Inställningar för vidarekoppling av samtal för Enterprise Voice

I det här avsnittet beskrivs inställningarna för vidarekoppling av samtal i Office Communicator 2007 R2.

Obs!:  Vidarekoppling och telefonsvararen är bara tillgängliga om ditt företag har konfigurerats att stödja dem. Kontakta systemadministratören om du inte är säker på vilka av funktionerna i Office Communicator 2007 R2 som är aktiva.

Obs!:   Om du vidarekopplar ett samtal till en kontakt som kör Office Communicator 2005 kommer kontakten som får det vidarekopplade samtalet att se ditt kontaktnamn i samtalslistan, i stället för namnet på den som ringer.

Du gör inställningarna för vidarekoppling av samtal i Communicator 2007 R2 i dialogrutan Inställningar för vidarekoppling av samtal.

Så här öppnar du dialogrutan Inställningar för vidarekoppling av samtal

 • I övre högra hörnet av huvudfönstret i Office Communicator klickar du på knappen Vidarekoppla samtal och sedan på Inställningar för vidarekoppling av samtal.

Enterprise Voice har följande funktioner för vidarekoppling av samtal:

Gör något av följande när jag får samtal

Välj i listrutan Gör något av följande när jag får samtal vem som ska ringas upp när du får ett inkommande samtal. Om du vill att samtalen ska gå till andra kontakter eller telefonnummer väljer du ett lämpligt alternativ och konfigurerar inställningarna på det sätt som beskrivs nedan.

 • Ring mig. Bara du rings upp när du får ett inkommande samtal. Om du väljer det här alternativet kan du ställa in flera nummer som rings upp samtidigt som standardtelefonnumret rings upp. Om du t.ex. är på resande fot eller inte befinner dig på kontoret under delar av arbetsdagen, kan du välja att både arbetstelefonen och mobiltelefonen samtidigt ska ringas upp vid inkommande samtal.

  Så här konfigurerar du alternativet Ring mig

  1. Välj Ring mig i listrutan Gör något av följande när jag får samtal.

  2. Om du vill att både ditt primära nummer och ett annat nummer ska ringas upp samtidigt vid inkommande samtal klickar du på alternativknappen bredvid numret som du vill ringa upp samtidigt under Välj ett ytterligare nummer som ska ringas upp. Om numret inte finns med i listan lägger du till det genom att göra följande:

   1. Klicka på Lägg till.

   2. Klicka på Telefonnummer.

   3. Skriv numret som du vill lägga till i dialogrutan Mina telefonnummer eller klicka på Nytt telefonnummer.

   4. Skriv det nya telefonnumret i dialogrutan Redigera telefonnummer. (I Redigera telefonnummer finns exempel på nummerformat.)

 • Ring mig och gruppens svarsgrupp. Inkommande samtal ringer upp dig och svarsgruppen, som är en grupp med kontakter du anger och som kan besvara inkommande samtal. Du kan ange en fördröjning så att inkommande samtal ringer hos dig först och hos medlemmarna i svarsgruppen efter ett visst antal sekunder.

  Så här konfigurerar du alternativet Ring mig och gruppens svarsgrupp

  1. Välj Ring mig och gruppens svarsgrupp i listrutan Gör något av följande när jag får samtal.

  2. Klicka på Lägg till under Lägg till medlemmar i gruppens svarsgrupp som kan besvara samtal åt dig.

  3. Klicka på Kontakt och välj sedan en kontakt i listan Lägg till kontakter, eller skriv en persons namn eller e-postadress i sökrutan.

  4. Klicka på OK.

  5. Om du vill ange en fördröjning innan kontakten rings upp klickar du på kontakten under Gruppens svarsgrupp och sedan på Fördröjning (eller på ikonen bredvid kontakten i kolumnen Fördröjning). Skriv i dialogrutan Ange fördröjd uppringning hur många sekunder som ska förflyta innan kontakten rings upp och klicka sedan på OK.

 • Vidarekoppla till min telefonsvarare, ett telefonnummer eller en kontakt. Dina inkommande samtal går inte till dig utan direkt till din telefonsvarare eller till det telefonnummer eller den kontakt som du anger.

  Så här konfigurerar du alternativet Vidarekoppla till min telefonsvarare, ett telefonnummer eller en kontakt

  1. Välj Vidarekoppla till min telefonsvarare, ett telefonnummer eller en kontakt i listrutan Gör något av följande när jag får samtal.

  2. Markera alternativknappen bredvid telefonnumret eller kontakten under Vidarekoppla mina samtal till någon av följande. Om telefonnumret eller kontakten inte finns med i listan gör du något av följande:

   1. Om du vill lägga till ett telefonnummer klickar du på Lägg till och sedan på Telefonnummer. Klicka på Nytt telefonnummer i dialogrutan Mina telefonnummer. Skriv det nya telefonnumret i dialogrutan Redigera telefonnummer. (I Redigera telefonnummer finns exempel på nummerformat.) Klicka på OK.

