Introduktion till SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 är ett program för webb- och programdesign för att skapa och anpassa SharePoint-webbplatser och program. Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa avancerade sidor, bygga upp kraftfulla arbetsflödeslösningar och utforma en webbplats precis som du vill att den ska se ut. Du kan skapa många olika typer av webbplatser – från små webbplatser för projektledning till företagsportallösningar med instrumentpaneler.

Webbplatser du kan skapa med SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 är en unik lösning för att skapa webbplatser. Du gör allt på ett och samma ställe – bygger upp en webbplats, anpassar webbplatsens komponenter, utformar webbplatsens logik för en affärsprocess och distribuerar den som en paketerad affärslösning. Allt det här gör du utan att behöva skriva någon kod.

I avsnitten nedan lär du dig mer om SharePoint Designer 2010 och hur du kommer igång och börjar använda det på din organisation.

Använda Microsoft SharePoint Designer 2010

SharePoint-webbplatser blir allt mer avancerade i och med att de anpassas till företag av alla typer och storlekar. Från att i början ha varit lagringsplatser för dokument, uppgiftslistor och scheman har de i dag blivit dynamiska, avancerade webbplatser baserade på affärsprocesser.

Webbplatsdesignern måste därför inte bara känna till företagets behov, utan även förstå hur SharePoint och alla delar som utgör dess webbplatser fungerar. Det är särskilt viktigt att webbplatsdesignern förstår hur webbplatsens alla rörliga delar hänger ihop och hur dessa kan hanteras på ett och samma ställe.

Med SharePoint Designer 2010 kan du arbeta med webbplatsen och webbplatsens listor och bibliotek, sidor, datakällor, arbetsflöden, behörigheter och mycket mer i en och samma miljö. Du ser alla de här viktiga delarna av webbplatsen på samma ställe, och kan dessutom se relationerna mellan dem

Du har därmed tillgång till de verktyg du behöver för att börja utforma och skapa egna affärslösningsbaserade webbplatser. Du börjar med att ansluta till datakällor, både i och utanför SharePoint. Du presenterar sedan informationen för användarna och låter dem skicka tillbaka information via en SharePoint-webbplats eller ett Office-klientprogram. Sedan automatiserar du affärsprocesser genom att skapa egna arbetsflöden. Slutligen anpassar du webbplatsens utseende så att den överensstämmer med företagsprofilen.

Eftersom du gör allt detta i en och samma miljö kan du lägga mer tid på att utforma, bygga upp och anpassa lösningar, och slipper lägga tid på att söka efter och uppdatera webbplatsens komponenter med olika verktyg och metoder.

I följande avsnitt kan du läsa mer om användargränssnittet i SharePoint Designer 2010:

Öppna SharePoint Designer 2010

Fliken Arkiv i SharePoint Designer 2010

Gränssnittet i SharePoint Designer 2010

Gränssnitt med tre delar: navigering, sammanfattning och menyfliksområde

Öppna fliken Arkiv

Ansluta till data i och utanför SharePoint

Listor och bibliotek

Externa affärsdata

Externa databaser

XML-webbtjänster via SOAP

Serverskript via REST

XML-källfiler

Skapa avancerade gränssnitt

Vyer

Formulär

Anpassade åtgärder

Webbdelar

Klientintegration

Navigering

Hantera affärsprocesser

Händelser

Villkor

Åtgärder

Steg

Formulär

Variabler

Utforma och profilera

Huvudsidor

Sidlayouter

Formatmallar

Slutföra affärslösningscykeln i SharePoint

Öppna SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 är ett klientprogram som du installerar på den lokala datorn som är väl integrerat med SharePoint. Du kan därmed starta det direkt från datorn via Start-menyn Knappen Start i Windows i Windows och från olika platser i SharePoint, t.ex. från menyn Webbplatsåtgärder som visas här.

