Introduktion till anpassning av webbsidor med hjälp av webbdelar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln är avsedd för webbsideägare och administratörer. Det är en översikt över webbdelar och webbdelssidor och förklarar hur du kan anpassa en sida genom att lägga till, ändra eller ta bort webbdelar.

Obs!: I den här artikeln gäller för SharePoint Server 2007 och Windows SharePoint Services 3.0. Om du använder SharePoint Online, finns i Använda webbdelar på moderna sidor.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt över webbdelar och webbdelssidor

Olika typer av webbdelar

Olika sätt att använda webbdelar och webbdelssidor

Webbläsarstöd för webbdelssidor

Översikt över webbdelar och webbdelssidor

En webbdel är en modulär enhet med information som utgör en grundläggande del av webbdelssidan. Du kan lägga till webbdelar i webbdelsområden på en webbdelssida och sedan anpassa de enskilda webbdelarna för att skapa en unik sida för dina webbplatsanvändare.

I följande exempel används webbdelen Bild för att beskriva en webbdels grundläggande funktioner.

Exempelbildwebbdel

1. Webbdelens namnlista innehåller rubriken för webbdelen.

2. Webbdel-menyn innehåller funktioner med vilka du kan minimera eller stänga webbdelen, redigera webbdelen eller få hjälp för en specifik webbdel. När sidan är i redigeringsläge kan du också använda menyn när du tar bort webbdelen eller ansluter den till andra webbdelar, beroende på vilken typ av webbdel du använder.

3. I webbdelens huvuddel finns det innehåll som du angett för den typ av webbdel som används. I det här exemplet är webbdelen en bildwebbdel som visar en bild.

En webbdelssida är en speciell typ av webbsida där du med webbdelar kan sammanställa data, t.ex. listor och diagram, och webbinnehåll, t.ex. text och bilder, till en dynamisk informationsportal som är uppbyggd kring ett gemensamt ämne eller specialintresse.

Startsidan på din webbplats är ett exempel på en webbdelssida. När du skapar en ny webbplats eller webbplats för arbetsyta, skapar du en webbdelssida. Du kan också skapa en webbdelssida genom att välja en av de tillgängliga webbplatsmallarna eller använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, exempelvis Microsoft Office SharePoint Designer 2007 när du vill skapa en webbdelssida från början.

Du kan använda en webbdelssida när du vill presentera varierande strukturerad och ostrukturerad information på ett organiserat, användbart och praktiskt sätt. Webbdelssidor innehåller ofta flera webbdelar som är kopplade så att du dynamiskt kan visa data och innehåll och de resultat du önskar.

Du kan exempelvis skapa en webbdelssida med namnet Kundorder, som du använder ofta för att visa viktig information. Du får ett samtal från en kund som har en fråga om en order och inte kommer ihåg ordernumret men däremot datumet då ordern lades in. Med hjälp av en webbdelssida kan du göra följande.

Webbdelssidan Kundorder med flera webbdelar

1. Leta upp en order efter ordernummer eller, som i det här fallet, orderdatum.

2. Visa alla order efter datum.

3. Markera rätt order, med utgångspunkt i kundens namn, och slå upp den detaljerade informationen om ordern och kunden.

4. Markera ett radobjekt i ordern (i det här fallet, lampan) och visa en produktbild för att besvara kundens fråga.

5. Söka efter den senaste informationen som är relevant för kundens order.

Webbdelsegenskaper

Alla webbdelar har en uppsättning gemensamma egenskaper (kallas även basklassegenskaper), som är ordnade i områden i verktygsfönstret. De styr utseende (t.ex. titel, höjd och bredd), layout (t.ex. webbdelarnas ordning i zonen och innehållets riktning) och avancerade egenskaper (t.ex. bildikon och beskrivning).

Många webbdelar har också anpassade egenskaper som är unika för webbdelen. Dessa egenskaper visas oftast antingen ovanför eller nedanför de gemensamma webbdelsegenskaperna i verktygsfönstret. Bildwebbdelen har t.ex. flera extra anpassade egenskaper, som bildlänk, vågrät och lodrät justering och bakgrundsfärg.

