Introduktion till Word Online

Med Microsoft Word Web App utökas din Microsoft Word-upplevelse till webbläsaren, där du kan arbeta med ett dokument direkt på webbplatsen där dokumentet lagras.

Integrera smidigt med Word

Du skapar ett dokument i Microsoft Word. Du vill lägga upp det på en webbplats så att andra kan läsa det, kanske skriva ut det. Tänk om du när du har lagt upp det upptäcker att du har stavat fel på någons namn? Skulle det inte vara bra att kunna rätta till det snabbt, direkt på webbplatsen? Med Word Web App blir detta möjligt.

I Microsoft Word 2010 kan du börja använda Word Web App genom att spara ditt dokument i SharePoint-biblioteket. På fliken Arkiv klickar du på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

Word Online

Nu är ditt dokument tillgängligt så att du kan visa och skriva ut det snabbt, redigera det i webbläsaren eller öppna det på nytt i Word.

Obs!    Dokument måste inte skapas i Word 2010 för att det ska gå att öppna dem i Word Web App. Bäst kompatibilitet får du om du använder Office Word 2003 eller senare, eller om du använder Word för Mac 2008 version 12.2.9 eller Word för Mac 2011. Om du använder Word 2003 installerar du det senaste Service Pack och sparar dokument på datorn som .docx-filer. Överför sedan dokumentet till en SharePoint-webbplats där Office Online-programmen har konfigurerats.

Läsa ett dokument i webbläsaren

När du öppnar dokumentet i SharePoint öppnas det i webbläsaren med Word Web App. Layouten och formateringen ser ut som om du öppnade dokumentet i vyn Utskriftslayout i Word.

Visningsläge

Obs!    Om du inte har installerat Microsoft Silverlight 2 eller senare visas ett fält i Word Web App med en länk så att du kan installera Silverlight. Silverlight krävs inte, men dokument visas snabbare och mer exakt när du zoomar in mycket om du har den senaste versionen av Silverlight.

I läsvyn kan du bläddra igenom dokumentet eller gå till en viss sida. Skriv numret på den sida du vill gå till eller använd knapparna Föregående sida och Nästa sida.

Gå till sida

Om du vill undersöka något närmare eller om du vill se mer av sidan på skärmen använder du kommandot Zooma för att öka eller minska vyn av sidan.

Du kan även använda kommandot Sök för att söka efter ord eller fraser. Sökresultaten markeras i dokumentet.

Sök

Precis som med en webbsida kan du markera text i dokumentet och kopiera den så att den kan klistras in i ett annat program.

Skriva ut från webbläsaren

I Word Web App skrivs ett dokument ut som det visas i läsvyn. Om du vill skriva ut ett dokument klickar du på Skriv ut på fliken Arkiv.

Utskriftskommando

Obs!    Ett PDF-visningsprogram krävs för att skriva ut i Word Web App. Om du inte redan har installerat ett PDF-visningsprogram kan du ladda ned ett utan kostnad på webben.

Redigera i webbläsaren

Om du vill göra ändringar i dokumentet klickar du på Redigera i webbläsare. I redigeringsvyn kan du lägga till och ta bort innehåll och formatera text. Redigeringsvyn är optimerad för redigering av innehåll, inte för att visa dokumentet. Layouten är förenklad i redigeringsvyn och objekt som inte kan visas i vyn visas som platshållare. Platshållarna förhindrar att du oavsiktligt tar bort innehåll som kan visas men inte redigeras i Word Web App.

Word Online

I redigeringsvyn kan du skriva text som vanligt och du kan använda kommandona kopiera/klistra in och ångra/gör om. Du kan formatera text genom att använda formatmallar och alla textformateringsalternativ som du ser på fliken Start.

Du kan även lägga till bilder, ClipArt, tabeller och hyperlänkar. ClipArt kommer från samlingen med bilder från Office.com. Gå till fliken Infoga om du vill lägga till något av detta.

Om du vill se hur ändringarna ser ut i dokumentet klickar du på Spara på fliken Arkiv och växlar sedan tillbaka till läsvyn genom att klicka på Läsvy på fliken Visa.

Redigera smidigt i Word

Redigering i Word Web App passar bäst för snabba ändringar, till exempel att rätta något, infoga en bild eller lägga till mer text. Om du vill ha alla funktioner i Word klickar du på fliken Arkiv och sedan på Öppna i Word.

I Word Web App öppnas dokumentet direkt i Word på datorn, där du kan använda fler funktioner – om du till exempel vill ändra formatmallar i dokumentet, ändra SmartArt eller lägga till sidhuvuden och sidfötter. När du klickar på Spara i Word sparas dokumentet på webbservern.

Obs!    Det går att öppna dokument direkt från webbläsaren i Word-programmet i webbläsarna Firefox, Internet Explorer (Windows) och Safari (Mac). I Windows måste du även använda Word 2003 eller senare om du vill kunna använda den här funktionen (om du använder Firefox måste du även använda Word 2010). På Mac kräver funktionen Microsoft Word för Mac 2008 version 12.2.9 eller Word för Mac 2011.

Gäller för: Word 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk