Introduktion till Frågeredigeraren (Power Query)

Introduktion till Frågeredigeraren (Power Query)

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Med Frågeredigeraren, kan du navigera, definiera och utföra datatransformeringsåtgärder över en datakälla. För att visa dialogrutan Frågeredigeraren måste du ansluta till en datakälla och klicka på Redigera fråga i fönstret Navigatör eller dubbelklicka på en fråga i fönstret Arbetsboksfrågor. Information om hur ansluter sig till en datakälla finns i Importera data från externa datakällor.

Frågeredigeraren har följande användargränssnittselement:

  1. Menyfliksområdet Frågeredigeraren.

  2. Fönstret Navigatör som gör det möjligt att bläddra i strukturerade datakällor för att hitta den datatabell som du vill köra frågan mot.

  3. Snabbmenyer är specifika för ett element, till exempel en tabellkolumn, inom redigerarens förhandsgranskningsrutnät.

  4. Rutnät för förhandsgranskning som visar en förhandsgranskning av data från resultatet av varje frågesteg. Du interagerar i förhandsgranskningsfönstret för att forma data för att minska och ordna om en eller flera tabeller till en ämnestabell till matchar dina krav på dataanalys. Mer information om att utforma data finns i Utforma data.

  5. Fråginställningsfönstret som innehåller varje frågesteg. Ett steg är varje datainsamlings eller dataomvandlingsuppgift som används på en fråga. Mer information om att redigera frågesteg finns i Redigera egenskaper för frågesteg.

    Frågeredigeringsdelar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×