Menyn Webbplatsåtgärder i SharePoint Designer 2010

Du kan starta SharePoint Designer 2010 på flera olika sätt, till exempel när du anpassar listor, vyer, arbetsflöden eller huvudsidor. Om du ännu inte har installerat SharePoint Designer 2010 uppmanas du att hämta och installera det från Internet första gången du startar det från SharePoint. Nästa gång du startar SharePoint Designer 2010 öppnas det direkt. Du kan även starta det från Start-menyn i Windows. Mer information om hur du kan starta SharePoint Designer 2010 finns i avsnittet Se även.

Obs!: SharePoint Designer 2010 och dess funktioner kan begränsas eller inaktiveras på sidan Inställningar för SharePoint Designer. Om du inte kan utföra uppgifterna som beskrivs i den här artikeln kan det bero på detta. Kontakta administratören om du behöver mer information.

Obs!: SharePoint Designer 2010 är avsett för SharePoint 2010-webbplatser. Du kan inte använda det för att öppna eller anpassa webbplatser i tidigare versioner av SharePoint.

Överst på sidan

Fliken Arkiv i SharePoint Designer 2010

När du öppnar SharePoint Designer 2010 från Start-menyn i Windows visas fliken Arkiv. I det här fönstret kan du anpassa en befintlig webbplats eller skapa en ny.

SharePoint Designer 2010-illustration

Om du vill anpassa en befintlig webbplats kan du bläddra till en befintlig webbplats, anpassa Min webbplats eller välja en av de webbplatser som du nyligen har öppnat i SharePoint Designer 2010.

Om du vill skapa en ny webbplats kan du använda en tom mall, välja en mall i en lista med mallar eller välja en av de aktuella mallarna. Sedan anger du bara serverns och webbplatsens namn och skapar webbplatsen. Webbplatsen skapas och öppnas i SharePoint Designer 2010

Om du öppnar SharePoint Designer 2010 från SharePoint visas inte det här fönstret. I stället öppnas webbplatsen i SharePoint Designer 2010-gränssnittet.

Överst på sidan

Gränssnittet i SharePoint Designer 2010

Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa, anpassa och distribuera SharePoint-webbplatser och -lösningar i en och samma miljö. Det är möjligt tack vare användargränssnittet som omfattar webbplatsens alla komponenter samt relationerna mellan dessa komponenter.

När du öppnar webbplatsen första gången ser du en sammanfattning av webbplatsen med namn, beskrivning, aktuella behörigheter och underwebbplatser.

SharePoint Designer 2010-illustration

Gränssnitt med tre delar: navigering, sammanfattning och menyfliksområde

Gränssnittet i SharePoint Designer 2010 består av tre huvudområden för att utforma och skapa webbplatser:

  1. I fönstret Navigering navigerar du mellan webbplatsens huvuddelar, eller komponenter.

  2. galleri- och sammanfattningssidorna visar du listor för varje komponenttyp och sammanfattningar för en viss komponent.

  3. I menyfliksområdet utför du åtgärder för den valda komponenten.

SharePoint Designer 2010-illustration

I navigeringsfönstret visas webbplatsens komponenter, det vill säga de listor, bibliotek, innehållstyper, datakällor, arbetsflöden och så vidare som den består av. Du kan redigera en av komponenterna, till exempel en meddelandelista, genom att öppna Listor och bibliotek. Du kommer då till en gallerisida där alla listor och bibliotek visas.

Därifrån kan du öppna meddelandelistan så att listans sammanfattningssida visas. På sammanfattningssidan visas bland annat listans associerade vyer, formulär och arbetsflöden. Du redigerar någon av vyerna genom att öppna den direkt från sidan.

När vyn är öppen ser du att menyfliksområdet ändras så att de vanligaste och mest relevanta åtgärderna för redigeringsvyer visas. Om du vet hur menyfliksområdet i Microsoft Office-programmen fungerar vet du även att du snabbt och enkelt kan skapa och redigera med hjälp av dem. När du har redigerat klart går du tillbaka till webbplatsens sammanfattningssida med hjälp av Bakåt-knappen eller genom att navigera med sökvägen längst upp på sidan.

