Infoga sidhuvud eller sidfot

När du skapar en formulärmall kan du ange att sidhuvuden eller sidfötter ska visas i de övre och nedre marginalerna på sidan när användarna skriver ut formuläret. Om formulärmallen innehåller flera vy måste du infoga sidhuvuden och sidfötter separat för varje vy.

Vad vill du göra?

Infoga sidhuvud eller sidfot

Centrera sidhuvudet eller sidfoten

Högerjustera sidhuvudet eller sidfoten

Infoga sidhuvud eller sidfot

 1. Markera Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 3. Gör något av följande under Sidhuvud och sidfot:

  • Om du vill lägga till ett sidhuvud i formulärmallen klickar du på Sidhuvud.

  • Om du vill lägga till en sidfot i formulärmallen klickar du på Sidfot.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Format för sidhuvud eller Format för sidfot:

  • Om du vill infoga statisk text i sidhuvudet eller sidfoten, t.ex. namnet på ditt företag, skriver du önskad text i rutan Skriv ut formulär med det här sidhuvudet eller Skriv ut formulär med den här sidfoten. Texten vänsterjusteras som standard i sidhuvudet eller sidfoten när formuläret skrivs ut.

  • Om du vill infoga variabel text i sidhuvudet eller sidfoten, t.ex. aktuell sida eller dagens datum, klickar du på önskat alternativ i listan Infoga Autotext. Om du vill inkludera text i kombination med variabeln skriver du texten och variabeln direkt i rutan Skriv ut formulär med det här sidhuvudet eller rutan Skriv ut formulär med den här sidfoten. Om du exempelvis vill skriva ut "Sida 1 av 3", "Sida 2 av 3" o.s.v., skriver du Sida &p av &P i rutan Skriv ut formulär med det här sidhuvudet eller rutan Skriv ut formulär med den här sidfoten.

   Obs!: Länkar till mer information om sidhuvuden och sidfötter finns under Se även, som visas om du är ansluten till Internet.

   Lista med autotextposter

   Du kan använda följande Autotextposter när du skapar ett sidhuvud eller en sidfot.

   Så här gör du detta:

   Använda denna Autotextpost

   Variabel

   Skriva ut data från ett formulär

   Fält

   Varierar

   Skriva ut det aktuella datumet med kort format*

   Kort datum

   &d

   Skriva ut det aktuella datumet i långt format*

   Långt datum

   &D

   Skriva ut den aktuella tiden*

   Tid (nationella inställningar)

   &t

   Skriva ut den aktuella tiden i 24-timmarstid

   24-timmarstid

   &T

   Skriva ut aktuellt sidnummer

   Aktuell sida

   &p

   Skriva ut det totala antalet sidor

   Antal sidor

   &P

   Högerjustera text

   Placera text till höger

   &b

   Skriva ut ett enskilt &-tecken

   &

   &&

   * Enligt nationella inställningar på Kontrollpanelen.

 5. Välj de formateringsalternativ som du vill använda för sidhuvudet eller sidfoten.

 6. Om du vill testa hur ändringarna ser ut i det utskrivna formuläret klickar du på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Centrera sidhuvudet eller sidfoten

Sidhuvudet eller sidfoten vänsterjusteras som standard i utskriften av formuläret. Om du vill centrera text i sidhuvudet eller sidfoten måste du omge texten med variabeln &b.

 1. Markera Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 3. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot under Sidhuvud och sidfot.

 4. Placera insättningspunkten i början av texten för sidhuvudet eller sidfoten i rutan Skriv ut formulär med det här sidhuvudet eller Skriv ut formulär med den här sidfoten och skriv &b.

 5. Placera insättningspunkten i slutet av texten för sidhuvudet eller sidfoten och skriv &b igen.

  Om du till exempel vill centrera namnet på ditt företag i ett sidhuvud skriver du &bnamn&b, där namn representerar namnet på ditt företag.

 6. Om du vill testa hur ändringarna ser ut i det utskrivna formuläret klickar du på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Högerjustera sidhuvudet eller sidfoten

Sidhuvudet eller sidfoten vänsterjusteras som standard i utskriften av formuläret. Om du vill högerjustera text i sidhuvudet eller sidfoten måste du lägga till variabeln &b före texten.

 1. Markera Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 3. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot under Sidhuvud och sidfot.

 4. Placera insättningspunkten i början av texten för sidhuvudet eller sidfoten i rutan Skriv ut formulär med det här sidhuvudet eller Skriv ut formulär med den här sidfoten och skriv &b.

  Om du till exempel vill högerjustera namnet på ditt företag i ett sidhuvud skriver du &bnamn, där namn representerar namnet på ditt företag.

 5. Om du vill testa hur ändringarna ser ut i det utskrivna formuläret klickar du på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

  Obs!: Sidhuvud och sidfot visas endast i fönstret Förhandsgranska (för utskrift), och visas alltså inte i det vanliga förhandsgranskningsfönstret.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×