtjänst formulärmallen skapas och publiceras till en Microsoft Windows-nätverk som använder Active Directory.

 • Genom att ange grupper från en Active Directory-katalogtjänst. Du kan exempelvis ange en e-postdistributionslista som innehåller namnen på alla medlemmar i gruppen. Om du vill ange en grupp i en Active Directory-katalogtjänst formulärmallen skapas och publicerats till en Microsoft Windows-nätverk som använder Active Directory.

 • Genom att ange ett värde som kommer direkt från ett fält i formuläret. Fältet kan hämta data från Active Directory eller användaren kan ange data i en kontroll som är bunden till det här fältet. Om formulärmallen innehåller en administratör textruta kan koppla du en viss roll till fält som textrutan är bunden.

När du lägger till en användarroll kan konfigurera du den som något av följande:

Roll som standard    Användare som inte tilldelats en annan användarroll tilldelas automatiskt den roll som har angetts som standardrollen. Standardrollen som används också för användare som ingår i en grupp men arbetar offline. En användarroll är alltid ange som standard.

Rollen    Om du vill använda en viss roll för användare som öppnar ett formulär för första gången kan du ange rollen. Du kan till exempel definiera rollen "Leverantör" som gäller för användare som fyller i nya tillståndsansökningar programmet formulär. En användare som har tilldelats en annan användarroll tilldelas automatiskt till den leverantör rollen när han eller hon öppnas ett nytt formulär för tillståndsansökningar. Emellertid nästa gång användaren öppnar formuläret, Microsoft Office InfoPath används personens tilldelade användarroll i stället för rollen.

Om du har tilldelat roller för användare som baseras på valfri kombination av användarnamn, grupper eller värden från ett fält när en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen bestämmer InfoPath roll att tilldela användaren genom att använda följande ordning:

 1. Användarens namn utgörs av ett värde för ett fält i en formulärmall.

 2. Användarens namn finns i Active Directory.

 3. Användaren är medlem i en Active Directory-grupp.

  Obs!: Om användaren är medlem i flera grupper som tilldelas användarroller som baseras på en grupp och kontrollerar InfoPath medlemslistan för varje grupp i den ordning som gruppen visas i dialogrutan Hantera användarroller. Till exempel om användaren är medlem i Agentgruppen ta emot och administratör och administratörsgruppen visas före den mottagande Agentgruppen kan ska användaren tilldelas användarroll för administratörsgruppen.

 4. Om inget av ovanstående är true, används standardrollen som.

När du har definierat användarroller för formulärmallen kan du konfigurera regel som automatiskt växlar vy utifrån användarens roll. Du kan till exempel skapa en användarroll manager och sedan skapa en regel för att automatiskt växla till vyn manager när en användare som har tilldelats rollen manager öppnas i formuläret. Du kan också skapa regeln först och sedan definiera användarroller som en del av processen med att skapa regeln.

Du kan även ändra beteendet för en kontroll beroende på användarrollen. Du kan till exempel aktivera en kontroll endast för en viss användarroll, medan andra användarroller bara kan se uppgifterna i kontrollen men inte ändra dem. Möjligheten att begränsa vilka som kan ange data i en kontroll beroende på användarroller är ett sätt att säkerställa att uppgifterna som anges i en kontroll kommer från en giltig källa. Du kan till exempel ha en kryssruta för Godkännande i ett ansökningsformulär för tillstånd, som bara medlemmar i användarrollen Administratör kan markera för att ange att ansökan har godkänts. Användare med andra användarroller, till exempel entreprenörerna som skickar in ansökningarna, kan endast se kryssrutan men inte markera eller avmarkera den.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×