Information Rights Management i Office 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs hur du kan begränsa behörighet till innehåll i dokument, arbetsböcker och presentationer med hjälp av Information Rights Management (IRM), som är tillgänglig i Microsoft Office 2010. Mer information om hur du kan begränsa behörighet till innehåll i e-postmeddelanden finns i Introduktion till att använda IRM för e-postmeddelanden.

Mer information om hur du använder lösenord för att begränsa eller tillståndsansökningar formateringsändringar och lösenord skydda element i kalkylblad eller en arbetsbok.

Artikelinnehåll

Syftet med IRM och dess begränsningar

Filtyper som du kan hantera behörigheter för

Konfigurera datorn för IRM

Hämta behörigheter

Begränsa behörigheten till innehållet i filer

Använda ett annat Windows-användarkonto för att hantera filbehörigheter

Visa innehåll med begränsad behörighet

Syftet med IRM och dess begränsningar

Med IRM (Information Rights Management) kan användare och administratörer definiera åtkomstbehörigheter till dokument, arbetsböcker och presentationer. På så sätt kan användarna förhindra att känslig information skrivs ut, vidarebefordras eller kopieras av obehöriga. När du har begränsat behörigheten till en fil med hjälp av IRM, tillämpas åtkomst- och användningsbegränsningarna oavsett var informationen finns eftersom behörigheten till en fil lagras i själva dokument-, arbetsboks- eller presentationsfilen.

Med IRM kan användarna konfigurera specifika inställningar avseende överföringen av personlig eller privat information. IRM gör det också lättare för företag att tillämpa företagsprinciper som reglerar användningen och spridningen av konfidentiell eller känslig företagsinformation.

Med IRM kan du göra följande:

 • förhindra att en behörig mottagare av begränsat innehåll vidarebefordrar, kopierar, ändrar, skriver ut, faxar eller klistrar in innehåll för obehörig användning

 • Förhindrar att begränsat innehåll kopieras med funktionen Print Screen i Microsoft Windows

 • Begränsa innehåll var det än skickas

 • tillämpa utgångsdatum för filer så att innehållet i dokument, arbetsböcker eller presentationer inte längre kan visas efter en angiven tidsperiod

 • Upprätthåller företagsprinciper för användande och spridning av innehåll inom företaget

IRM kan inte förhindra att följande:

 • Att innehåll raderas, stjäls eller fångas in och skickas vidare av skadliga program som trojanska hästar, personer som registrerar tangentnedtryckningar och vissa typer av spionprogram

 • Att innehåll försvinner eller skadas på grund av datorvirus

 • Att begränsat innehåll kopieras för hand eller antecknas från en mottagares skärm

 • Att en mottagare tar ett digitalt foto av det begränsade innehållet när det visas på en skärm

 • Att begränsat innehåll kopieras med program för ögonblicksbilder från andra tillverkare

Överst på sidan

Filtyper som du kan hantera behörigheter för

IRM i Office 2010 kan du rättigheter hantera XML Paper Specification (.xps) filer och följande filtyper:

Word-filer

Filtyp

Anknytning

Dokument

DOC

Dokument

.docx

Makroaktiverat dokument

.docm

Mall

.dot

Mall

.dotx

Makroaktiverad mall

.dotm

Excel-filer

Filtyp

Anknytning

Arbetsbok

.xls

Arbetsbok

.xlsx

Makroaktiverad arbetsbok

.xlsm

Mall

.xlt

Mall

.xltx

Makroaktiverad mall

.xltm

Binär arbetsbok (ej XML-format)

.xlsb

Makroaktiverat tillägg

XLA

Makroaktiverat tillägg

.xlam

PowerPoint-filer

Filtyp

Anknytning

Presentation

.ppt

Presentation

.pptx

Makroaktiverad presentation

.pptm

Mall

.pot

Mall

.potx

Makroaktiverad mall

.potm

Bildspel

PPS

Bildspel

.ppsx

Makroaktiverat bildspel

.ppsm

Office-tema

.thmx

Meddelanden: 

 • Om de här filtyperna är bifogade till ett e-postmeddelande med hanterad behörighet i Microsoft Outlook hanteras behörigheterna automatiskt även för dem.

 • Behörigheterna för en MSG-fil (meddelande) hanteras inte om du bifogar MSG-filen till ett e-postmeddelande med hanterad behörighet. IRM hanterar inte behörigheter för MSG-filer.

