Installera verktygen i School Data Sync

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda verktygen i School Data Sync för att verifiera CSV-filer och leta efter fel, utföra en manuell CSV-synkronisering från PowerShell och automatisera CSV-synkroniseringsprocessen så att de uppfyller dina behov.

I det här avsnittet:

Installera verktygen i Microsoft School Data Sync

  1. Ladda ned verktyget från Microsoft School Data Sync Toolkit.

  2. Dubbelklicka på verktyget för att köra guiden.

  3. Välkomstsidan väljer du Nästa.

    Välj Nästa på välkomstsidan för konfigurationen av verktygen i Microsoft School Data Sync
  4. Godkänn licensavtalet > klicka på Nästa, välj en installationssökväg och välj sedan Nästa.

    Välj installationssökväg för verktygen i Microsoft School Data Sync
  5. Välj Installera > Slutför.

Funktionerna i verktygen i School Data Sync

När du har installerat verktyget och din initiala profil har skapats i School Data Sync-portalen kan du använda följande skript för att överföra ytterligare CSV-filer på regelbunden basis eller vid behov. Installationsprogrammet gör att du kan köra flera cmdletar från en PowerShell-administratörssession på datorn, som hjälper dig att distribuera School Data Sync. Följande avsnitt innehåller en beskrivning och användningsfall för varje cmdlet.

Använda verktygen i School Data Sync för att verifiera data i CSV-filen (försynkronisering)

Om du vill använda verktygen för att verifiera CSV-filer innan du överför filer för synkronisering, öppnar du PowerShell som administratör och använder cmdleten Start-CsvFilesValidation enligt beskrivningen av följande syntax och exempel.

Start-CsvFilesValidation-syntax

Använd cmdleten Start-CsvFilesValidation för att verifiera CSV-filer för en given synkroniseringsprofil.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Beskrivning

CsvFolderPath

Sökväg till den mapp som innehåller CSV-filerna.

ProfileName

Namnet på den profil som du har skapat i School Data Sync för CSV-filer som du vill verifiera.

UserName

Användarnamn på administratörskonto med rättigheter som global administratör för Office 365-innehavaren.

I följande exempel utförs verifiering på klientsidan av CSV-filer som finns i katalogen c:\temp på den lokala datorn, i en profil som kallas "Skola 1", med globalt administratörskonto för admin@contoso.com.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Använda verktygen i School Data Sync för att synkronisera CSV-filer

Om du vill ladda upp och synkronisera CSV-filer med School Data Sync öppnar du PowerShell som administratör och använder cmdleten Send-CsvFiles enligt beskrivningen av följande syntax och exempel.

Send-CsvFiles-syntax

Använda cmdleten Send-CsvFiles för att överföra och synkronisera CSV-filer för en given synkroniseringsprofil.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Beskrivning

CsvFolderPath

Sökväg till den mapp som innehåller CSV-filerna.

ProfileName

Namnet på den profil som du har skapat i School Data Sync för CSV-filer som du vill verifiera.

UserName

Användarnamn på administratörskonto med rättigheter som global administratör för Office 365-innehavaren.

I följande exempel överförs och synkroniseras en uppsättning CSV-filer som finns i katalogen c:\temp på den lokala datorn, i en profil som kallas "Skola 1", med globalt administratörskonto för admin@contoso.com.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Använda verktygen i School Data Sync för att konfigurera automatisk CSV-synkronisering

Du kan schemalägga oövervakade automatiserade synkroniseringar mellan CSV-filer som lagrats lokalt och SDS-synkroniseringsprofilen i Office 365. För att göra det öppnar du PowerShell som administratör och använder cmdleten Add-CsvFileSyncTask enligt beskrivningen av följande syntax och exempel. När den schemalagda aktiviteten är klar kan du övervaka förloppet och historiken för de här automatiserade synkroniseringarna genom att granska den nyligen skapade schemalagda aktiviteten i Schemaläggaren. Den här schemalagda aktiviteten ska köras dagligen vid midnatt, om du inte ändrar starttid med parametern nedan.

När du kör det här kommandot uppmanas du att autentisera. Första autentiseringsuppmaningen kräver dina autentiseringsuppgifter som global administratör och innehåller redan det användarnamn som du anger i kommandot nedan under parametern användarnamn. När du anger ditt lösenord och trycker på RETUR, får du en andra, grundläggande autentiseringsuppmaning. Här ska du ange lokalt administratörsanvändarnamn och lösenord, som är de autentiseringsuppgifter som används för att köra schemalagd aktivitet varje gång den startas dagligen. Om du inkluderar StoreCredentials-parametern lagras autentiseringsuppgifterna för det lokala administratörskontot i Autentiseringshanteraren och fortsätter att fungera så länge lösenordet inte ändras. Om du inte anger StoreCredentials-parametern, får du en autentiseringstoken som har en högsta livstid på 90 dagar. Det här kräver att du kör kommandot igen efter att autentiseringstoken upphör att gälla och inte längre kan autentisera när du kör den schemalagda aktiviteten.

