Inställningar för vidarekoppling av samtal för Enterprise Voice

I det här avsnittet beskrivs de inställningar för vidarekoppling av samtal som finns i Unified Communications Enterprise Voice.

Obs!:  Vidarekoppling av samtal samt röstbrevlåda är bara tillgängligt om din företagskonfiguration stöder dem. Kontakta systemadministratören om du inte är säker på vilka av funktionerna i Office Communicator 2007 som är aktiva.

Om du vill ställa in vidarekoppling av samtal i Communicator 2007, använd dialogrutan Inställningar för vidarekoppling av samtal.

Så här öppnar du dialogrutan Inställningar för vidarekoppling av samtal

 • I övre högra hörnet av huvudfönstret i Office Communicator klickar du på knappen Vidarekoppla samtal och sedan på Inställningar för vidarekoppling av samtal.

Enterprise Voice har följande funktioner för vidarekoppling av samtal:

Använd endast de här inställningarna under den arbetstid jag har angett i Outlook

Markera kryssrutan Använd endast de här inställningarna under den arbetstid jag har angett i Outlook om du vill använda inställningarna för vidarekoppling av samtal under den arbetstid du har angett i arbetskalendern i Outlook. Kontrollera arbetskalendern i Outlook innan du markerar den här kryssrutan. Det här alternativet kan vara särskilt användbart om du till exempel vill ta emot affärssamtal i hemmet under arbetstid, men inte vill bli störd av affärssamtal utanför arbetstid.

Så här visar och konfigurerar du arbetskalendern i Outlook

 1. Öppna fönstret Office Outlook, klicka på Verktyg och sedan på Alternativ.

 2. På fliken Inställningar i avsnittet Kalender klickar du på knappen Kalenderalternativ.

 3. Under Arbetsvecka ställer du in dagar och tider för din arbetsvecka och klickar på OK.

Vidarekoppla inga samtal

 • Markera Vidarekoppla inga samtal om du vill stänga av vidarekoppling av samtal och inaktivera alternativet Ring samtidigt upp detta nummer.

  Obs!: Om du stänger av vidarekoppling av samtal återställs även alternativet Omdirigera obesvarade samtal till Röstbrevlåda.

Vidarekoppla samtal till

När du markerar alternativet Vidarekoppla samtal till inaktiveras alternativet Ring samtidigt upp detta nummer och alternativet Omdirigera obesvarade samtal är inte längre tillgängligt.

Så här väljer du inställningar för vidarekoppling av samtal

 • Välj Vidarekoppla samtal till och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Röstbrevlåda om du vill vidarekoppla samtalen till din röstbrevlåda.

  • Klicka på ett nummer som du vill vidarekoppla samtalen till. Vilka nummer som är tillgängliga beror på vilka nummer som konfigurerats på fliken Telefoner i dialogrutan Alternativ i Communicator eller tidigare inskrivna nya nummer som du angett i Inställningar för vidarekoppling av samtal.

  • Klicka på Nytt nummer och sedan på Konfigurera till höger om listrutan. Ange ett telefonnummer i rutan Telefonnummer och klicka sedan på OK. Riktlinjer om vilket format som ska användas för nya telefonnummer finns i Redigera telefonnummer.

  • Klicka på Kontakt och Konfigurera till höger om listrutan och välj sedan en kontakt i kontaktlistan eller skriv in en persons namn eller e-postadress i Sökrutan. Om du tidigare angett en kontakt kommer kontaktens namn att synas i listrutan Vidarekoppla samtal till.

Ring samtidigt upp detta nummer

När du väljer alternativet Ring samtidigt upp detta nummer blir även alternativet Omdirigera obesvarade samtal till tillgängligt. Du kan använda alternativet Ring samtidigt upp detta nummer tillsammans med Omdirigera obesvarade samtal till för att först ringa din kontorstelefon och ett annan nummer och, om ingen svarar, omdirigera samtalet till röstbrevlådan, till ett annat nummer eller till en annan kontakt. Sammanfattningsvis kan du använda alternativet Omdirigera obesvarade samtal till för att ringa ytterligare ett nummer om ingen svarar på något av de andra uppringda numren.

Så här väljer du alternativ för Ring samtidigt upp detta nummer

 • Klicka på Ring samtidigt upp detta nummer och gör något av det följande:

  • Välj ett befintligt nummer i listrutan.

  • Klicka på Nytt nummer, ange ett nytt nummer i rutan Telefonnummer och klicka sedan på OK. Riktlinjer om vilket format som ska användas för nya telefonnummer finns i Redigera telefonnummer.

När du väljer alternativet Ring samtidigt upp detta nummer kan du även välja inställningar för alternativet Omdirigera obesvarade samtal till. Om ingen svarar på ditt vanliga arbetstelefonnummer och ditt alternativa telefonnummer inom det angivna tidsintervallet kan du omdirigera samtalet till röstbrevlådan, till ett annat nummer eller till en annan kontakt.

Omdirigera obesvarade samtal till

Du kan använda alternativet Omdirigera obesvarade samtal till för att omdirigera ett samtal efter att det inte har blivit besvarat på det huvudsakliga arbetstelefonnumret eller det alternativ som angetts i alternativet Ring samtidigt upp detta nummer.

Så här väljer du alternativ för Omdirigera obesvarade samtal till

 • Klicka på Omdirigera obesvarade samtal till och gör något av det följande:

  • Klicka på Röstbrevlåda om du vill omdirigera obesvarade samtal till din röstbrevlåda.

  • Klicka på ett befintligt nummer i listrutan. De tillgängliga numren baseras på de nummer som konfigurerats på fliken Telefoner i dialogrutan Alternativ eller på nya nummer som angetts när Inställningar för vidarekoppling av samtal konfigurerats.

  • Klicka på Nytt nummer och sedan på Konfigurera till höger om listrutan. Ange ett telefonnummer i rutan Telefonnummer och klicka sedan på OK.

  • Klicka på Kontakt och på Konfigurera till höger om listrutan och välj sedan en kontakt i kontaktlistan eller skriv in en persons namn eller e-postadress i sökrutan.

Ring i följande antal sekunder innan omdirigering utförs

Använd alternativet Ring i följande antal sekunder innan omdirigering utförs om du vill ange hur lång tid du vill ska gå innan ett obesvarat samtal omdirigeras till antingen röstbrevlådan, ett annat nummer eller en annan kontakt.

Så här anger du ett tidsintervall för Ring i följande antal sekunder innan omdirigering utförs

 • I rutan Ring i följande antal sekunder innan omdirigering utförs klickar du på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öka eller minska intervallet. Kortaste intervallet är 5 sekunder och det längsta 59 sekunder.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×