Med SharePoint Designer 2010-gränssnittet hittar du enkelt webbplatsens komponenter, visar någon av komponenterna i detalj och redigerar den, samt går sedan tillbaka till webbplatsens huvudvy.

Öppna fliken Arkiv

Förutom att arbeta med de olika objekten på din webbplats i SharePoint Designer 2010 kan du även visa och komma åt större webbplats- och programinställningar. Du kanske till exempel vill öppna en annan webbplats, lägga till sidor, importera filer eller ändra programinställningarna i SharePoint Designer 2010. Allt det här gör du på fliken Arkiv som är det första fönstret som visas när du startar SharePoint Designer 2010 från Start-menyn i Windows eller via en genväg på skrivbordet.

Klicka på fliken Arkiv längst upp till vänster för att visa den här vyn. Klicka på Bakåt om du vill gå tillbaka till SharePoint Designer 2010-gränssnittet.

Överst på sidan

Grundprinciperna inom anpassning med SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 kan användas för att skapa och anpassa webbplatser och lösningar som innehåller programlogik utan att du behöver skriva någon kod. Du kan lägga till och ändra datakällor, anpassa list- och datavyer, skapa och distribuera affärsarbetsflöden, utforma företagets varumärke och mycket annat. Skapa affärslösningar för ditt företag från färdiga webbplatser och utnyttja kapaciteten och funktionerna i SharePoint Designer 2010 till fullo.

I följande avsnitt beskrivs de fyra grundprinciperna för anpassning när du utformar och skapar lösningar med SharePoint Designer 2010.

Ansluta till data i och utanför SharePoint

Med SharePoint Designer 2010 kan du ansluta till en mängd olika datakällor och sedan integrera informationen med din webbplats och Office-klientprogrammen. Användarna kan se och interagera med affärsdata på din webbplats och från de program du väljer och behöver inte ansluta till datakällorna separat.

SharePoint Designer 2010-illustration

Du kan ansluta till en extern databas, SOAP-tjänst, REST-tjänst och mycket mer direkt från menyfliksområdet.

Möjligheten att ansluta till datakällor är en kraftfull funktion i SharePoint Designer 2010 eftersom det finns så många olika alternativ för att göra data tillgängliga för användarna. Med dataanslutningar kan du samla listor och bibliotek, externa databaser och datakällor, webbtjänster och mycket mer på ett och samma ställe.

Här är några av de datakällor du kan ansluta till med SharePoint Designer 2010.

Listor och bibliotek

Listor och bibliotek är vanliga datakällor som du kommer att använda på webbplatsen. De är unika jämfört med de andra datakällorna eftersom de redan ingår i SharePoint och använder samma databas som SharePoint. Du behöver inte utföra några ytterligare steg för att skapa en anslutning till de här datakällorna. Lägg bara till dem med hjälp av galleriet Listor och bibliotek i SharePoint Designer 2010, eller i webbläsaren. När du har skapat listor eller bibliotek kan du anpassa de kolumner, innehållstyper och andra schemaattribut som är associerade med dem.

Externa affärsdata

Obs!:  Den här funktionen är inte tillgänglig i all tillämpning av SharePoint-teknik. Kontakta tjänsteadministratören om du vill ha mer information.

Konnektivitetstjänster för företag är ett SharePoint-baserat ramverk med standardiserade gränssnitt för befintliga affärsdata och processer. Med dessa konnektivitetstjänster kan du ansluta externa affärsdatakällor (SQL Server, SAP, Siebel, webbtjänster samt egna program) till SharePoint-webbplatser och Office-program.

