Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till video- och ljudfiler i dina presentationer och göra dem mer intressanta. Du kan även spela in en ljudfil direkt från PowerPoint.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från nätverket

Du kan lägga till en webbvideo från videodelningswebbplatser som YouTube eller en videoinbäddningskod.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en video.

 2. Tryck på Alt+N, V. Du hör: ”Onlinevideo”.

 3. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga video öppnas.

 4. Gör något av följande:

  Lägg till en video från en delningscommunity

  1. Tryck på Tabb tills du hör: ”Sök <namn på community>”.

  2. Skriv in sökorden och tryck på Retur. Videoväljaren öppnas med fokus på den första videon.

  3. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör den video som du vill lägga till och tryck sedan på Retur.

  Lägg till en video från en inbäddningskod

  1. Tryck på Tabb tills du hör: ”Klistra in inbäddningskoden här”.

  2. Klistra in inbäddningskoden och tryck på Retur.

Lägg till en video från din enhet

Du kan lägga till en video i presentationen från din dator.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en video.

 2. Tryck på Alt+N, V. Du hör: ”Onlinevideo”.

 3. Tryck på nedåtpilen. Du hör: ”Video på min dator”.

 4. Tryck på Retur. Windows-dialogrutan Infoga video öppnas med fokus på mappen Dokument. Du hör: ”Filnamn, redigerbar, redigera”.

 5. Navigera till den videofil som du vill lägga till eller ange sökvägen till filen och tryck sedan på Retur.

 6. Om du behöver navigera till videons formateringsalternativ trycker du på Alt, J och sedan på P. Du hör: ”Fliken Format.” Tryck på Tabb om du vill navigera genom undermenyalternativen.

  Tips: Menyn är endast tillgänglig när du har markerat en video. Om du inte har markerat videon och du trycker på Alt, J och sedan P, hör du "Alt, J, P" och ingen meny visas. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka markören till bilden.

 7. Om du behöver navigera till videons uppspelningsalternativ trycker du på Alt, J och sedan på N. Du hör: ”Fliken Uppspelning.”

Lägg till en ljudfil från din enhet

Du kan lägga till ljudfiler i en presentation från din enhet.

 1. Gå till den bild i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Öppna menyn Infoga genom att trycka på Alt+N, O. Du hör: ”Ljud på min dator”.

 3. Tryck på Retur. Du hör: ”Filnamn, redigerbar, redigera”. Windows-dialogrutan Infoga ljud öppnas.

 4. Navigera till den ljudfil som du vill lägga till eller ange sökvägen till filen. Tryck på blanksteg för att markera filen.

 5. Tryck på Retur för att infoga filen.

 6. Om du behöver navigera till ljudfilens formateringsalternativ går du till fliken Infoga och trycker på Alt, J, P. Du hör ”Fliken Format”. Tryck på Tabb om du vill navigera genom undermenyalternativen.

  Tips: Menyn är endast tillgänglig när du har markerat en ljudfil. Om du inte har markerat filen och du trycker på Alt, J och sedan P, hör du ”Alt, J, P” och ingen meny visas. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka markören till bilden.

 7. Om du behöver navigera till alternativen för ljuduppspelning går du till fliken Infoga och trycker på Alt, J, N. Du hör ”Fliken Uppspelning”.

Spela in en ljudfil i PowerPoint

Du kan snabbt och enkelt spela in en ljudfil direkt i PowerPoint.

 1. Gå till den bild i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Tryck på Alt+N, O, R. Du hör: ”Fönstret Spela in ljud, namn, redigering”.

 3. Ange ett namn för ljudinspelningen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knapp” och tryck på Retur. Du hör: ”Knappen OK”.

 5. Spela in ljud och tryck på Retur när du är klar. Ljudfilen infogas i bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Använda kortkommandon för att leverera din presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att infoga ljud och video i dina presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från din enhet eller ditt nätverk

Piffa upp presentationen genom att lägga till en videofil.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Infoga, markerad".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Videomeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. I videomenyn trycker du på piltangenterna tills du hör "Film från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

 5. Du bläddrar efter en videofil genom att trycka på Tabb tills du hör den video du vill infoga i bilden.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Lägga till en ljudfil

Lägg till en ljudfil från en filplats eller spela snabbt in en direkt i PowerPoint 2016 för Mac.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ljudmeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. På ljudmenyn trycker du på piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Gör något av följande:

  • Du bläddrar efter en ljudfil i en mapp genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Ljud från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

   Tryck på Tabb-tangenten tills du hör namnet på ljudfilen du vill infoga i bilden. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Infoga" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Vill du spela in en ljudfil direkt går du till ljudmenyn och trycker på nedpilen tills du hör "Spela in ljud" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "<Inspelningens standardnamn>, namn."

   Skriv namnet på inspelningen. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Inspelningsknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på inspelningsknappen". Inspelningen startas.

   Spela in en ljudfil. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Stoppknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på stoppknappen". Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×