Introduktion till anpassning av formulärmallar med programkod

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Office InfoPath ger utvecklare med en omfattande utvecklingsmiljö för anpassning av formulärmallar. Formulärmallar kan anpassas genom att skriva programkod som svarar på formuläret och dataverifiering händelser, åtkomst och ändrar det underliggande XML-dokumentet för ett formulär, implementerar skicka anpassade data och kopplingar och har åtkomst till externa datakällor. Anpassa en formulärmall kan också innebär att du ändrar något av formulärmallens filer som motsvarar ett visst krav.

Det är viktigt att förstå några grundkoncept som berörs vid programmering av en formulärmall. De är InfoPath-programmeringskomponenterna, deklarativ och programmässig programmering samt vilka programmeringsspråk och miljöer som stöds.

Artikelinnehåll

Programmeringskomponenter

Deklarativ och programmässig utveckling

Programmeringsspråk och miljöer

Programmeringskomponenter

InfoPath-programmering består i att anpassa en formulärmall genom att ändra dess källfiler eller att skriva skript som använder InfoPath-objektmodell. De huvudkomponenter i en formulärmall som kan ingå i programmässig samverkan finns uppräknade i följande tabell.

Komponent

Beskrivning

Objektmodell

Ett hierarkiskt typbibliotek som består av mängder, objekt, egenskaper, metoder och händelser som ger utvecklare av formulärmallar programmässig kontroll över olika aspekter av InfoPath-redigeringsmiljön och tillgång till det underliggande XML-dokumentet för ett formulär.

Dataverifiering

En kombination av XML-scheman, uttryck och skriptkod som används för att kontrollera och begränsa de uppgifter som användare får ange i ett formulär.

Händelsehantering

En uppsättning händelsehanterare som svara på ändringar i ett formulär underliggande XML-dokument, svara på vy byta, implementera överföring av anpassade formulär eller svara på inläsningen av formulärets underliggande XML-dokument.

Användargränssnitt

En uppsättning anpassningsbara användargränssnittskomponenter som består av menyer, verktygsfält, knappar, kommandofält och åtgärdsfönster.

Redigeringskontroller

En uppsättning specifika för InfoPath-kontroller som används för att hantera och interagera med ett formulär underliggande XML-dokument som innehåller fälten, valfritt objekt och samlingar. Observera att du inte interagera med dessa redigera kontroller direkt, men via formulärets underliggande XML-dokument som kontrollerna är bundna.

Felhantering

En kombination av händelsehanterare, anrop till objektmodellen och poster i formulärdefinitionsfilen (.XSF) som används för att hantera fel i ett formulär.

Säkerhet

En uppsättning säkerhetsnivåer som begränsar tillgången till InfoPath-objektmodellen och systemresurser.

Överföring av data

En uppsättning fördefinierade funktioner som kan användas för att implementera anpassade funktioner för att publicera och överföra data från ett formulär.

Affärslogik

En uppsättning anpassade skriptfiler som innehåller programkod som används för att implementera specifika redigeringsbeteenden, dataverifiering, händelsehanterare och styrning av dataflödet. I affärslogiken kan även ingå tillgång till externa COM-komponenter (Component Object Model).

Formulärintegrering

Integrering av andra Microsoft Office-program som till exempel Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Outlook. Integrering kan också bestå av användning av underliggande servrar, till exempel Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services eller XML-webbtjänster.

Överst på sidan

Deklarativ och programmässig utveckling

När du ändrar formulärmallfiler anpassar du formulärmallen deklarativt, det vill säga du öppnar filerna i en vanlig textredigerare och ändrar manuellt element, attribut och värden i filerna. När du ändrar en formulärmall programmässigt skriver du programkod i ett skriptspråk eller ett språk för hanterad kod, som tillsammans med InfoPath-objektmodellen och i vissa fall COM-komponenter utökar och förbättrar en formulärmalls beteende.

Här följer några av de sätt på vilka du kan deklarativt anpassa en formulärmall:

 • Ändra XML-schemafilerna (.XSD)

 • Ändra de vyfiler (.XSL) som skapats i designläge

 • Ändra formulärdefinitionsfilen (.XSF)

 • Ändra XML-mallfilen (.XML)

Här följer några av de sätt på vilka du kan programmässigt anpassa en formulärmall:

 • Lägga till logik för behandling av formulärets livscykel

 • Lägga till anpassad dataverifiering

 • Lägga till anpassad felhantering

 • Implementera dataöverföring

 • Reagera på formulärsammanslagning eller import

 • Använda anpassade åtgärdsfönster

 • Använda anpassade dialogrutor

 • Utnyttja och ändra ett formulärs underliggande XML-dokument

 • Utnyttja och ändra formulärdefinitionsfilen (.XSF)

 • Använda externa COM-komponenter

Detaljerad information om programmeringskomponenterna i InfoPath och att anpassa en formulärmall deklarativt eller programmässigt finns i Referensmaterial för InfoPath-utvecklare, som installeras med InfoPath och kan nås via hjälpen i InfoPath i designläge.

Överst på sidan

Programmeringsspråk och miljöer

I likhet med andra Microsoft Office-programmen stöder InfoPath flera programmeringsmiljöer och programmeringsspråk som utvecklare kan använda för att automatisera och utöka Office-program. Men medan de flesta Office-program använder Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) som sin primära programmeringsspråk, InfoPath använder två skriptspråk – Microsoft JScript och Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) och två förvaltad kod språk, Microsoft Visual C# och Microsoft Visual Basic. Programming miljön som ska användas när du skriver skript i InfoPath finns dessutom i Microsoft Skriptredigeraren (MSE), inte Visual Basic Editor. Slutligen är miljön ingår för skriver hanterad kod Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), som kan installeras när Microsoft .NET Framework 2.0 och Microsoft Core XML Services 6.0 finns.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×