I SharePoint Designer 2010 ansluter du till externa data genom att skapa externa innehållstyper. Externa innehållstyper representerar informationen i den externa datakällan genom lagring av informationen om anslutningen, objekt som används i affärsprogrammet, metoder för att skapa, läsa, uppdatera eller ta bort, och åtgärder som användarna kan utföra på själva objekten.

Den externa innehållstypen lagras i affärsdatakatalogen. När du har skapat den externa innehållstypen kan du och andra på företaget enkelt skapa SharePoint-listor, vyer, formulär, arbetsflöden och integration med Office-program utifrån typen. Externa data blir en del av SharePoint, precis som alla andra komponenter, vilket gör att du kan skapa fullständigt anpassade användargränssnitt för de externa datakällorna.

Externa databaser

Genom att lägga till en databas som en datakälla kan du integrera data från en annan databas till din webbplats. Du kan ansluta till Microsoft SQL Server, Oracle och alla andra databaser som har stöd för protokollen OLE DB eller ODBC. Det enda du behöver veta är namnet på servern med databasen, dataleverantören och vilken autentiseringsmetod som ska användas. När du har lagt till och konfigurerat databasen som en datakälla skapar du vyer och formulär, med vilka användarna kan läsa och skriva tillbaka data till datakällan utan att behöva lämna SharePoint-webbplatsen.

XML-webbtjänster via SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) är ett protokoll för att utbyta XML-baserade meddelanden, och därmed ansluta till olika datakällor med hjälp av en XML-webbtjänst. I SharePoint Designer 2010 kan du använda det för att ansluta till en datakälla på en annan webbplats i företaget eller en webbplats på Internet, oavsett teknik, programmeringsspråk och plattform. Du kan till exempel använda en XML-webbtjänst för att visa en valutaomvandlare, aktiekurser, en kalkylator eller en vädertjänst på webbplatsen.

Serverskript via REST

REST (Representational State Transfer) är en arkitektur med program i ett nätverk som använder webbtekniker och -protokoll, och inte bara en metod för att skapa webbtjänster. Med den kan du hämta data från en webbplats genom att läsa ett tilldelat serverskript som beskriver innehållet. På samma sätt som med SOAP kan du använda REST i SharePoint Designer 2010 för att ansluta till en datakälla på en annan webbplats, t.ex. om du vill visa en valutaomvandlare, aktiekurser, en kalkylator eller en vädertjänst. Den här typen av dataanslutning är enklare att implementera än SOAP, men är begränsad till HTTP.

XML-källfiler

Om ditt företag lagrar data i XML-filer kan du i SharePoint Designer 2010 ansluta till dem som en datakälla. Om du vill ansluta till XML-filerna som en datakälla kan du skapa dem direkt i SharePoint Designer 2010, importera dem från en plats på datorn eller i nätverket, eller ansluta till dem på en extern plats.

Mer information om hur du ansluter till datakällor i SharePoint Designer 2010 finns under Se även.

Överst på sidan

Skapa avancerade gränssnitt

När du väl har skapat anslutningar till de nödvändiga datakällorna kan du börja skapa avancerade interaktiva gränssnitt till datakällorna för användarna. Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa kraftfulla och dynamiska användargränssnitt för datakällor, och du kan göra dem tillgängliga på många olika platser, till exempel på SharePoint-webbplatsen och i anpassade fönster, rutor och fält i Office-affärsprogram.

Öppen webbplats i SharePoint Designer 2010.

De gränssnitt du skapar innehåller anpassade vyer, formulär, webbdelar, navigering och egna Office-klientfönster och -åtgärdsfönster. Med den här flexibiliteten kan du skapa helt anpassade miljöer för dina affärsdata.

Du kan kombinera flera datakällor i en enda vy, skapa instrumentpaneler med relaterade objektvyer, utforma egna formulär utifrån olika roller och anpassa de tillgängliga verktygsfält och kommandon i menyfliksområdet som är associerade med informationen.

Här följer olika sätt att anpassa användargränssnittet som är associerat med dina data, med hjälp av SharePoint Designer 2010.

