Information Rights Management i Microsoft Office 2007-systemet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Anteckning: Office 2007 når slutet av dess supportlivscykeln i 2017.

I den här artikeln lär du dig hur du kan begränsa behörighet till innehåll i dokument, arbetsböcker och presentationer med hjälp av Information Rights Management (IRM), som är tillgängliga i Microsoft Office 2007-systemet. Information om hur du kan begränsa behörighet till innehåll i e-postmeddelanden finns i Begränsa behörighet till konfidentiell information i e-postmeddelanden.

Information om hur du anger ett lösenord för att öppna eller ändra en fil finns i Ange ett lösenord för att öppna eller ändra en dokumentet, arbetsboken eller presentationen. Det finns andra artiklar som beskriver med hjälp av lösenord för att Skydda formatering i dokument och skydda element i kalkylblad eller en arbetsbok.

I den här artikeln

Syftet med IRM och dess begränsningar

Filtyper som du kan rights hantera med IRM

Konfigurera datorn för att använda IRM

Hämta behörigheter

Begränsa behörighet till innehåll i filer

Använda ett annat Windows-användarkonto för att hantera filer rättigheter

Visa innehåll med begränsad behörighet

Syftet med IRM och dess begränsningar

Med IRM (Information Rights Management) kan användare och administratörer definiera åtkomstbehörigheter till dokument, arbetsböcker och presentationer. På så sätt kan användarna förhindra att känslig information skrivs ut, vidarebefordras eller kopieras av obehöriga. När du har begränsat behörigheten till en fil med hjälp av IRM, tillämpas åtkomst- och användningsbegränsningarna oavsett var informationen finns eftersom behörigheten till en fil lagras i själva dokumentfilen.

Med IRM kan användarna konfigurera specifika inställningar avseende överföringen av personlig eller privat information. IRM gör det också lättare för företag att tillämpa företagsprinciper som reglerar användningen och spridningen av konfidentiell eller känslig företagsinformation.

IRM kan användas för att:

 • förhindra att en behörig mottagare av begränsat innehåll vidarebefordrar, kopierar, ändrar, skriver ut, faxar eller klistrar in innehåll för obehörig användning

 • Förhindrar att begränsat innehåll kopieras med funktionen Print Screen i Microsoft Windows

 • begränsa innehåll oavsett vart det skickas

 • tillämpa utgångsdatum för filer så att innehållet i dokument inte längre kan visas efter en angiven tidsperiod

 • Upprätthåller företagsprinciper för användande och spridning av innehåll inom företaget

IRM kan inte användas för att förhindra att:

 • Att innehåll raderas, stjäls eller fångas in och skickas vidare av skadliga program som trojanska hästar, personer som registrerar tangentnedtryckningar och vissa typer av spionprogram

 • Att innehåll försvinner eller skadas på grund av datorvirus

 • Att begränsat innehåll kopieras för hand eller antecknas från en mottagares skärm

 • Att en mottagare tar ett digitalt foto av det begränsade innehållet när det visas på en skärm

 • Att begränsat innehåll kopieras med program för ögonblicksbilder från andra tillverkare

Överst på sidan

Filtyper som du kan hantera behörigheter för

Med IRM i Office-version 2007 kan du hantera XPS-filer (XML Paper Specification) samt följande filtyper:

Word-filer

Filtyp

Anknytning

Dokument

DOC

Dokument

.docx

Makroaktiverat dokument

.docm

Mall

DOT

Mall

.dotx

Makroaktiverad mall

.dotm

Excel-filer

Filtyp

Anknytning

Arbetsbok

.xls

Arbetsbok

.xlsx

Makroaktiverad arbetsbok

.xlsm

Mall

.xlt

Mall

.xltx

Makroaktiverad mall

.xltm

Binär arbetsbok (ej XML-format)

.xlsb

Makroaktiverat tillägg

XLA

Makroaktiverat tillägg

.xlam

PowerPoint-filer

Filtyp

Anknytning

Presentation

.ppt

Presentation

.pptx

Makroaktiverad presentation

.pptm

Mall

.pot

Mall

.potx

Makroaktiverad mall

.potm

Bildspel

PPS

Bildspel

.ppsx

Makroaktiverat bildspel

.ppsm

Office-tema

.thmx

Meddelanden: 

 • Om de här filtyperna är bifogade till ett e-postmeddelande med hanterad behörighet i Office Outlook 2007 hanteras behörigheterna automatiskt även för dem.

 • Behörigheterna för en MSG-fil (meddelande) hanteras inte om du bifogar MSG-filen till ett e-postmeddelande med hanterad behörighet. IRM hanterar inte behörigheter för MSG-filer.

Överst på sidan

Konfigurera datorn för IRM

För att kunna använda IRM i Office-version 2007 krävs minst RMS (Windows Rights Management Services) Client Service Pack 1 (SP1). Om Windows Vista körs på datorn är RMS (Windows Rights Management Services) redan installerat. Om Windows XP körs på datorn måste du eller RMS-administratören installera RMS (Windows Rights Management Services) Client Service Pack 1 (SP1). RMS-administratören kan konfigurera företagsspecifika IRM-principer som anger vem som kan komma åt innehåll och vilken redigeringsnivå som tillåts för ett dokument, en arbetsbok eller en presentation. En företagsadministratör kan exempelvis definiera en behörighetsmall kallad "Konfidentiellt", som anger att dokument, arbetsböcker eller presentationer som använder principen bara kan öppnas av personer inom företagsdomänen.

Installera Windows RMS (Rights Management Services) Client

 1. I Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Lägg till eller ta bort program. Klicka på Lägg till nya program i det vänstra fönstret. Klicka på Windows Rights Management Services Client i listan och klicka sedan på Lägg till.