Add-CsvFileSyncTask-syntax

Använd cmdleten Add-CsvFileSyncTask för att överföra och synkronisera CSV-filer för en given synkroniseringsprofil.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Parameter

Beskrivning

CSVFolderPath

Sökväg till den mapp som innehåller CSV-filer som synkroniseras regelbundet.

ProfileName

Namnet på den SDS-synkroniseringsprofil som du synkroniserar mot CSV-filerna.

UserName

UserPrincipalName för konto som global administratör som ska användas med SDS.

LogPath

Sökväg till den katalog där du vill lagra dina verifieringsloggfiler.

RedirectOutput

Gör att resultatet från verifieringsparametern kan skrivas till den angivna mappen. Det krävs om du vill granska resultatet för verifieringsparametern.

Verifiera

Kör verifieringsuppgiften före varje synkronisering. Skapar en fil i katalogen loggsökväg om parametern RedirectOutput också ingår.

TaskUserName

Namn på den schemalagda aktiviteten.

TaskStartTime

Tid på dagen då den schemalagda aktiviteten påbörjas.

StoreCredentials

Skapar en post i Autentiseringshanteraren för att köra den schemalagda aktiviteten. Autentiseringsuppgifterna förblir giltiga och fortsätter att fungera, såvida inte lösenordet som är kopplat till det här kontot upphör att gälla.

I följande exempel skapas en automatiserad synkroniserad schemalagd aktivitet för CSV-filer som finns i mappen C:\temp, på en synkroniseringsprofil som kallas SDSSync, verifieringsloggfiler skapas i mappen C:\temp\logs och katalogen C:\temp\SDS\Logs anges som plats för alla loggfiler som genereras. Det här kommandot kör också verifieringsprocessen för CSV-filer innan synkroniseringen börjar och sparar verifieringsresultat i samma katalog c:\temp\logs.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Använda verktygen i School Data Sync för att konvertera CSV-filer från OneRoster

Du kan använda verktygen för att konvertera CSV-filer från OneRoster och synkronisera dem med School Data Sync. För att göra det öppnar du PowerShell som administratör och använder cmdleten Convert-OneRostertoMicrosoftSDS enligt beskrivningen av följande syntax och exempel. När konverteringen är klar kan du synkronisera CSV-filerna via SDS, enligt våra standardriktlinjer för CSV-synkronisering.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS-syntax

Använd cmdleten Convert-OneRostertoMicrosoftSDS för att ladda upp och synkronisera CSV-filer för en given synkroniseringsprofil.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Parameter

Beskrivning

OneRosterFolderPath

Sökväg till den mapp som innehåller CSV-filerna som exporterats från OneRoster.

SDSFolderPath

Sökväg till den mapp där de konverterade CSV-filerna skapas.

LogPath

Sökväg till den mapp där du vill att loggning ska lagras för dessa åtgärder.

I följande exempel konverteras en uppsättning CSV-filer från OneRoster som finns i mappen C:\temp\OneRoster, det skapas en ny uppsättning CSV-filer som finns i katalogen C:\temp\SDS på den lokala datorn och anger katalogen C:\temp\SDS\Logs som plats för alla loggfiler som genereras.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Använda verktygen i School Data Sync för att verifiera data i CSV-filen (eftersynkronisering)

Om du vill använda verktygen för att verifiera CSV-filer efter att du har överfört och synkroniserat en uppsättning CSV-filer, öppnar du PowerShell som administratör och använder cmdleten Compare-DirectoryToCSVFiles enligt beskrivningen av följande syntax och exempel.

Compare-DirectoryToCSVFiles-syntax

Använd cmdleten Compare-DirectoryToCSVFiles för att verifiera CSV-filer för en given synkroniseringsprofil.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Beskrivning

CsvFolderPath

Sökväg till den mapp som innehåller CSV-filerna.

ProfileName

Namnet på den profil som du har skapat i School Data Sync för CSV-filer som du vill verifiera.

UserName

Användarnamn på administratörskonto med rättigheter som global administratör för Office 365-innehavaren.

I följande exempel utförs verifiering på klientsidan av CSV-filer som finns i katalogen c:\temp på den lokala datorn, i en profil som kallas "Skola 1", med globalt administratörskonto för admin@contoso.com.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Översikt över School Data Sync och Classroom

CSV-filer för School Data Sync

Obligatoriska School Data Sync-attribut för PowerSchool Sync

Distribuera School Data Sync med CSV-filer

Distribuera School Data Sync med hjälp av PowerSchool Sync

Distribuera School Data Sync med Clever Sync

Distribuera School Data Sync med CSV-filer från OneRoster

School Data Sync – fel och felsökning

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×