Introduktion till SharePoint Online Management Shell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som SharePoint Online-administratör kan du använda SharePoint Online Management Shell för att köra administrationskommandon från kommandoraden. Det kan hjälpa dig att hantera användare, webbplatser och organisation på ett mer effektivt sätt.

I den här artikeln

Vad är SharePoint Online Management Shell?

Hur får jag behörighet och hur skapar jag miljön?

Referens för SharePoint Online Management Shell cmdlet

Vad är SharePoint Online Management Shell?

SharePoint Online Management Shell är en modul för Windows PowerShell. Du kan använda den för att hantera SharePoint Online-användare, platser, webbplatssamlingar och organisationer från kommandoraden i stället för gränssnittet för SharePoint Administration Center. Windows PowerShell kan du utföra dessa kommandoradsåtgärder med hjälp av ett anpassat kommando som kallas en cmdlet. En cmdlet uttalas "command-let" är konstruerat som ett par med verb och substantiv, till exempel Get-kommandot. De två delarna i en cmdlet är avgränsade med bindestreck (-) utan blanksteg. Verb del syftar på den åtgärd som cmdlet tar. Del av substantiv refererar till objektet som cmdlet vidtar åtgärder. Cmdlets är särskilt effektivt för batch-åtgärder, till exempel lägga till hundratals nya SharePoint Online-användare.

Obs!: Du kan använda cmdlet Get-kommando för att lista alla cmdlets och använda cmdlet Get-Help för mer information om varje cmdlet. Mer information finns i Get-kommando och få hjälp.

Hur använder jag Windows PowerShell Command Builder?

Builder-verktyget för Windows PowerShell-kommandot hjälper dig att snabbt förstå och använda Windows PowerShell-cmdlets för SharePoint Online. Anta att du vill skapa en webbplats. Med hjälp av kommandot Builder för att skapa en cmdlet, kan du skapa en webbplats från kommandoraden i stället för att stega igenom flera sidor i user Interface. Om du vill använda verktyget väljer du bara ett verb, till exempel Lägg till. Verktyget sedan filtrerar cmdlets som börjar med det verbet och substantiv som du kan använda med angivna verb, till exempel webbplatsen visas.

Du kan hämta verktyget kommandot Builder och installerar det på skrivbordet. Mer information finns i Windows PowerShell kommando Builder komma igång.

Vad är skillnaden mellan cmdlets i SharePoint Online och cmdlets i Office 365?

Uppsättningen med cmdlets för SharePoint Online Management Shell skiljer sig från uppsättningen cmdlets för Office 365 för företag. SharePoint Online Management Shell-cmdlets hantera SharePoint Online-användare och platser, medan Office 365 för företag cmdlets hantera uppgifter på Office 365 domän, licens,, organisationsinformation och tjänster. De båda hantera användare och grupper. Dock gäller Office 365-användare och grupper inte bara till SharePoint Online-tjänster, utan också till Exchange Online och Lync Online-tjänster.

Ska jag använda SharePoint Online administratörscenter eller cmdlets?

Om du inte har använt Office 365 och SharePoint Online innan du administrerar SharePoint Online, är SharePoint Online administratörscenter ett bra ställe att börja. Mer information om SharePoint Online administratörscenter finns Video: Utforska SharePoint administratörscenter eller söka efter innehåll om SharePoint Online administratörscenter.

När du har bekantat dig med funktionerna och tekniken i SharePoint Online kan du använda cmdlets i Windows PowerShell. Särskilt om du vill hantera många användare, webbplatser eller webbplatssamlingar i SharePoint Online är SharePoint Online Management Shell-cmdlets det bästa valet.

Överst på sidan

Hur får jag behörighet och hur skapar jag miljön?

Få behörigheter

Om du vill köra cmdlets i SharePoint Online Management Shell måste du vara global administratör i SharePoint Online.

Obs!: En SharePoint Online-platsadministratör måste vara global administratör i Office 365 för att kunna använda cmdlets.

Skapa miljön

Innan du kan köra cmdlets måste du skapa SharePoint Online Management Shell-miljön och ansluta till tjänsten. Mer information finns i Skapa SharePoint Online Management Shell-miljön.