Vyer

Med vyer kan du visa data på olika sätt. Du visar just den information som är relevant för dig och användarna, oavsett om det rör sig om en lista, ett bibliotek eller en extern datakälla. I SharePoint Designer 2010 är varje vy du skapar en datavy som visas i XSLT-format (Extensible Stylesheet Language Transformation) som bygger på Microsoft ASP.NET-teknik. I en vy kan du visa och dölja fält, sortera, filtrera, beräkna, använda villkorsstyrd formatering och mycket mer. Du kan även välja mellan flera olika vyformat så att du snabbt kommer igång. Till sist kan du även skapa och anpassa en vy så att den passar din datamodell, dina användare och ditt företag.

Formulär

Formulär skapar du för att samla in information från användarna. Med anpassade webbaserade formulär skriver användarna enkelt tillbaka data till en datakälla. På samma sätt som med vyer kan du anpassa fältens utseende, utifrån bland annat informationens status och användarroll. Du använder formulären för att visa, redigera och skapa data, och i SharePoint Designer 2010 kan du utforma formulären med hjälp av den inbyggda formulärredigeraren (för .aspx-filer), eller med Microsoft InfoPath (för .xsn-filer). Du kan skapa och anpassa formulär för specifika datakällor, som till exempel en uppgiftslista. Med formulären kan du även samla in användarinformation i ett arbetsflöde, vilket förklaras nedan.

Anpassade åtgärder

Med verktyget för anpassade åtgärder i SharePoint Designer 2010 skapar du anpassade åtgärder, till exempel länkar, ikoner och skript i menyfliksområdet, verktygsfältet och listobjektmenyer i SharePoint. När du lägger till en ny funktion på webbplatsen kan du få användarna att uppmärksamma och använda den genom att visa den på en SharePoint-meny. Med anpassade åtgärder kan du även uppmuntra användarna att utföra vissa åtgärder på ett visst objekt, till exempel att starta ett arbetsflöde på en lista.

Webbdelar

Webbdelar är modulära informationsenheter – självständiga data eller funktioner – som läggs till på en SharePoint-sida. Vyerna och formulären som beskrivs ovan lagras i webbdelar, men utöver dem kan du även lägga till webbdelar som kan användas för att utföra en rad olika funktioner och olika sätt att interagera med data. Användarna kan anpassa webbdelarna ytterligare i webbläsaren om du lägger till dem i en webbdelszon i SharePoint Designer 2010. Webbdelar och webbdelssidor utgör ett kraftfullt och effektivt sätt att anpassa webbgränssnittet för användarna i SharePoint.

Klientintegration

För externa datakällor där externa innehållstyper används kan du synliggöra informationen i klientprogram, till exempel Microsoft Outlook 2010 och SharePoint-arbetsytor. Du kan skapa ett gränssnitt så att användarna kan läsa, skriva och ta bort externa affärsdata som om de ingick i programmet. Det här kan du göra med klientformulär, områden och åtgärdsfönster. Användarna kan då arbeta med affärsdata på de webbplatser och i de Office-program som de kan bäst och redan använder.

Navigering

Navigeringen är mycket viktig i de gränssnitt du skapar för användarna, och det är ett område som du hanterar i hela SharePoint, inte bara i SharePoint Designer 2010. Du kan till exempel anpassa navigeringslänkar i en datavy eller ett formulär, en webbdel, ett arbetsflöde, eller på webbplatsnivå, exempelvis det övre länkfältet eller Snabbstart. Se till att webbplatsen och alla delar har en välorganiserad navigeringsmodell som är enkel och överskådlig för användarna.

Mer information om hur skapar avancerade gränssnitt i SharePoint Designer 2010 finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Hantera affärsprocesser

Varje affärsprocess i ett företag utgörs av en uppsättning aktiviteter som hänger ihop eftersom de bygger på ett gemensamt affärsbehov. Arbetsflöden är regelbaserade arbetsflöden som utgörs av villkor och åtgärder. Du ordnar och kör en serie åtgärder för en arbetsprocess, baserat på en rad villkor och åtgärder.