   2. Om du vill lägga till en kontakt klickar du på Lägg till och sedan på Kontakt. Markera en kontakt i listan Lägg till kontakter eller skriv en persons namn eller e-postadress i sökrutan. Klicka på OK.

 • Ring mig och mina ombud. Om du har assistenter som ska använda Microsoft Office Communicator Server 2007 R2 Attendant för att hantera dina samtal, markerar du det här alternativet om du vill att dina inkommande samtal ska gå till dig och de ombud som du anger.

  Så här konfigurerar du alternativet Ring mig och mina ombud

  1. Välj Ring mig och mina ombud i listrutan Gör något av följande när jag får samtal.

  2. Klicka på Lägg till under Välj ombud som kan besvara och ringa samtal åt dig.

  3. Klicka på Kontakt och välj sedan en kontakt i listan Lägg till kontakter, eller skriv en persons namn eller e-postadress i sökrutan.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Du kan använda kryssrutan i kolumnen Ring upp för att bestämma om ombuden i listan ska kunna besvara samtal och ringa samtal åt dig. Du kan också ta bort ett ombud från listan genom att klicka på ett namn och sedan klicka på Ta bort.

 • Ring endast mina ombud. Om du har assistenter som ska använda Microsoft Office Communicator Server 2007 R2 Attendant för att hantera dina samtal, markerar du det här alternativet om du vill att dina inkommande samtal inte ska gå till dig utan bara till de ombud som du anger.

  Så här konfigurerar du alternativet Ring endast mina ombud

  1. Välj Ring endast mina ombud i listrutan Gör något av följande när jag får samtal.

  2. Klicka på Lägg till under Välj ombud som kan besvara och ringa samtal åt dig.

  3. Klicka på Kontakt och välj sedan en kontakt i listan Lägg till kontakter, eller skriv en persons namn eller e-postadress i sökrutan.

  4. Klicka på OK.

  5. Markera kryssrutan i kolumnen Ring upp bredvid ombudet eller ombuden som samtalen ska vidarekopplas till.

   Obs!: Du kan också ta bort ett ombud från listan genom att klicka på ett namn och sedan klicka på Ta bort.

Sammanfattning av aktuella inställningar

I det här textområdet sammanfattas hur dina samtal hanteras utifrån de inställningar för vidarekoppling som du har angett. Du justerar dessa inställningar genom att välja ett alternativ i listrutan Gör något av följande när jag får samtal.

Obs!: Du kan redigera ett telefonnummer i listan Ring upp genom att klicka på numret (eller genom att klicka på alternativknapparna bredvid telefonnumret och sedan klicka på Redigera). Klicka på en telefonnummertyp i dialogrutan Mina telefonnummer. Redigera telefonnumret i dialogrutan Redigera telefonnummer. (I Redigera telefonnummer finns exempel på nummerformat.) Klicka på OK.

Skicka obesvarade samtal till följande

Du kan använda alternativet Omdirigera obesvarade samtal till för att omdirigera ett samtal som inte har blivit besvarat på det primära arbetstelefonnumret eller ett annat telefonnummer eller kontakt.

Så här väljer du alternativ för Omdirigera obesvarade samtal till

 • Klicka i listrutan bredvid Omdirigera obesvarade samtal till och gör något av följande:

  • Klicka på Telefonsvarare om du vill omdirigera obesvarade samtal till din telefonsvarare.

  • Klicka på ett befintligt nummer i den nedrullningsbara listan. De tillgängliga numren baseras på de nummer som konfigurerats på fliken Telefoner i dialogrutan Alternativ eller på nya nummer som angetts när Inställningar för vidarekoppling av samtal konfigurerats.

  • Klicka på Nytt nummer och sedan på Konfigurera till höger om den nedrullningsbara listan. Ange ett telefonnummer i rutan Telefonnummer och klicka sedan på OK.

  • Klicka på Kontakt och välj sedan en kontakt i kontaktlistan eller skriv en persons namn eller e-postadress i sökrutan.

Ring i följande antal sekunder innan omdirigering utförs

Använd alternativet Ring i följande antal sekunder innan omdirigering utförs om du vill ange hur lång tid som ska förflyta innan ett obesvarat samtal omdirigeras till din telefonsvarare, ett annat nummer eller en annan kontakt.

Använd endast de här inställningarna under den arbetstid jag har angett i Outlook

Markera kryssrutan Använd endast de här inställningarna under den arbetstid jag har angett i Outlook om du vill använda inställningarna för vidarekoppling av samtal under den arbetstid du har angett i arbetskalendern i Outlook. Kontrollera arbetskalendern i Outlook innan du markerar den här kryssrutan. Det här alternativet kan vara särskilt användbart om du t.ex. vill ta emot affärssamtal i hemmet under arbetstid, men inte vill bli störd av affärssamtal utanför arbetstiden. Mer information finns i Använd endast de här inställningarna under den arbetstid jag har angett i Outlook.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×