När du har skapat miljön har att köra Connect SPOService innan du kan hantera användare och webbplatssamlingar. Om du inte har kört Anslut SPOService ännu, visas ett felmeddelande att ingen anslutning är tillgänglig. Anta att du vill ansluta till SharePoint Online administratörscenter för Contoso.com och användarnamnet är admin@contoso.com. Om du vill ansluta, köra du bara följande kommando:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Överst på sidan

Referens för SharePoint Online Management Shell cmdlet

I följande artiklar visas listor över cmdlets för SharePoint Online efter funktion.

Cmdlets för hantering av användare

Cmdlet

Beskrivning

Lägg till SPOUser

Lägger till en befintlig Office 365-användare eller en Office 365-säkerhetsgrupp i en SharePoint-grupp.

Hämta SPOUser

Returnerar den SharePoint Online-användare eller de säkerhetsgruppkonton som överensstämmer med angivna sökkriterier.

Ta bort SPOUser

Tar bort en användare eller säkerhetsgrupp från en webbplatssamling eller en grupp.

Ställ in SPOUser

Konfigurerar egenskaper för en befintlig användare.

Hämta SPOExternalUser

Returnerar externa användare som finns i innehavarens mapp utifrån angivna kriterier.

Ta bort SPOExternalUser

Tar bort en samling med externa användare från innehavarens mapp permanent.

Överst på sidan

Cmdlets för hantering av användargrupper

Cmdlet

Beskrivning

Hämta SPOSiteGroup

Hämtar alla grupperna i den angivna webbplatssamlingen.

Nya SPOSiteGroup

Skapar en ny grupp i en webbplatssamling i SharePoint Online.

Ta bort SPOSiteGroup

Tar bort en SharePoint Online-grupp från en webbplatssamling.

Ställ in SPOSiteGroup

Uppdaterar ägar- och behörighetsnivåer i SharePoint Online för en grupp i en webbplatssamling.

Överst på sidan

Cmdlets för uppgradering

Cmdlet

Beskrivning

Uppgradering av SPOSite

Startar uppgraderingsprocessen för en webbplatssamling.

Begäran SPOUpgradeEvaluationSite

Begär att en kopia av en befintlig webbplatssamling skapas i syfte att validera effekterna av en uppgradering utan att påverka den ursprungliga webbplatsen.

Överst på sidan

Cmdlets för hantering av webbplatssamlingar

Cmdlet

Beskrivning

Hämta SPODeletedSite

Returnerar alla borttagna webbplatssamlingar från Papperskorgen

Hämta SPOSite

Returnerar en eller flera webbplatssamlingar.

Nya SPOSite

Skapar en ny webbplatssamling i SharePoint Online för det aktuella företaget.

Ta bort SPODeletedSite

Tar bort en borttagen webbplatssamling i SharePoint Online från Papperskorgen.

Ta bort SPOSite

Skickar en webbplatssamling i SharePoint Online till Papperskorgen för SharePoint Online.

Reparera SPOSite

Kontrollerar och reparerar webbplatssamlingen och dess innehåll.

Återställa SPODeletedSite

Återställer en borttagen webbplatssamling i SharePoint Online från Papperskorgen.

Ställ in SPOSite

Anger eller uppdaterar värden för en eller flera egenskaper i en webbplatssamling.

Testa SPOSite

Testar en webbplatssamling i SharePoint Online.

Överst på sidan

Cmdlets för att ansluta till och koppla bort från tjänster

Cmdlet

Beskrivning

Ansluta SPOService

Ansluter en global administratör för SharePoint Online till en SharePoint Online-anslutning, d.v.s. ansluter administratören till SharePoint Online Administrationscenter.

Denna cmdlet måste köras innan några andra cmdlets för SharePoint Online kan köras.

Koppla från SPOService

Kopplar bort från en SharePoint Online-tjänst.

Cmdlets för övervakning och hantering på organisationsnivå

Cmdlet

Beskrivning

Hämta SPOAppErrors

Returnerar applikationsfel.

Hämta SPOAppInfo

Returnerar alla installerade applikationer.

Hämta SPOTenant

Returnerar organisationsegenskaper för SharePoint Online.

Hämta SPOTenantLogEntry

Hämtar företagsloggar för SharePoint Online.

Hämta SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc

Returnerar den tid då organisationsloggarna för SharePoint Online samlas in.

Hämta SPOWebTemplate

Visar alla webbplatsmallar som överensstämmer med angiven identitet.

Ställ in SPOTenant

Anger egenskaper för SharePoint Online-organisationen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×