SharePoint Designer 2010-illustration

Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa arbetsflöden, där allt från företagets enklaste till mest invecklade affärsprocesser hanteras. I arbetsflödena automatiseras både affärsprogramprocesser och mänskliga samarbetsprocesser. Ett exempel på ett arbetsflöde för en affärsprogramprocess kan vara att en datakälla uppdateras när en annan datakälla ändras. Ett exempel på ett arbetsflöde för en mänsklig samarbetsprocess kan vara att ett dokument skickas till en anställds chef för godkännande.

I ett SharePoint-arbetsflöde tillämpas programlogik i affärsprocesserna utan att du behöver skriva någon kod. Det är möjligt tack vare den kraftfulla men intuitiva arbetsflödesredigeraren i SharePoint Designer 2010, som gör det möjligt att använda bland annat kapslad logik och understeg. Du kan också utforma och dela arbetsflöden med hjälp av Microsoft Visio och mallar för flödesscheman som kan exporteras till SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010-illustration

Det här är grunderna för ett arbetsflöde i SharePoint Designer 2010.

Händelser

En händelse är det som startar eller initierar ett arbetsflöde. En typ av händelse är när en datakälla ändras, till exempel när ett nytt objekt skapas eller ändras. En annan typ av händelse är en händelse som aktiveras av en användare, d.v.s. en arbetsflödesdeltagare. Arbetsflöden som startar när en datakälla ändras är vanligtvis en del av ett programfokuserat arbetsflöde för att automatisera en affärsprocess, till exempel kopiera filer utifrån informationens status. Arbetsflöden som kan startas av användare är vanligtvis en del av ett mänskligt samarbetsarbetsflöde, till exempel att godkänna innehåll. Arbetsflöden kan konfigureras för att identifiera båda typerna av händelser, och de kan även baseras på en kombination av de två typerna.

Villkor

Villkor anger när ett arbetsflöde körs eller utför en aktivitet. Eftersom arbetsflöden är associerade med en datakälla anger villkoret vilken ändring som måste göras i datakällan för att arbetsflödet ska utföras. Villkor börjar vanligen med satsen "Om fältet är lika med värdet". Ett villkor kan användas för flera åtgärder och flera villkor kan användas för en åtgärd. Villkor med en eller flera åtgärder kombineras i regler och om alla satser i villkoret är uppfyllda utförs den associerade åtgärden.

Åtgärder

Åtgärder är de mest grundläggande enheterna i ett arbetsflöde. När du utformar ett arbetsflöde fastställer du den nödvändiga åtgärdssekvensen och sammanställer sedan åtgärdssekvensen i Arbetsflödesdesignern. Du kan konfigurera åtgärderna så att de inträffar efter varandra (seriella åtgärder), eller samtidigt (parallella åtgärder). Arbetsflödet kan innehålla ett valfritt antal åtgärder, som ska utföras av arbetsflödet i sig eller av deltagarna i arbetsflödet. I SharePoint Designer 2010 ingår en omfattande uppsättning färdiga och återanvändningsbara åtgärder. Med dessa åtgärder kan du till exempel skicka e-post, checka in eller ut ett objekt från en lista, utföra beräkningar och mycket mer.

Bland dessa åtgärder finns en särskild uppsättning åtgärder som kallas Uppgiftsåtgärder, till exempel åtgärderna Starta godkännandeprocess och Starta feedbackprocess. Dessa har en separat arbetsflödesredigare som är särskilt utformad för användaruppgiftsprocesser i en organisation. Med de här åtgärderna kan du skapa och anpassa avancerade arbetsflöden som kan hantera i stort sett alla typer av affärsprocesser.

