Introduktion till Outlook-datafiler (PST- och OST-filer)

Introduktion till Outlook-datafiler (PST- och OST-filer)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du använder Microsoft Outlook sparas dina e-postmeddelanden, kalendern, uppgifter och andra objekt på en e-postserver och/eller på datorn. Outlook-objekt som sparas på datorn lagras i en Outlook-datafil (.pst och .ost).

Artikelinnehåll

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Outlook-datafil2019 (.pst)

offline-Outlook-datafil (.ost)

Sökvägar

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Det finns två typer av Outlook-datafiler som används i Outlook. En Outlook-datafil (.pst) används för de flesta konton. Om du använder ett Microsoft Exchange-konto levereras dina objekt i allmänhet till e-postservern och sparas där. För att du ska kunna arbeta med dina meddelanden även när du inte är ansluten till e-postservern sparas en annan typ av datafil som kallas offline-Outlook-datafil (.ost) på datorn.

De viktigaste skillnaderna mellan de två typerna av Outlook-datafiler är:

Outlook-datafiler (PST-filer) används för POP3-konton, IMAP-konton och webbaserade e-postkonton. Om du vill skapa arkiv eller säkerhetskopiera dina Outlook-mappar och objekt i datorn, till exempel Exchange-konton, måste du skapa och använda extra PST-filer.

Outlook-datafiler (OST-filer) används när du har ett Exchange-konto och vill arbeta offline eller använda standardinställningen Cachelagrat Exchange-läge. Den här datatypen används också för konton som du skapar med Outlook Connector för Outlook.com (tidigare Hotmail). Outlook-datafiler (OST-filer) är alltid kopior av objekt som är sparade på en e-postserver och behöver inte säkerhetskopieras som Outlook-datafiler (PST-filer).

Överst på sidan

Outlook-datafil (.pst)

En personlig mappfil (.pst) är en Outlook-datafil där dina meddelanden och andra objekt lagras i datorn. Detta är det vanligaste format som information i Outlook sparas i av hemanvändare eller inom mindre organisationer. Hemanvändare ansluter oftast till Internet via en Internetleverantör (ISP). Internetleverantören tillhandahåller dessutom ett eller flera e-postkonton. De vanligaste kontotyperna beskrivs med sina Internetprotokollnamn – POP3 och IMAP. En annan kontotyp är HTTP-konton eller webbaserade konton. De fungerar ungefär som IMAP-konton. För alla tre kontotyperna används en PST-fil.

Du kan också flytta eller arkivera dina objekt i en Outlook-datafil (.pst). Eftersom PST-filer lagras på datorn påverkas de inte av e-postserverns storleksbegränsning för e-postkonton. Om du flyttar objekt till en PST-fil på datorn kan du frigöra utrymme på e-postkontot på e-postservern. Outlook kan konfigureras så att nya objekt levereras till en PST-fil, med det medför flera nackdelar. Du kan till exempel inte kan arbeta med dina objekt om du använder Microsoft Outlook Web Access med Exchange Server-e-postkontot eller när du arbetar på en annan dator.

Varning: Öppna inte en Outlook-datafil (PST-fil) från nätverksresurser eller andra datorer eftersom det ökar risken för dataförlust.

Tips: Du bör säkerhetskopiera dina Outlook-datafiler (PST-filer) regelbundet och spara dem på en säker plats. Din Internetleverantör eller Microsoft kan inte återställa din e-post eller andra objekt om filen försvinner.

Överst på sidan

Offline-Outlook-datafil (.ost)

När du använder ett Microsoft Exchange Server-konto levereras normalt dina e-postmeddelanden, kalendern och andra objekt till servern och lagras sedan där. Du kan konfigurera Outlook så att en lokal kopia av dina objekt sparas på din dator i en Outlook-datafil som kallas offline-Outlook-datafil (.ost). Det gör att du kan använda cachelagrat Exchange-läge eller arbeta offline när det inte går att ansluta till Exchange-datorn eller när du inte vill det. OST-filen synkroniseras med Exchange-datorn när det finns en anslutning.