  Obs!: Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program i klassiskt läge och klicka sedan på Lägg till nya program i den vänstra fönsterrutan. Klicka på Windows Rights Management Services Client i listan och klicka sedan på Lägg till.

Du kan också när du först försöker öppna filer som är skyddade med hjälp av IRM uppmanas Office-version 2007 du att ladda ned Windows Rights Management Services Client om du använder en dator utan programvaran.

Överst på sidan

Hämta behörigheter

Första gången som du försöker öppna ett dokument, en arbetsbok eller en presentation med begränsad behörighet måste du ansluta till en licensservern att kontrollera dina inloggningsuppgifter och hämta en användningslicens. Den här processen definierar vilken behörighetsnivå som du har till en fil. Den här processen krävs för varje fil med begränsad behörighet. Med andra ord kan innehåll med begränsad behörighet inte öppnas utan en användningslicens. Hämta behörigheter kräver att Microsoft Office skicka referenser (inklusive din e-postadress) och information om din behörighet rättigheter till licensieringsservern. Informationen i dokumentet skickas inte till licensieringsservern. Mer information finns i Sekretesspolicy för Microsoft Office 2007-systemet.

Överst på sidan

Begränsa behörigheten till innehållet i filer

Författare kan begränsa behörigheten för dokument, arbetsböcker och presentationer på ett per användare, per dokument eller per grupp bas (grupp baserat behörigheter krävs Microsoft Active Directory-katalogtjänst för expandering av grupper). Författare använder dialogrutan behörighet för att ge användare läsa och ändra, samt ange förfallodatum för innehåll. Ranjit, dokumentets författare kan till exempel ge Helena behörighet att läsa ett dokument, men inte göra ändringar i den. Ranjit kan ge Johan behörighet att göra ändringar i dokumentet och att han att spara dokumentet. Ranjit kan också välja att begränsa Helena och Johan åtkomsten till det här dokumentet under fem dagar innan behörighet att dokumentet upphör att gälla. Information om hur du anger ett förfallodatum för ett dokument finns i Ange ett förfallodatum för en fil.

Behörighet

 1. Spara dokumentet, arbetsboken eller presentationen.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på förbereda, peka på Begränsa behörighet och klicka på Distribuera inte.

 3. Markera kryssrutan Begränsa åtkomst till dokumentet och definiera åtkomstnivåer för varje användare.

  Du kanske inte kan använda alla alternativ om en administratör har definierat anpassade behörighetsprinciper som inte kan ändras av enskilda användare.

  Behörighetsnivåer

  • Läs     Användare med läsbehörighet kan läsa ett dokument, en arbetsbok eller en presentation, men inte redigera, skriva ut eller kopiera filen.

  • Ändra     Användare med ändringsbehörighet kan läsa, redigera och spara ändringar i ett dokument, en arbetsbok eller en presentation, men inte skriva ut filen.

  • Fullständig behörighet     Användare som har fullständig behörighet har total redigeringsbehörighet i dokumentet, arbetsboken eller presentationen, på samma sätt som en dokumentförfattare, och kan bland annat ange förfallodatum för innehållet, förhindra utskrift och ge behörigheter till andra användare. När behörigheten för ett dokument upphör för behöriga användare kan dokumentet bara öppnas av den som skapat dokumentet eller av användare med fullständig behörighet till dokumentet. Dokumentförfattaren har alltid fullständig behörighet.

 4. Om du vill bevilja fullständig behörighet till en användare klickar du på Fler alternativ, klickar på pilen i kolumnen Åtkomstnivå och klickar sedan på Fullständig behörighet i listan Ändra.

  Fler alternativ i dialogrutan Behörighet

 5. När du har definierat behörighetsnivåer klickar du på OK.

  Meddelandefältet visas, och anger att behörigheter har definierats för dokumentet. Om du behöver ändra behörigheterna för dokumentet klickar du på Ändra behörighet.

  Meddelandefält

  Om ett dokument med begränsad behörighet vidarebefordras till en obehörig användare visas ett meddelande med dokumentförfattarens e-postadress eller webbplatsadress så att mottagaren kan be att få behörighet till dokumentet.

  Bild av dialogruta

  Om dokumentförfattaren väljer att inte inkludera någon e-postadress, visas ett felmeddelande för obehöriga användare.

Ange ett förfallodatum för en fil

 1. Öppna filen.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på förbereda, peka på Begränsa behörighet och klicka på Distribuera inte.

 3. Markera kryssrutan Begränsa åtkomst till dokumentet och klicka på Fler alternativ.

 4. Markera kryssrutan Den aktuella versionen av dokumentet upphör att gälla under Ytterligare behörigheter för användare och ange ett datum.

 5. Klicka på OK två gånger.

Överst på sidan

Använda ett annat Windows-användarkonto för att hantera filbehörigheter

 1. Öppna dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på förbereda, peka på Begränsa behörighet och klicka sedan på Hantera autentiseringsuppgifter.

 3. Gör något av följande:

  • Markera e-postadressen för det konto som du vill använda i dialogrutan Välj användare och klicka på OK.

  • Klicka på Lägg till i dialogrutan Välj användare, ange dina autentiseringsuppgifter för det nya kontot och klicka två gånger på OK.

   Dialogrutan Välj användare

Överst på sidan

Visa innehåll med begränsad behörighet

Om du vill visa innehåll med begränsad behörighet som du har behörighet till med hjälp av Office-version 2007 öppnar du bara dokumentet, arbetsboken eller presentationen.

Om du vill visa dina behörigheter klickar du på Visa behörighet i meddelandefältet eller klickar på knappen i statusfältet längst ned på skärmen.

Bild av knapp

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×