Överst på sidan

Konfigurera datorn för IRM

Om du vill använda IRM i Office 2010 minsta det programvaran är Windows Rights Management Services (RMS) Client servicepack 1 (SP1). Om du använder en dator med Windows Vista, är Windows Rights Management Services (RMS)-klienten redan installerad. Om du använder en dator med Windows XP, vara Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1) installerat på datorn antingen av dig eller administratören RMS. RMS-administratören kan konfigurera särskilda IRM-principer som definierar vem som kan komma åt information och vilken nivå redigering är tillåtet för ett e-postmeddelande. En företagsadministratör kan till exempel definiera en behörighetsmall som kallas "Konfidentiellt" som anger att ett e-postmeddelande som använder principen kan endast öppnas av användare inom företagets domän.

Installera Windows RMS (Rights Management Services) Client

Windows Vista –

 1. Klicka på Start-knappen i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Program och sedan på Program och funktioner. Klicka på Installera ett program från nätverket i den vänstra rutan. Klicka på Windows Rights Management Services Client i listan med program och klicka sedan på Lägg till.

  Obs!: Om du använder klassisk vy dubbelklickar du på Program och funktioner och klickar på Installera ett program från nätverket i den vänstra rutan. Klicka sedan på Windows Rights Management Services Client i listan med program och på Lägg till.

Windows XP 

 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Lägg till eller ta bort program. Klicka på Lägg till nya program i det vänstra fönstret. Klicka på Windows Rights Management Services Client i listan och klicka sedan på Lägg till.

  Obs!: Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program i klassiskt läge och klicka sedan på Lägg till nya program i den vänstra fönsterrutan. Klicka på Windows Rights Management Services Client i listan och klicka sedan på Lägg till.

Du kan också när du först försöker öppna filer som är skyddade med hjälp av IRM uppmanas Office 2010 du att ladda ned Windows Rights Management Services Client om du använder en dator utan programvaran. Mer information om Windows Rights Management Services Client finns iWindows Rights Management Services Client webbplats.

Överst på sidan

Hämta behörigheter

Första gången som du försöker öppna ett dokument, en arbetsbok eller en presentation med begränsad behörighet måste du ansluta till en licensservern att kontrollera dina inloggningsuppgifter och hämta en användningslicens. Den här processen definierar vilken behörighetsnivå som du har till en fil. Den här processen krävs för varje fil som har begränsad behörighet. Med andra ord kan innehåll med begränsad behörighet inte öppnas utan en användningslicens. Hämta behörigheter kräver att Microsoft Office skicka referenser (inklusive din e-postadress) och information om din behörighet rättigheter till licensieringsservern. Informationen i dokumentet, arbetsboken eller presentationen skickas inte till licensieringsservern. Mer information finns i Punkter i sekretesspolicyn för Microsoft Office 2010.

Överst på sidan

Begränsa behörigheten till innehållet i filer

Dokumentförfattare kan begränsa behörigheten för dokument, arbetsböcker och presentationer till specifika användare, filer eller grupper (gruppbaserade behörigheter kräver katalogtjänsten Active Directory för gruppexpandering). Dokumentförfattare kan med dialogrutan Behörighet bevilja användare läs- och redigeringsbehörighet, samt ange förfallodatum för innehåll. Dokumentförfattaren Ranjit kan exempelvis bevilja Helena behörighet att läsa ett Word-dokument, men inte ändra det. Ranjit kan sedan ge Peter tillstånd att göra ändringar i dokumentet och att spara det. Ranjit kanske också bestämmer sig för att begränsa både Helenas och Peters tillgång till dokumentet under fem dagar innan behörigheten för dokumentet upphör. Information om hur du anger förfallodatum för ett dokument, en arbetsbok eller en presentation finns i avsnittet Ange ett förfallodatum för en fil.

Dialogrutan Behörighet i Word

 1. Spara dokumentet, arbetsboken eller presentationen.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Skydda dokument på fliken Info i Word, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Begränsad åtkomst.

  • Klicka på Skydda arbetsbok på fliken Info i Excel, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Begränsad åtkomst.

  • Klicka på Skydda presentation på fliken Info i PowerPoint, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Begränsad åtkomst.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Behörigheter:

  • Markera kryssrutan Begränsa behörighet till det här dokumentet i Word och definiera åtkomstnivåer för varje användare.

  • Markera kryssrutan Begränsa behörighet till den här arbetsboken i Excel och definiera åtkomstnivåer för varje användare.

  • Markera kryssrutan Begränsa behörighet till den här presentationen i PowerPoint och definiera åtkomstnivåer för varje användare.

   Du kanske inte kan använda alla alternativ om en administratör har definierat anpassade behörighetsprinciper som inte kan ändras av enskilda användare.

   Behörighetsnivåer

  • Läs     Användare med läsbehörighet kan läsa ett dokument, en arbetsbok eller en presentation, men inte redigera, skriva ut eller kopiera filen.

  • Ändra     Användare med ändringsbehörighet kan läsa, redigera och spara ändringar i ett dokument, en arbetsbok eller en presentation, men inte skriva ut filen.