Offlinemapparna är kopior av mapparna som finns i postlåda på den dator där Microsoft Exchange körs. De gör att du kan ta en mapp från en server, arbeta med innehållet utan att vara ansluten till nätverket och sedan uppdatera mappen och motsvarande mapp på servern när du ansluter igen, så att innehållet är i mapparna är identiskt. Den här processen kallas att synkronisera mappar.

Du kan lägga till, ta bort och ändra innehållet i en offlinemapp precis som i en mapp på en server. Du kan till exempel ändra och flytta objekt mellan mappar, skicka meddelanden som finns i offlineversionen av Utkorgen och visa innehållet i gemensamma offlinemappar. Under tiden sparas nya meddelanden i Inkorgen på servern och andra användare kan lägga till, ta bort och ändra objekt i gemensamma mappar. Du kommer inte att märka av dessa ändringar på servern förrän du synkroniserar.

Följande information synkroniseras:

  • Rubriker    En rubrik är en identifierare i ett e-postmeddelande som anger avsändarens namn och meddelandets ämnesrad, tidpunkt och storlek.

Fullständiga objekt    Ett fullständigt objekt omfattar rubriken, brödtexten och eventuella bifogade filer, till exempel inbäddade objekt eller bilder.

När du arbetar offline avgör Grupper för Skicka och ta emot vilka mappar som ska synkroniseras. Med Grupper för Skicka och ta emot kan du välja vilka mappar som ska synkroniseras och hållas uppdaterade så att du kan fortsätta arbeta med dem när det inte går att ansluta till servern eller när du väljer att arbeta offline. Du kan också ange att uppdateringar i Adressbok ska hämtas vid synkronisering.

Om du använder ett Exchange Server-konto för e-post bör du använda Cachelagrat Exchange-läge. Om du använder cachelagrat Exchange-läge hanteras de flesta situationer där du behöver arbeta offline automatiskt. Avsaknaden av en nätverksanslutning är nästan omärkbar eftersom du kan fortsätta att arbeta med dina objekt oavsett om du är ansluten till den dator där Exchange körs.

Som standard skapas och används en offline-mappfil (OST-fil) i cachelagrat Exchange-läge. Sedan hämtas och underhålls ett synkroniserat exemplar av objekten i alla mappar i postlåda. Du arbetar med informationen i datorn och Outlook synkroniserar informationen med servern. När anslutningen till Exchange-datorn avbryts kan du fortsätta att arbeta med dina data. När anslutningen återställs synkroniseras ändringarna automatiskt och mapparna och objekten på servern och i datorn är identiska igen.

Med Cachelagrat Exchange-läge behöver du heller inte ställa in Grupper för Skicka och ta emot, välja mappar du vill ha tillgång till offline eller hålla mapparna synkroniserade efteråt.

Överst på sidan

Sökvägar

Du kan spara, kopiera och flytta en datafil (förutom den fil som används som standardleveransplats) till en annan plats på din dator eller till en resurs i nätverket. Du måste ha läs- och skrivbehörighet för mappen för att kunna öppna en Outlook-datafil (.pst).

Outlook-datafiler (.pst)

Obs!: I Microsoft Exchange Server-konton sparas informationen på e-postservern. Om du vill arbeta i Cachelagrat Exchange-läge eller offline sparas kopior av dina objekt i en offline-Outlook-datafil (.ost). Mer information finns i avsnittet om Outlook-datafiler (.ost). I vissa organisationer kan du även exportera och arkivera dina objekt till PST-filer.

Du öppnar snabbast mappen där Outlook-datafilen (.pst och .ost) sparas på följande sätt:

  1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen.

  3. Klicka på en post på fliken Datafiler och sedan på Öppna mappsökväg.

Outlook-datafiler (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer . Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Om du uppgraderar till Outlook 2010 på en dator som redan har datafiler som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas dessa filer på en annan plats i en dold mapp.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips:  Mer information om dolda mappar i Windows finns i Hjälp och support.

Outlook-datafil (.ost)

OST-filen synkroniseras med objekten på Exchange-servern. Eftersom dina data är kvar på Exchange-servern kan du återskapa OST-filen på den nya datorn utan att behöva säkerhetskopiera OST-filen.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×