Infoga nya celler, rader eller kolumner

Infoga celler

När du infogar tomma celler kan du välja om du vill flytta andra celler nedåt eller åt höger, så att de nya cellerna får plats. cellreferens justera automatiskt så att placeringen av flyttade celler matchas.

 1. Markera cellen eller cellerna till höger eller ovanför den plats där du vill infoga fler celler.

  Obs!    Markera lika många celler som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma celler, markerar du fem celler.

 1. Håll ned CTRL och klicka på de markerade cellerna. Klicka sedan på Infoga på popupmenyn.

 2. På menyn Infoga väljer du om du vill flytta de markerade cellerna nedåt eller till höger om de nyligen infogade cellerna.
  Infoga celler åt höger

  Åtgärd som inträffar när du flyttar celler åt höger.

  Infoga celler nedåt

  Åtgärd som inträffar när du flyttar celler nedåt.

  Tips    Information om hur du infogar celler som innehåller data finns i Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner.

Infoga rader eller kolumner

När du infogar extra rader eller kolumner visas de ovanför eller till vänster om den markerade cellen på kalkylbladet. cellreferens justera automatiskt så att det matchar placeringen av flyttade celler.

 1. Markera rubriken på raden ovanför den plats där du vill infoga fler rader och på samma sätt markerar du rubriken på kolumnen till höger om den plats där du vill infoga ytterligare kolumner.

  Obs!    Markera lika många rader eller kolumner som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma rader markerar du fem rader. Det spelar ingen roll om raderna innehåller data eftersom raderna infogas ovanför dessa rader. Om du infogar kolumner infogas de till vänster.

 2. Håll ned CTRL och klicka på markerade rader eller kolumner och på popupmenyn klickar du på Infoga.

  Tips    Information om hur du infogar rader eller kolumner som innehåller data finns i Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner.

Se även

Ta bort celler, rader eller kolumner

Infoga eller ta bort kalkylblad

Gäller för: Excel for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk