Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Med avsnitt kan du ange specifik sidlayout och formateringsalternativ (t.ex. radnumrering, kolumner eller sidhuvuden och sidfötter) för olika delar av ett dokument. Med hjälp av avsnitt kan du till exempel formatera införandet av en rapport som en enstaka kolumn och sedan formatera huvuddelen av rapporten som två kolumner. Word behandlar ett dokument som en enda del tills du infogar en avsnittsbrytning.

Tips: För att visa avsnittsbrytningar och andra icke utskrivbara tecken i verktygsfältet Standard klickar du på Visa alla icke utskrivbara tecken Visa alla icke utskrivbara tecken .

Dokument som innehåller avsnittsbrytningar

  Bildtext 1 Avsnitt som har formaterats för en kolumn

  Bild av knapp Avsnittsbrytning som styr layout och formatering i föregående avsnitt identifieras av 1

  Bildtext 3 Avsnitt som har formaterats för två kolumner

  Steg 4 Avsnittsbrytning som styr layout och formatering i föregående avsnitt identifieras av 3

Varje avsnittsbrytning styr layout och formatering av avsnittet före brytningen. Om du till exempel tar bort en avsnittsbrytning får texten före brytningen all formatering som finns i avsnittet som följer efter brytningen. Om du exempelvis tar bort den första avsnittsbrytningen (2) i bilden som nämndes tidigare formateras det första avsnittet som två kolumner. Det sista stycketecknet stycketecken (¶) i dokumentet styr avsnittets layout och formatering i den sista delen i dokumentet. Om dokumentet inte innehåller avsnitt styr det sista stycketecknet layout och formatering av hela dokumentet.

Viktigt!: I anvisningarna nedan förutsätts att du är i utskriftslayoutvyn. Om du inte är i utskriftslayoutvyn klickar du på Utskriftslayout på menyn Visa.

Gör något av följande:

Infoga avsnittsbrytning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga avsnittsbrytningen.

 2. På fliken Layout, under Utskriftsformat, klickar du på Brytning och sedan på den typ av avsnittsbrytning du vill använda.

  Fliken Layout i Word, gruppen Utskriftsformat

  I följande tabell visas exempel på typer av avsnittsbrytningar som du kan infoga. I varje bild representerar en rad med dubbla streck en avsnittsbrytning.

Typ av avsnittsbrytning

Beskrivning

Nästa sida

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på nästa sida.

Dokument som innehåller avsnittsbrytning för nästa sida

Löpande

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på samma sida.

Dokument som innehåller en löpande avsnittsbrytning

Jämn sida

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på nästa sida med jämnt sidnummer.

Dokument som innehåller en jämn avsnittsbrytning

Udda sida

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på nästa sida med udda sidnummer.

Dokument som innehåller avsnittsbrytning för udda sida

Ta bort avsnittsbrytning

 1. Klicka över avsnittsbrytningen du vill ta bort.

  Om du inte ser avsnittsbrytningen i verktygsfältet Standard klickar du på Knappen Visa .

 2. Tryck på Ta bort .

  Om tangentbordet inte har en Ta bort -nyckel håller du ned SKIFT och trycker på högerpilen Pil , och sedan på DELETE.

  Obs!: När du tar bort en avsnittsbrytning kan du också ta bort avsnittsformatering för text i avsnittet före brytningen. Den texten blir en del av följande avsnitt, och tar över all avsnittsformatering, inklusive marginaler.

Ändra typen av avsnittsbrytning

 1. Klicka i avsnittet du vill ändra.

 2. Klicka på DokumentFormat-menyn och klicka sedan på fliken Layout.

 3. På popup-menyn Börja nytt avsnitt klickar du på den typ av avsnittsbrytning du vill använda.

Se även

Styra sidbrytningarna

Dokumentet innehåller oönskade sidbrytningar.

Lägga till eller ta bort sidnummer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×