Office
Logga in
Informera om webbplatser på sidan Webbplatser

Informera om webbplatser på sidan Webbplatser

Varje organisation har interna webbplatser som är särskilt viktigt för anställda och chefer. Det kan vara gruppwebbplatser där projektdokument och hjälpmedel i jobbet kan delas, webbgrupper där anställda kan diskutera gemensamma intressen eller den offentliga webbplatsen där författare kan köa uppdateringar för publicering.

I SharePoint Online kan du visa upp de här webbplatserna så att användarna snabbt kan hitta och öppna dem när de klickar på Webbplatser i navigeringen.

SharePoint-administratörer hanterar framhävda webbplatser med hjälp av länken Hantera på sidan Webbplatser. Här är ett exempel på sidan Webbplatser där tre webbplatser, Communities, Team Site och Public Site framhävs:

Exempel på webbplatssida med 3 marknadsförda webbplatser

Även om det är möjligt att framhäva flera olika webbplatser börjar fördelarna minska när antalet når fyra eller fem, eftersom panelerna flödar över till angränsande sidor. När det händer visas en rullningslist och användare måste bläddra med för att hitta den framhävda webbsida de vill visa. Här är ett exempel på en sida med fler än sex framhävda webbplatser:

Exempel på sidan Sidor med 6 upphöjda sidor och en rullningslist

Eftersom för många framhävda webbplatser kan minska effektiviteten för användarna rekommenderar vi att du begränsa antalet framhävda webbplatser till de som får plats på en sida.

Obs!: Informationen om den offentliga SharePoint Online-webbplatsen i den här artikeln gäller endast om organisationen har köpt Office 365 före den 9 mars 2015. Kunder som använder den här funktionen för närvarande fortsätter att ha tillgång till funktionen i minst två år efter övergången den 9 mars 2015. Nya kunder som har börjat prenumerera på Office 365 efter övergångsdatumet har inte tillgång till den här funktionen. Framöver har Office 365-kunder tillgång till branschledande erbjudanden från tredje part som gör det möjligt för dem att ha en offentlig webbplats med en komplett onlinelösning och närvaroinformation. Mer information om ändringen finns i Information om ändringar i funktionen Offentlig webbplats i SharePoint Online i Office 365.

Överst på sidan

Framhäva en webbplats

Som standard är den offentliga webbplatsen och gruppwebbplatsen framhävda. Andra webbplatser måste läggas till manuellt. När du är redo att framhäva en eller flera webbplatser gör du så här:

Obs!:  Du måste vara SharePoint-administratör eller global administratör för att framhäva webbplatser.

 1. Klicka på Webbplatser i den översta menyraden.
  Menyrad med länken Webbplatser markerad

 2. Klicka på länken Hantera.

  Exempel på sidan webbplatser med länken Hantera markerad

 3. Klicka på Lägg till en framhävd webbplats.

 4. Ange en rubrik och webbadress för webbplatsen i dialogrutan. Rubriken visas i fältet längst ned i panelen och i hovringstexten. Om du vill ange mer information och en egen bakgrundsbild skriver du en beskrivning och en bildadress. Bilden måste finnas i bildbiblioteket.

 5. Klicka på Spara ändringar.

Överst på sidan

Redigera den offentliga webbplatsen

Panelen för den offentliga webbplatsen är konfigurerad att peka på livewebbplatsen. Om du föredrar att länken går till en redigerbar version av webbplatsen klickar du på panelen och ersätter webbadressen i Länkadress med en adress som ser ut så här: https://<yourdomain>.sharepoint.com/Pages/Forms/AllItems.aspx. När du sparar ändringarna leder nu panelen till en redigerbar version av den offentliga webbplatsen. Observera att det bara är användare med behörighet att redigera livewebbplatsen som kan följa länken.

Om du vill redigera en offentlig webbplats som skapats i en tidigare version av SharePoint Online läser du Så här redigerar du din befintliga offentliga webbplats i Office 365.

Överst på sidan

Hantera framhävda webbplatser

När webbplatser framhävs kan du när som helst lägga till, ta bort eller uppdatera paneler.

Obs!:  Du måste vara SharePoint-administratör eller global administratör för att hantera framhävda webbplatser.

Ta bort panelen för en framhävd webbplats

 1. Klicka på Webbplatser i den översta menyraden.

 2. Klicka på länken Hantera.

 3. Klicka på den panel du vill ta bort.

 4. Klickar på Ta bort länk i dialogrutan.

 5. Klicka på OK för att bekräfta. När du tar bort panelen framhävs inte längre webbplatsen. Själva webbplatsens förblir intakt.

Redigera panelen för en framhävd webbplats

 1. Klicka på Webbplatser i den översta menyraden.

 2. Klicka på länken Hantera.

 3. Klicka på den panel du vill redigera.

 4. Uppdatera rubrik, länkplats, beskrivning och/eller bakgrundsbildens plats i dialogrutan.

 5. Klicka på Spara ändringar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×