  • Fullständig behörighet     Användare som har fullständig behörighet har total redigeringsbehörighet i dokumentet, arbetsboken eller presentationen, på samma sätt som en dokumentförfattare, och kan bland annat ange förfallodatum för innehållet, förhindra utskrift och ge behörigheter till andra användare. När behörigheten för ett dokument, en arbetsbok eller en presentation upphör för behöriga användare kan dokumentet, arbetsboken eller presentationen bara öppnas av den som skapat filen eller av användare med fullständig behörighet till dokumentet, arbetsboken eller presentationen. Den som skapat filen har alltid fullständig behörighet.

 5. Om du vill bevilja fullständig behörighet till en användare klickar du på Fler alternativ i dialogrutan Behörigheter, klickar på pilen i kolumnen Åtkomstnivå och klickar sedan på Fullständig behörighet i listan Åtkomstnivå.

  Fler alternativ i dialogrutan Behörighet

 6. När du har definierat behörighetsnivåer klickar du på OK.

  Meddelandefältet visas, och anger att behörigheter har definierats för dokumentet, arbetsboken eller presentationen. Om du behöver ändra åtkomstbehörigheterna för dokumentet, arbetsboken eller presentationen klickar du på Ändra behörighet.

  Meddelandefältet i Word

  Om ett dokument, en arbetsbok eller en presentation med begränsad behörighet vidarebefordras till en obehörig användare visas ett meddelande med dokumentförfattarens e-postadress eller webbplatsadress så att mottagaren kan be att få behörighet till dokumentet, arbetsboken eller presentationen.

  Dialogruta i Word som anger att ett dokument med begränsad behörighet har vidarebefordrats till en obehörig person

  Om dokumentförfattaren väljer att inte inkludera någon e-postadress, visas ett felmeddelande för obehöriga användare.

Ange ett förfallodatum för en fil

 1. Öppna filen.

 2. Klicka på fliken Arkiv

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Skydda dokument på fliken Info i Word, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Begränsad åtkomst.

  • Klicka på Skydda arbetsbok på fliken Info i Excel, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Begränsad åtkomst.

  • Klicka på Skydda presentation på fliken Info i PowerPoint, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Begränsad åtkomst.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Behörigheter:

  • Markera kryssrutan Begränsa behörighet till det här dokumentet i Word och klicka på Fler alternativ.

  • Markera kryssrutan Begränsa behörighet till den här arbetsboken i Excel och klicka på Fler alternativ.

  • Markera kryssrutan Begränsa behörighet till den här presentationen i PowerPoint och klicka på Fler alternativ.

 5. Gör något av följande under Ytterligare behörigheter för användare:

  • Markera kryssrutan Det här dokumentet upphör att gälla den i Word och ange ett datum.

  • Markera kryssrutan Den här arbetsboken upphör att gälla den i Excel och ange ett datum.

  • Markera kryssrutan Den här presentationen upphör att gälla den i PowerPoint och ange ett datum.

 6. Klicka på OK två gånger.

Överst på sidan

Använda ett annat Windows-användarkonto för att hantera filbehörigheter

 1. Öppna dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Skydda dokument på fliken Info i Word, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Hantera autentiseringsuppgifter.

  • Klicka på Skydda arbetsbok på fliken Info i Excel, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Hantera autentiseringsuppgifter.

  • Klicka på Skydda presentation på fliken Info i PowerPoint, peka på Begränsa behörighet efter personer och klicka på Hantera autentiseringsuppgifter.

 4. Gör något av följande:

  • Markera e-postadressen för det konto som du vill använda i dialogrutan Välj användare och klicka på OK.

  • Klicka på Lägg till i dialogrutan Välj användare, ange dina autentiseringsuppgifter för det nya kontot och klicka två gånger på OK.

   Dialogrutan Välj användare

Överst på sidan

Visa innehåll med begränsad behörighet

Om du vill visa rättighetsskyddat innehåll som du har behörighet till med hjälp av Office 2010 bara öppna dokumentet, arbetsboken eller presentationen.

Om du vill visa dina behörigheter klickar du på Visa behörighet i meddelandefältet eller på något av följande i statusfältet längst ned på skärmen:

 • Det här dokumentet innehåller en behörighetsprincip  Knapp som anger att dokumentet, arbetsboken eller presentationen innehåller en behörighetsprincip

 • Den här arbetsboken innehåller en behörighetsprincip  Knapp som anger att dokumentet, arbetsboken eller presentationen innehåller en behörighetsprincip

 • Den här presentationen innehåller en behörighetsprincip Knapp som anger att dokumentet, arbetsboken eller presentationen innehåller en behörighetsprincip  

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×