Introduktion till Excel Online

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Excel Online utökar din Microsoft Excel-upplevelse till webbläsaren, där du kan arbeta med arbetsböcker direkt på webbplatsen där arbetsboken sparas.

Integrera friktionsfritt med Excel

Du kan skapa en arbetsbok i Microsoft Excel. Du vill publicera den på en webbplats så att andra kan interagera med realtidsdata, kanske även ange vissa data. Om du vill samarbeta med någon som har en annan version av Excel än? Skulle det inte vara bra om du kan arbeta med det tillsammans, direkt på webbplatsen? Excel Online gör det möjligt att i det här scenariot.

I Microsoft Excel 2010 kan du börja använda Excel Online genom att spara arbetsboken till SharePoint-biblioteket. Klicka på Spara och skicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara till SharePoint.

Fliken Spara och skicka

Nu är din arbetsbok tillgänglig att visa och redigera i webbläsaren, eller den kan öppnas igen i Excel.

Obs!  Arbetsböcker behöver skapas i Excel 2010 öppnas i Excel Online. Använd Office Excel 2003 för bästa kompatibilitet eller senare, eller använda Excel för Mac 2008 version 12.2.9 eller Excel för Mac 2011. Om du använder Excel 2003 installerar du den senaste service Pack-versionen och spara arbetsböcker på datorn som xlsx filer. Överför sedan arbetsboken till en SharePoint-webbplats där Office Online program har konfigurerats.

Visa en arbetsbok i webbläsaren

När du öppnar arbetsboken i SharePoint öppnas Excel Online arbetsboken i webbläsaren, där du kan flytta runt arbetsboken, sortera, filtrera, expandera och komprimera pivottabeller och även beräkna arbetsboken.

Excel Online

Du kan även använda kommandot Sök för att söka efter ord eller fraser. Liksom med en vanlig webbsida kan du markera innehåll i ett kalkylblad och kopiera om du behöver klistra in data i något annat program.

Redigera i webbläsaren

Om du vill göra ändringar i arbetsboken klickar du på Redigera i webbläsare och kan då ändra data, ange eller ändra formler och använda enkel formatering.

Redigera i webbläsaren

I redigeringsvyn kan du skriva och formatera text som vanligt och du kan använda kommandona klipp ut, kopiera, klistra in och ångra/gör om. Ange en formel genom att gå till den cell där du vill använda formeln, skriv ett likhetstecken (=) och skriv sedan den formel eller funktion du vill använda.

Du kan även lägga till tabeller och hyperlänkar. Gå till fliken Infoga om du vill lägga till dem. Om du vill lägga till ett diagram väljer du det område med celler som ska ritas in i diagrammet. Gå sedan till fliken Infoga och välj den diagramtyp du vill ha.

Excel Online sparar arbetsboken automatiskt medan du arbetar med den. Du behöver inte spara dina ändringar. Om du gör ändringar som du inte vill att använda kommandot Ångra eller trycka på CTRL + Z (Windows) eller ⌘ + Z (Mac).

Arbeta med andra

Om du gör din arbetsbok tillgänglig för andra så att de kan öppna och redigera den kan dina vänner eller kollegor arbeta med arbetsboken samtidigt som du. Det fungerar bra för de arbetsböcker som används för att samla in information från flera personer, till exempel en lista med information eller ett grupprojekt. Du behöver inte längre skicka runt en arbetsbok per e-post eller vänta på att någon annan ska checka in arbetsboken på servern igen.

Medan du redigerar arbetsboken visar Excel Online om andra personer som också arbetar i arbetsboken.

  1. Spara arbetsboken på en webbplats där dina kollegor kan komma åt, till exempel gruppens SharePoint-biblioteket.

  2. Bjud in andra att arbeta med arbetsboken.

  3. I SharePoint kopierar du arbetsbokens webbadress som visas i webbläsaren och klistrar sedan in webbadressen i ett meddelande.

  4. Redigera arbetsboken i Excel Online. Du kan se vem som arbetar med dig i statusfältet.
    Redigering av flera användare

Redigera friktionsfritt i Excel

Redigera i Excel Online passar bäst för snabba ändringar eller arbeta tillsammans med andra personer. Om du vill att en fullständig uppsättning funktioner i Excel, klickar du på fliken Arkiv och klicka sedan på Öppna i Excel.

Excel Online öppnas arbetsboken direkt i din Excel skrivbordsprogram, där kan du arbeta mer väsentligt. Till exempel kan du ändra inställningarna i ett diagram eller en pivottabell. I Excel när du klickar på Spara sparas arbetsboken tillbaka på webbservern.

Obs!  Det går att öppna arbetsböcker direkt från webbläsaren i Excel-programmet i webbläsarna Firefox, Internet Explorer (Windows) och Safari (Mac). I Windows måste du även använda Excel 2003 eller senare om du vill kunna använda den här funktionen (om du använder Firefox måste du även använda Excel 2010). På Mac kräver funktionen Microsoft Excel för Mac 2008 version 12.2.9 eller Excel för Mac 2011.

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Excel OnlineHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk