Introduktion till ASP.NET-huvudsidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En huvudsida är en ASP.NET-sida som har filtillägget .master. Med huvudsidor kan du skapa ett enhetligt utseende för sidorna på webbplatsen eller i programmet.

I den här artikeln ges en översikt över huvudsidor, inklusive Galleri för huvudsidor, innehållssidor, innehållsplatshållare, innehållskontroller och innehållsområden. Du kan också läsa om vad du bör tänka på när du använder huvudsidor både i Windows SharePoint Services 3.0 och i Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Viktigt!: Om du vill använda huvudsidor måste webbplatsen finnas på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007.

Artikelinnehåll

Vad är en huvudsida?

Var finns huvudsidor?

Vilka är fördelarna med att använda huvudsidor?

Vad är kapslad huvudsidor?

Vad är innehållssidorna?

Vad är platshållarkontroller för innehåll, innehållskontroller och innehållsområden?

Vad är skillnaden mellan huvudsidor i Office SharePoint Server 2007?

Kan jag Anpassa huvudsidan som styr sidorna för Webbplatsadministration?

Skapa anpassade huvudsidor

Vad är en huvudsida?

Huvudsidor är en funktion i ASP.NET 2.0 som fungerar på samma sätt i Windows SharePoint Services 3.0 och Office SharePoint Server 2007 som de gör i ASP.NET 2.0. Om du använder huvudsidor kan du skapa en enskild sidmall och sedan använda mallen som grund för flera sidor i ett program i stället för att bygga varje ny sida från början.

Huvudsidor återges korrekt i webbläsaren när de består av två olika delar, själva huvudsidan och en innehållssida. En huvudsida definierar gemensam layout och navigering samt gemensamt standardinnehåll för alla innehållssidor som är kopplade till den. En innehållssida är en unik sida. När en sida återges i webbläsaren förser huvudsidan den med gemensamt innehåll och innehållssidan förser den med sidspecifikt innehåll.

Först skapar du en enskild huvudsida för att definiera både utseende och standarduppförande, antingen för alla sidor på webbplatsen eller för en specifik grupp av sidor. Därefter kan du skapa enskilda innehållssidor med unikt innehåll som du vill visa på varje enskild sida. Huvudsidan sammankopplas med innehållssidor och ger den slutliga sidan som kombinerar layouten från huvudsidan med innehållet från innehållssidan.

Eftersom det finns designtidsstöd fullt ut för huvudsidor i Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du se exakt hur den färdiga sidan kommer att se ut samtidigt som du designar den.

Du vill kanske att alla sidor på webbplatsen ska använda samma layout med t.ex. tre kolumner, en standardrubrik och en navigeringsmeny. I så fall kan du skapa en huvudsida med önskad layout och sedan koppla alla sidor på webbplatsen till den huvudsidan. Genom att skapa en enskild huvudsida slipper du arbeta om det gemensamma innehållet på varje sida. Om du skulle vilja ändra sidornas layout behöver du bara ändra huvudsidan.

Varje webbplats i Windows SharePoint Services 3.0 och Office SharePoint Server 2007 som har skapats från en webbplatsdefinitionen innehåller en Default.master som definierar standardutseende för webbplatsen. Dessutom innehåller Office SharePoint Server 2007 också flera anpassade huvudsidor. Dessa anpassade huvudsidor som sidan Default.master innehålla innehållsplatshållare som aktiverar visningen av SharePoint-innehåll, till exempel listor och bibliotek och kan användas med Office SharePoint Server 2007 för att definiera utseendet på en hel webbplats. Mer information om hur du använder huvudsidor med Office SharePoint Server 2007 finns i avsnittet senare Vad är skillnaden mellan huvudsidor i Office SharePoint Server 2007?

Överst på sidan

Var finns huvudsidor?

Standardhuvudsidan finns i Galleri för huvudsidor. I Office SharePoint Designer 2007 finns Galleri för huvudsidor i mappen masterpage som ligger i mappen _catalogs i Mapplista.

Default.master i Mapplista

Om du skapar en anpassad huvudsida är det bra att lagra den i samma masterpage-mapp. Då kan du enkelt hitta och hantera alla huvudsidorna för webbplatsen på ett enda ställe.

Det går också att identifiera var huvudsidan finns som en innehållssida är kopplad till genom att visa indikatorn för huvudsidan i övre högra hörnet av innehållssidan.

Identifiera var huvudsidan finns och vad den heter genom att använda den synliga sökvägen

Överst på sidan

Vilka är fördelarna med huvudsidor?

Genom att använda huvudsidor kan du enkelt ändra utseende på alla sidor på hela webbplatsen. Med huvudsidor får du också:

  • Förbättrad redigering av SharePoint-sidor    Utvecklare och designers sparar tid och resurser genom att de kan göra designändringar i en enda huvudsida och att ändringarna sedan automatiskt överförs till alla innehållssidor som är kopplade till den huvudsidan.

  • Redigering på webbplatsnivå    Användare kan redigera element på webbplatsens huvudsidor på ett enda ställe. De kan också återgå till samma plats om de vill göra ytterligare ändringar och behöver inte anpassa alla innehållssidor med gemensamma element.

  • Webbplatser med professionellt utseende    Användare kan enkelt skapa en ny sida med SharePoint-utseende. En ny sida refererar till standardhuvudsidan och får samma utseende, och uppdateras också om huvudsidan uppdateras.

  • Mer konsekventa sidor och förbättrad upplevelse för användare    Eftersom alla sidor som är kopplade till en huvudsida har samma utseende kan användare bläddra från en kärnsida i SharePoint till en sida som har lagts till av en tredje part, eller till en sida som anpassats av webbdesignern utan att märka någon skillnad i webbplatsens utseende eller i hur kontrollerna fungerar.

  • Effektiv webbplatshantering    Webbplatshantering blir mer effektiv när du använder huvudsidor eftersom du kan ändra utseende på hela webbplatsen genom att bara ändra huvudsidan. Du behöver inte ändra varje enskild sida på webbplatsen.

Överst på sidan

Vad är kapslade huvudsidor?

Huvudsidor kan också vara kapslade vilket innebär att en huvudsida har egen huvudsida. Du kan t.ex. ha en huvudsida med logotyp och grundläggande webbplatsnavigering, en annan huvudsida med tvåkolumnslayout och en tredje huvudsida med trekolumnslayout. Huvudsidorna med kolumnlayouter kan kopplas till den huvudsakliga huvudsidan så att den gemensamma logotypen och navigeringen hämtas från den huvudsakliga huvudsidan.

Överst på sidan

Vad är innehållssidor?

Innehåll är ASP.NET-sidor som har filnamnstillägget normalt .aspx. Dessutom innehåller respektive innehållssida ett @page-direktiv som identifierar en sida där den innehållssidan är ansluten. Följande är ett exempel på en @page direktiv.

< % @ sidan MasterPageFile="~masterurl/default.master" % >

Som standard innehåller en SharePoint-webbplats flera innehållssidor, t.ex. listvysidor, listformulärsidor och webbdelssidor som innehåller det innehåll som ska visas i brödtexten på sidan. När en besökare på webbplatsen begär en sida i webbläsaren kopplas innehållssidan samman med huvudsidan och ger därmed sidan som användaren ser i webbläsaren. Alla innehållssidor delar sin sidstruktur och gemensamma funktioner med huvudsidan som de är kopplade till.

I Windows SharePoint Services 3.0 tillämpas Default.master på alla standardinnehållssidor, inklusive:

  • Default.aspx

  • Standardinnehållssidor, inklusive AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx och EditForm.aspx, som innehåller listvyer och listformulär  

  • Standardinnehållssidor, inklusive Upload.aspx och WebFldr.aspx, som innehåller vyer och formulär för dokumentbibliotek  

Överst på sidan

Vad är innehållsplatshållare, innehållskontroller och innehållsområden?

