Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbplatsadministratörer kan välja flera olika alternativ för att styra hur resurser anger tid på sina tidrapporter och vars godkännande krävs i Microsoft Project Web App. Sidan tidrapport inställningar och standardvärden för är också där du välja om din organisation använder samlade inmatningsläget, en ny funktion i Microsoft Project Server 2010 som kombinerar aktivitetsstatusuppdateringar med tidrapporter i en vy.

Så här konfigurerar tidrapport inställningar och standardvärden för:

 1. Klicka på Inställningar för Server i Snabbstart, i avsnittet Inställningar.

 2. Klicka på tidrapport inställningar och standardvärden för på sidan Serverinställningar i avsnittet Hantera tid och aktiviteter.

 3. Markera kryssrutan tidrapporten kommer att använda övertid och ej fakturerbar Tidsspårning så att gruppmedlemmarna ange övertid och ej fakturerbar tid i avsnittet Project Web App-vy. Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att gruppmedlemmarna ska kunna skicka övertid och ej fakturerbar tid.

 4. I avsnittet Standardläget för Skapa tidrapport anger du vilka data som ska inkluderas i standardtidrapporten:

  • Välj Aktuella aktivitetstilldelningar om du automatiskt vill fylla i tidrapporten med information om gruppmedlemmarnas aktivitetstilldelningar.

  • Välj Aktuella projekt om du automatiskt vill fylla i tidrapporten med information om gruppmedlemmarnas aktuella projekt.

  • Välj Ingen automatisk ifyllning om du vill skapa en tom tidrapport för gruppens medlemmar.

 5. Ange om du vill tidrapport kolumner för att representera dagar eller veckor i avsnittet Kolumnenheter i tidrapport. Om du väljer veckor varje kolumn i en tidrapport representerar sju dagar och datumet i kolumnen representerar den första dagen i veckan.

 6. Ange om gruppmedlemmarna rapportera tid inom varje tidrapport kolumn i timmar eller dagar i avsnittet Standard rapportering enheter.

 7. Om du vill ange hur många timmar som tillsammans bildar en hel dag är värda av arbetet, typ antalet timmar i rutan antal timmar i en vanlig tidrapport dag är.

 8. Om du vill ange hur många timmar som tillsammans bildar en vanlig arbetsvecka, skriver du antalet timmar i rutan antal timmar i en vanlig tidrapport arbetsvecka är.

 9. Ange antalet timmar som högsta och lägsta tillåtna i en tidrapport och maximalt antal timmar som får rapporteras i en dag i avsnittet Timrapportering. Om gruppmedlemmarna rapportera tid utöver dessa begränsningar, visas fel på sina tidrapporter när de skickar.

Obs!: Du kan behöva placera några begränsningar för hur tid anges utifrån redovisningssystem, kunder och företagsprinciper för interna. Även om din organisation använder teamresurser, Kom ihåg detta när du ställer in de högsta och lägsta värdena i avsnittet Timrapportering.

 1. Om du inte vill ange det maximala värdet minst per timme rapportering gräns, Skriv 999 i rutan Maximalt antal timmar per tidrapport som symboliserar obegränsat antal timmar eller Skriv 0 i rutan Minsta antal timmar per tidrapport som symboliserar nolltid minsta. Skriva något av följande alternativ effektivt inaktiveras rapportering begränsningar.

 2. Ange följande i avsnittet Tidrapportprinciper:

  • Markera kryssrutan Tillåt framtidsrapportering om du vill att gruppmedlemmarna kan ange tid för perioderna i framtiden.

  • Markera kryssrutan Tillåt nya personliga aktiviteter du vill att gruppmedlemmarna kan skapa så många personliga uppgifter efter behov. Nu är inte mappat till Project Server projekt eller aktivitet. Personliga uppgifter visas inte utanför en gruppmedlem tidrapport eller aktivitetsstatus.

  • Markera kryssrutan Tillåt tidrapportering så att gruppmedlemmarna rapportera tid mot sammanfattande uppgifter. Om den här kryssrutan är avmarkerad gruppmedlemmar måste rapportera tid mot underordnade uppgifter och dessa värden slås samman till sammanfattning nivå.

  • Klicka på aktiverad för att aktivera projektledare kan koordinera eller godkänna/avvisa tidrapportsrader på grundval av per rad i avsnittet Status Aktivitetshanteraren godkännande. Om du markerar aktiverad kan markera du kryssrutan Kräv godkännande av rader innan godkännandet av tidrapporterna som anger att varje rad måste godkännas innan hela tidrapporten kan godkännas. Om du bara vill godkänna hela tidrapporter (ingen rad för rad godkännande) Markera Inaktiverad.

   Obs!: Om du använder samlade inmatningsläget måste du aktivera aktivitet status manager godkännande.

 3. Markera kryssrutan Aktivera tidrapportgranskning att skapa en detaljerad information om alla ändringar som görs i en tidrapport i avsnittet granskning.

Tips: Klicka på Rensa logg om du vill rensa granskning loggen.

 1. I avsnittet Godkännandecirkulation markerar du kryssrutan Fast godkännandecirkulation om du vill förhindra att gruppmedlemmar att manuellt ange nästa godkännare när de skickar sina tidrapporter.

 2. Markera kryssrutan Läge för enstaka inmatning i avsnittet Samlade inmatningsläget om du vill att gruppmedlemmarna kan Aktivitetsstatusen rapporteras och verkligt arbete i sina tidrapporter.

 3. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×