Steg

Arbetsflöden består av ett eller flera steg och understeg. Med steg kan du gruppera villkor och åtgärder så att en uppsättning regler kan utvärderas och utföras före en andra uppsättning. Varje steg kan innehålla ett valfritt antal villkor och åtgärder. Arbetsflödet kan utformas som en åtgärdssekvens i ett steg eller ett understeg. Reglerna i ett steg behandlas innan nästa steg inleds, så du måste gruppera alla regler som påverkar den eller de specifika åtgärder som du vill utföra i samma steg. Du kan också använda steg som ett sätt att ordna arbetsflödet, i synnerhet om det innehåller många åtgärder och få villkor.

Formulär

Arbetsflöden innehåller ofta formulär som du kan använda för att samla in information från arbetsflödesdeltagare vid specifika tidpunkter i arbetsflödet. Med dem kan deltagarna även interagera med de uppgifter som är associerade med ett arbetsflöde. I ett arbetsflöde kan du utforma initieringsformulär för att samla in information från användarna när de startar arbetsflödet, associationsformulär för att associera arbetsflödet med en lista eller innehållstyp, och formulär för anpassade uppgifter som är associerade med uppgiftslistan. När du utformar formulär kan du använda de ASP.NET-baserade formulär (.aspx-sidor) som ingår i SharePoint Designer 2010, eller egna formulär (.xsn-sidor) som du har utformat med Microsoft InfoPath 2010. I InfoPath kan du i mycket högre utsträckning anpassa och profilera arbetsformulär.

Variabler

En variabel är en datalagringsplats eller cache i ett arbetsflöde. Med variabler kan du lagra olika typer av data i ett arbetsflöde och referera till dessa data senare med hjälp av arbetsflödesuppslag. Du kan använda många olika typer av variabler i ett arbetsflöde. Du kan till exempel använda variabler som har genererats av initieringsformulärparametrar, och lokala variabler som innehåller data som är associerade med det aktuella arbetsflödet. I en lokal variabel kan du använda flera olika variabeldatatyper, till exempel boolesk, datum/tid, listobjekt-ID, tal och sträng. När du har skapat en variabel och angett ett värde för den kan du referera till variabeln i ett villkor eller en åtgärd senare i arbetsflödet.

Överst på sidan

Utforma och profilera

Det sista sättet att göra anpassningar med SharePoint Designer 2010 är via utformning och profilering, det vill säga genom att tillämpa företagets stil på SharePoint-webbplatsen. Du kan bland annat lägga till företagets logotyp, färgschema, sidhuvud och sidfot, grafik och egen navigering. Besökarna ser då snabbt att alla sidor på webbplatsen ingår i en större företagswebbplats. I SharePoint Designer 2010 utformar och profilerar du SharePoint-webbplatser med hjälp av huvudsidor, sidlayouter och formatmallar (CSS).

SharePoint Designer 2010-illustration

Att utforma och profilera en webbplats skiljer sig från de andra grundprinciperna inom anpassning, där fokus ligger på att skapa anpassade affärslösningar. Profilering är något som du normalt gör mer sällan, och längst upp i en webbplatssamling, till exempel i ett intranät eller på en portalwebbplats. Underwebbplatserna som skapas på en lägre nivå ärver sedan företagsprofilen. Profileringen utförs dessutom snarare av en webbdesigner än en person som skapar lösningar.

Därför är huvudsidor, sidlayouter och formatmallar som standard inaktiverade för alla användare utom administratörer av webbplatssamlingar. Därmed har endast den som ansvarar för webbplatsens profil åtkomst till de här kraftfulla men ändå känsliga filerna. Om du vill kan du naturligtvis aktivera dem för utvalda användare.

Om du är webbplatsdesigner kan du nedan läsa mer om hur du skapar en företagsprofil för webbplatser med SharePoint Designer 2010.