Platshållarkontroller för innehåll anger kan bytas innehållsområden på huvudsidan. I kodvyn, en platshållarkontroll för innehåll ser ut som följande.

< asp: ContentPlaceHolder >

Platshållarkontroller för innehåll är mappade till deras respektive innehållsplatshållare kontroller av attributet contentplaceholderid . Innehållsplatshållare definiera standardinnehåll för regionen som definieras av platshållarkontroll för innehåll. Standardinnehåll definieras av innehållsplatshållare kan ändras inom huvudsidan så att ändringarna som visas på varje sida som huvudsidan är kopplad.

Dessutom kan innehållskontroller användas i en enskilda innehållssida för att åsidosätta standardinnehållet för innehållsplatshållare som tillhandahålls av huvudsidan. I kodvyn, en innehållskontroll ser ut som följande.

< asp: Content >

Ett innehållsområde är det område på huvudsidan som definieras av en enskild innehållsplatshållare, som visas här.

Ett innehållsområde i designvyn

I kodvy är ett innehållsområde omgivet av antingen kontrolltaggar för innehållsplatshållare (om innehållet levereras av huvudsidan) eller av kontrolltaggar för innehåll (om innehållet är eget innehåll på en enskild innehållssida).

Obs!: Innehåll i en innehållsplatshållare som levereras av huvudsidan visas inte i platshållaren på innehållssidan.

När du flyttar markören över innehållsområden på en innehållssida som tillhandahålls av en sida och därför kan inte redigeras ersätter Bild av hur markören ser ut i ett område som inte kan redigeras pekaren.

Sidan Windows SharePoint Services 3.0 default.master innehåller många standardkontroller platshållare för innehåll. Mer information om innehållsplatshållare finns i artikeln Ändra standard SharePoint innehållsplatshållare.

Överst på sidan

Vad är annorlunda med huvudsidor i Office SharePoint Server 2007?

Huvudsidor i både Windows SharePoint Services 3.0 och Office SharePoint Server 2007 är baserade på ASP.NET 2.0. Huvudsidor implementeras lite annorlunda i Office SharePoint Server 2007 jämfört med i Windows SharePoint Services 3.0.

Till exempel innehåller webbplatser i både Windows SharePoint Services 3.0 och Office SharePoint Server 2007 en standardhuvudsida som heter Default.master. I Office SharePoint Server 2007 finns också flera alternativa huvudsidor, så kallade anpassade huvudsidor. Alla anpassade huvudsidor går att ändra.

Du kan också ändra inställningarna för en Office SharePoint Server 2007-webbplats i webbläsaren så att alla underwebbplatser ärver samma huvudsida. I Windows SharePoint Services 3.0 måste du dock ange huvudsida för webbplatsen inifrån webbplatsen som den tillämpas på. Det betyder att du inte automatiskt kan tillämpa en huvudsida på alla underwebbplatser för en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.

Överst på sidan

Går det att anpassa huvudsidan som kontrollerar webbplatsens administrationssidor?

Normalt inte. Webbplatsens administrationssidor finns i katalogen _layouts och de kontrolleras av en huvudsida som finns på servern. Om du kör Office SharePoint Designer 2007 på servern kan du öppna huvudsidan och göra ändringar, men det rekommenderas inte.

Överst på sidan

Skapa anpassade huvudsidor

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du skapa en anpassad huvudsida och sedan tillämpa den huvudsidan på SharePoint-webbplatsen. Du kan skapa en anpassad huvudsida genom att antingen ändra den befintliga huvudsidan som medföljer SharePoint-webbplatsen, eller genom att bygga en helt ny huvudsida.

Mer information om hur du ändrar en befintlig huvudsida finns i artikeln Modify standardhuvudsidan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×