Obs!: Beroende på hur webbdelen skapades kan en anpassad webbdelsegenskap visas i standardområdet Diverse, nedanför de gemensamma egenskaperna i verktygsfönstret.

Webbdelsvyer

Du kan anpassa en webbdel på ett av två sätt:

 • Delad vy    Du kan lägga till en webbdel på webbdelssidan och sedan redigera webbdelssidan i en delad vy. Delade webbdelar är tillgängliga för alla användare av en webbdelssida med rätt behörighet.

 • Personlig vy    Du kan lägga till en delad webbdel på din egen personliga vy och sedan redigera din vy över webbdelen. De ändringar som du gör i en webbdel medan du är i en personlig vy är endast tillgängliga för dig. Den delade webbdelen visas dock fortfarande för andra användare, som inte har gjort ändringar i den personliga vyn.

Det kan ha betydelse vilken vy över webbdelen du arbetar med, eftersom:

 • Du kanske bara har behörighet för att ändra vissa webbdelar på vissa webbdelssidor men inte på andra webbdelssidor.

 • Du kanske kan ansluta till vissa webbdelar på en webbdelssida men inte till andra webbdelar på samma webbdelssida.

Webbdelar och webbdelsanslutningar

Ytterligare en egenskap hos webbdelar är att du lätt kan ansluta dem till varandra genom att överföra data mellan dem och synkronisera deras funktionssätt. När du ansluter webbdelar till varandra kan du hantera information på ett dynamiskt och intressant sätt. I många produkter och tekniker är det krångligt att koppla samman datauppsättningar från olika datakällor till varandra, och det kräver ofta programmeringskunskaper. Med webbdelar är det däremot lika lätt att skapa dataanslutningar som att använda menykommandon. Genom att ansluta webbdelar till varandra kan du t.ex. presentera informationen från två webbdelar i alternativa vyer, utföra relaterade beräkningar mellan två webbdelar och filtrera en webbdel med värden från en annan webbdel – allt på samma webbdelssida.

Webbdelszoner och deras egenskaper

Webbdelszoner är behållare för webbdelar, som används för att gruppera och ordna webbdelar på en webbdelssida. Webbdelszoner har också en uppsättning egenskaper med ett dubbelt syfte. Du kan använda några av egenskaperna för att ordna webbdelarnas layout och format på webbdelssidan. Med andra egenskaper kan du åstadkomma ett ändringsskydd ("en låsning") för webbdelarna i zonen.

Alla egenskaper för webbdelszonen har standardinställningar och standardfunktionssätt. När du lägger till webbdelar på webbdelssidan ställs några av de här egenskapsvärdena automatiskt in. Egenskapsvärdena är inte är avsedda att redigeras i webbläsaren, men du kan ändra dem med hjälp av ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, exempelvis Office SharePoint Designer 2007.

Mer information om egenskaper för webbdelszon finns i Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som är tillgänglig på webbplatsen SharePoint general development.

Överst på sidan

Olika typer av webbdelar

I Windows SharePoint Services finns flera webbdelar som är färdiga att använda på din webbplats. Du kan använda de inbyggda webbdelarna, anpassa dem så att de passar dina behov eller skapa nya webbdelar och ladda upp dem för användning på din webbplats.

Standardwebbdelar

Följande webbdelar ingår som standard på alla webbplatser och kan anpassas så att de passar din grupps behov. Många av de här webbdelarna kan också anslutas till varandra och skapa en mängd olika unika lösningar:

 • Innehållsredigeraren     Du kan använda webbdelen Innehållsredigeraren till att lägga till formaterad text, tabeller, hyperlänkar och bilder på en webbdelssida.

 • Formulär     Du kan använda formulärwebbdelen till att ansluta till och filtrera en kolumn med data i en annan webbdel. Båda webbdelarna måste köras på samma server.

 • Bild     Du kan använda bildwebbdelen till att lägga till en bild eller grafik på en webbdelssida. Du kan koordinera bilden med andra webbdelar på sidan på ett enklare sätt genom att styra den vertikala justeringen och bakgrundsfärgen för bilden inuti bildwebbdelen, genom att redigera dess anpassade egenskaper i en delad vy.

 • Listvy    Du kan med listvywebbdelen visa och ändra list- och biblioteksdata på din webbplats och ansluta till andra webbdelar, inklusive andra listvywebbdelar. Listor utgör information som du delar med dina kolleger och ofta visar i tabellformat. Listvyer visar den här informationen på flera sätt för olika ändamål, exempelvis för filtrering, sortering och markering av specifika kolumner.

  Obs!: Det finns ingen webbdel som kallas för Listvy. När du skapar en lista på din webbplats skapas automatiskt en listvywebbdel som får namnet efter listan. Om du till exempel skapar en lista som heter Båtar blir en webbdel som heter Båtar tillgänglig i Webbplatsnamn-galleriet. Webbdelen visar automatiskt de data som finns i listan du har skapat.

 • Sidvisning     Du kan använda webbdelen Sidvisning till att visa en webbsida, fil eller mapp på en webbdelssida. Du länkar till innehållet genom att ange en hyperlänk, en filsökväg eller ett mappnamn.

 • Webbplatsanvändare     Du kan använda webbdelen Webbplatsanvändare till att visa en lista över användare och grupper som har tillåtelse att använda en webbplats. Webbdelen Webbplatsanvändare visas automatiskt på en dokumentarbetsytas startsida. Du kan även lägga till webbdelen Webbplatsanvändare på valfri webbdelssida.

  Obs!: På webbplatser som körs på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 och tidigare kallas webbdelen Webbplatsanvändare för Medlemmar.

 • XML     Du kan använda XML-webbdelen till att visa XML (Extensible Markup Language) och använda XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) på XML innan innehållet visas. Du kan till exempel ha en XML-fil som innehåller en lista med båtar, priser och länkar till bilder på båtarna. Med XSLT kan du transformera data och visa en lista med båtar och priser och göra båtnamnet till en hyperlänk så att bilden visas i ett separat fönster.

Förkonfigurerade listvywebbdelar

Följande webbdelar är inbyggda i Windows SharePoint Services gruppwebbplatsmall och konfigureras automatiskt och redo att användas på en webbdelssida när du skapar en ny gruppwebbplats. Olika kombinationer av de här webbdelarna inkluderas när du skapar en gruppwebbplats, beroende på vilken webbplatsmall du väljer.

Obs!: De här webbdelarna härleds från listvywebbdelen och använder förkonfigurerade webbdelsmallar för att skapa deras unika layout och design. Om du vill lägga till data i de här listorna går du till Snabbstart, klickar på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Listor. På sidan Allt webbplatsinnehåll klickar du på namnet på listan som du vill lägga till data för.

 • Meddelanden     Med webbdelen Meddelanden kan du publicera nyheter, status och annan kort information som du vill dela med gruppmedlemmar.

 • Kalender     Med webbdelen Kalender kan du visa kommande händelser eller gruppscheman.

 • Länkar     Med webbdelen Länkar kan du publicera hyperlänkar till webbsidor som är intressanta för gruppen.

 • Delade dokument     Med webbdelen Delade dokument kan du dela filer från standarddokumentbiblioteket med webbplatsanvändare.

 • Uppgifter     Med webbdelen Uppgifter tilldelar du en uppgift till en medlem i gruppen, anger förfallodatum och prioritet samt indikerar uppgiftens status och förlopp.

 • Gruppdiskussion     Med webbdelen Gruppdiskussion kan du skapa ett forum för att prata om ämnen som är intressanta för gruppen.

Anpassade webbdelar

Genom att använda en programmeringsmiljö som är kompatibel med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Visual Studio, kan utvecklare utnyttja alla funktioner hos Microsoft ASP.NET och skapa anpassade webbdelar. En webbdelssida är en ASP.NET-fil (.aspx) och webbdelar härleds från webbformulärkontroller. Utvecklarna kan förbättra webbdelssidorna ytterligare genom att skapa egna webbdelar som har nya funktioner. Utvecklarna kan även lägga till anpassade egenskaper i webbdelarna, lägga till anpassade hjälpverktyg i verktygsfönstret för specialiserade användargränssnitt och ansluta till andra webbdelar med webbplatsanslutningar. Mer information om hur du skapar och distribuerar webbdelar finns i Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som finns på webbplatsen SharePoint general development.

Du kan även använda webbdelar som andra personer eller företag har skapat. Du måste ha tillåtelse att lägga till webbdelar från tredje part på din webbdelssida eller webbplats. Visa webbdelar måste distribueras direkt på servern. Om du inte kan lägga till en webbdel från tredje part kontaktar du administratören och ber om hjälp.

Överst på sidan

Olika sätt att använda webbdelar och webbdelssidor

Du kan använda webbdelssidor på följande sätt:

 • Sammanställa data från olika datakällor.

 • Rapportera och sammanfatta viktiga data.

 • Analysera och samla data (exempelvis summor, totaler eller antal).

 • Sammanfatta viktig information som du vill ta del av när varje arbetsdag börjar.

 • Prioritera och markera projekt- och kunddata som hjälper dig att fatta effektiva beslut.

 • Visa uppdaterade arbets- och mötesscheman så att du snabbt kan planera din dag.

 • Effektivisera din Internet-användning och snabbt hitta affärsnyheter, lokalt väder och dina favoritwebbplatser.

Olika sätt att skapa och anpassa en webbdelssida

Du kan skapa och anpassa en webbdelssida på flera olika sätt:

 • Formuläret Ny webbdelssida    Det vanligaste sättet att skapa en webbdelssida på är genom formuläret Ny webbdelssida. I menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Skapa och sedan på Webbdelssida så öppnas formuläret Ny webbdelssida. När du har använt formuläret och skapat en sida kan du börja utforma sidan direkt i webbläsaren. När du vill titta på sidan stänger du bara verktygsfönstret.

 • Ett webbdesignprogram    Genom att använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, exempelvis Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du göra avancerade anpassningar av en webbdelssida, inklusive följande:

  • Anpassa temat för en webbdelssida, som använder webbplatsens tema som standard.

  • Ändra mallen för en webbdelssida eller skapa en ny mall.

  • Anpassa sidans layout.

  • Ändra egenskaper för zoner.

  • Lägga till HTML-kod eller webbkontroller.

  • Ändra sättet som webbdelarna ändras på i en zon.

  • Lägga till webbdelar utanför en zon eller lägga till en webbdel på en webbsida som inte är en webbdelssida.

  • Skapa anslutningar mellan webbdelar på olika webbdelssidor.

  • Publicera en webbdelssida på en webbplats på vilken Windows SharePoint Services körs.

  • Anpassa formulärwebbdelen och använda datavywebbdelen.

Överst på sidan

Webbläsarstöd för webbdelssidor

Webbläsarstödet för webbdelssidor kan delas in i två nivåer:

 • Nivå 1-stöd är den högsta nivån av grafiskt och funktionellt stöd. Bland webbläsarna med nivå 1-stöd finns senare versioner av Microsoft Internet Explorer för Microsoft Windows.

 • När det gäller nivå 2-stöd är ett antal visuella funktioner och användningsfunktioner inte tillgängliga för vissa webbläsare och vissa andra funktioner uppför sig på annat sätt än i nivå 1-webbläsare. De flesta funktionerna är dock ändå tillgängliga för användarna. Webbläsare med nivå 2-stöd är Firefox 1.5 och senare för Windows och Netscape Navigator 8.0 och senare för Windows. Nivå 2-webbläsare stöds inte för Windows SharePoint Services 3.0 Central administration.

Obs!: Nivå 2-webbläsare stöder inte skapande av anslutningar mellan webbdelar.

Följande tabell visar vilken nivå av stöd vissa webbläsare har.

Webbläsarversion

Operativsystem

Nivå 1

Nivå 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 6.x 64-bit-version

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 7

Windows

Ja

Ja

Firefox 1.5

Windows

Nej

Ja

Netscape 8.0

Windows

Nej

Ja

Firefox 1.5

Unix

Nej

Ja

Netscape 7.2

Unix

Nej

Ja

Mozilla 1.7.12

Unix

Nej

Ja

Safari 2.0.2

Macintosh

Nej

Ja

Firefox 1.5

Macintosh

Nej

Ja

Övriga

Övriga

Nej

Nej

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×