Huvudsidor

Huvudsidor är en funktion i ASP.NET, och ingår i SharePoint som ett sätt att utforma webbplatsens layout på en plats och sedan använda den som mall på andra sidor i hela företaget. Varje gång du visar en sida på en SharePoint-webbplats visar du två sidor som är kopplade till varandra, en huvudsida och en innehållssida. Huvudsidan innehåller den gemensamma layouten och navigeringen (vanligen sidans vänstra, övre och undre del). På innehållssidan finns innehållet för den specifika sidan. SharePoint Designer 2010 innehåller en omfattande uppsättning sidredigeringsverktyg som du kan använda för att anpassa huvudsidorna och dela dem med andra.

Sidlayouter

Om du arbetar med en publiceringswebbplats utformar du även webbplatsens utseende och layout med hjälp av sidlayouter. Sidlayouter fungerar som mallar för de publiceringssidor som användarna i företaget skapar. Tillsammans med huvudsidan utgör de verktyg för att noggrant kontrollera och strukturera publiceringssidan. De styr till exempel var rubriker, brödtext och grafik får placeras på en sida. På publiceringssidor används infrastrukturen för publicering i SharePoint, och med dem kan du styra innehåll som skapas och publiceras i webbläsare så att det blir mer enhetligt, utan allt merarbete som det vanligen innebär.

Formatmallar

I likhet med de flesta webbplatser och webbprogram används formatmallar (CSS) i SharePoint för att lägga till färger och grafik, samt placera de olika objekten som utgör sidorna på en webbplats. Ofta används flera formatmallar på en sida. Om du vill anpassa formaten kan du ändra dem direkt på huvudsidan, i sidlayouten eller på webbsidan, eller ändra formaten direkt i den CSS-fil som är kopplad till sidan. Du kan göra båda dessa saker med hjälp av de kraftfulla CSS-redigeringsverktygen i SharePoint Designer 2010. Du kan även anpassa SharePoint-teman med hjälp av CSS-filer. Genom att anpassa CSS-filer ändrar du utseendet eller "skalet" på en SharePoint-webbplats, så att det överensstämmer med företagsprofilen.

Överst på sidan

Distribuera egna SharePoint-lösningar

Hittills har vi endast behandlat hur du skapar verkliga affärslösningar med hjälp av SharePoint Designer 2010. Du har läst om hur du ansluter till och integrerar data både i och utanför SharePoint, skapar kraftfulla användargränssnitt för dessa data, hanterar affärsprocesser med arbetsflöden och profilerar webbplatsen så att den överensstämmer med företagsprofilen.

Nu måste du använda lösningarna till något, exempelvis till att distribuera webbplatsen på en annan server eller i hela företaget, öppna den i Visual Studio och anpassa den ytterligare, eller spara den offline för att ta med den från kontoret. Du behöver ett sätt att omvandla lösningen till ett paket, och det är nu alternativet Spara som mall kommer till användning.

SharePoint Designer 2010-illustration

Möjligheten att spara en lösning som en mall är en mycket användbar funktion i SharePoint. Mallen sparas som en WSP-fil (Web Solution Package) som omfattar webbplatsens hela innehåll med datakällor och struktur, vyer och formulär, arbetsflöden och webbdelar.

Mallarna är även detaljerade. Om du till exempel arbetar med en viss del av webbplatsen, till exempel en lista, en vy eller ett arbetsflöde, kan du även spara denna enskilda komponent som en mall. Det här innebär ett helt nytt sätt att samarbeta med att utveckla lösningar.

Slutföra affärslösningscykeln i SharePoint

När du har arbetat ett tag i SharePoint Designer 2010 inser du att du kan göra mycket mer än att bara anpassa webbplatser på grundläggande nivå. Du kan även skapa verkliga affärslösningar som innehåller dataanslutningar, avancerade användargränssnitt, anpassade arbetsflöden och fullständiga företagsprofiler. Allt detta kan du göra i SharePoint, och följa en livscykel för programutveckling som resulterar i en lösning färdig att distribuera.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×