Infoga latinbaserade Unicode- eller ASCII-symboler och -tecken

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med ASCII- och Unicode-teckenkodning kan datorer lagra och utbyta data med andra datorer och program. Listorna nedan innehåller vanliga latinbaserade ASCII- och Unicode-tecken. Information om Unicode-tecken för icke-latinbaserade skriftspråk finns i Diagram över Unicode-teckenkoder efter skriftspråk.

Artikelinnehåll

Infoga ett ASCII- eller Unicode-tecken i ett dokument

Teckenkoder för vanliga symboler

Teckenkoder för vanliga diakritiska tecken

Teckenkoder för vanliga sammanskrivna tecken

Icke-utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Mer information

Infoga ett ASCII- eller Unicode-tecken i ett dokument

Om du bara behöver skriva några specialtecken eller symboler kan du använda Teckenuppsättning eller skriva tangentbordsgenvägar. En lista med ASCII-tecken finns i tabellerna nedan och i Tangentbordsgenvägar för internationella tecken.

Meddelanden: 

 • Många språk innehåller symboler som inte får plats i den utökade ACSII-uppsättningen på 256 tecken. Det finns ASCII- och Unicode-varianter för sådana regionala tecken och symboler. Se Diagram över Unicode-teckenkoder efter skriftspråk.

 • Om du har problem med att skriva teckenkoderna för de tecken som du vill använda kan du prova att använda Teckenuppsättning.

Infoga ASCII-tecken

Om du vill infoga ett ASCII-tecken trycker du på och håller ned ALT samtidigt som du skriver teckenkoden. Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (°) trycker du på och håller ned ALT samtidigt som du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

Obs!: Du måste använda det numeriska tangentbordet när du skriver siffrorna och inte det vanliga tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK är aktiverat på tangentbordet om det behövs.

Infoga Unicode-tecken

Om du vill infoga ett Unicode-tecken skriver du teckenkoden, trycker på ALT och sedan på X. Om du till exempel vill skriva ett dollartecken ($) skriver du 0024, trycker på ALT och sedan på X. Fler Unicode-teckenkoder finns i Diagram över Unicode-teckenkoder efter skriftspråk.

Viktigt!: Del av Microsoft Office-program, till exempel PowerPoint och InfoPath kan konvertera inte Unicode-koder till tecken. Om du behöver ett Unicode-tecken och använder något av de program som inte stöder Unicode-tecken, Använd Teckenuppsättning för att ange tecknen som du behöver.

Meddelanden: 

 • Du måste använda det numeriska tangentbordet när du skriver siffrorna och inte det vanliga tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK är aktiverat på tangentbordet om det behövs.

 • Om du har problem med att få Unicode att konvertera ett tecken skriver du koden med hjälp av det numeriska tangentbordet, väljer koden och klickar sedan på ALT+X.

 • Om du använder Microsoft Windows XP eller senare installeras det universella teckensnittet för Unicode automatiskt. Om du använder Microsoft Windows 2000 måste du installera Unicode-teckensnittet.

  I Microsoft Windows 2000

  1. Avsluta alla program.

  2. Dubbelklicka på ikonen Lägg till/ta bort programKontrollpanelen.

  3. Gör något av följande:

   • Om du installerade Microsoft Office-programmen som en del av ett Office-paket klickar du på Microsoft Office i rutan Installerade program och klickar sedan på Ändra.

   • Om du installerade Office-programmet separat klickar du på namnet på programmet i rutan Installerade program och klickar sedan på Ändra.

  4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner i Microsoft Office 2003Installationsprogram och klicka sedan på Nästa.

  5. Välj Välj avancerad anpassning av program och klicka sedan på Nästa.

  6. Expandera listan Delade funktioner i Office.

  7. Expandera listan Internationellt stöd.

  8. Klicka på ikonen bredvid Universellt teckensnitt och välj sedan önskat installationsalternativ.

Med hjälp av Teckenuppsättning

Teckenuppsättning är ett inbyggt program i Microsoft Windows som gör att du kan visa de tecken som är tillgängliga i ett valt teckensnitt. I Teckenuppsättning kan du kopiera enskilda tecken eller en grupp med tecken till Urklipp och klistra in dem i valfritt program som kan visa dem.

Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Om du vill välja ett tecken i Teckenuppsättning klickar du på tecknet, klickar på Välj, klickar på höger musknapp på den plats i dokumentet där du vill infoga tecknet och klickar sedan på Klistra in.

Överst på sidan

Teckenkoder för vanliga symboler

Fler teckensymboler finns i Teckenuppsättning på datorn och i Diagram över ASCII-teckenkoder eller Unicode-teckenkoder efter skriftspråk.

Glyf

Kod

Glyf

Kod

Valutasymboler

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Juridiska symboler

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Matematiska symboler

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Bråk

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Skiljetecken och dialektiska symboler

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Formsymboler

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Överst på sidan

Teckenkoder för vanliga diakritiska tecken

En fullständig lista över glyferna och deras teckenkoder finns i Teckenuppsättning.

Glyf

Kod

Glyf

Kod

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Överst på sidan

Teckenkoder för ligaturer

Mer information om sammanskrivna tecken finns i avsnittet om typografiska ligaturer. En fullständig lista över ligaturerna och deras teckenkoder finns i Teckenuppsättning.

Glyf

Kod

Glyf

Kod

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Överst på sidan

Icke-utskrivbara ASCII-kontrolltecken

ASCII-tabell nummer 0–31 gäller för kontrolltecken som används för att styra kringutrustning, t.ex. skrivare. Exempelvis representerar 12 funktionen för sidframmatning/ny sida. Det här kommandot instruerar en skrivare att gå till början av nästa sida.

Diagram över icke-utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Decimal

Tecken

Decimal

Tecken

null

0

avslut datalänk

16

början av rubrik

1

enhetskontroll 1

17

början av text

2

enhetskontroll 2

18

slutet av texten

3

enhetskontroll 3

19

överföringens slut

4

enhetskontroll 4

20

förfrågan

5

negativ bekräftelse

21

bekräftelse

6

synkron inaktivitet

22

klocka

7

överföringsblockets slut

23

backsteg

8

avbryt

24

vågrät tabb

9

mediets slut

25

radmatning/ny rad

10

ersätt

26

lodrät tabb

11

avslut

27

sidframmatning/ny sida

12

filavgränsare

28

radmatning

13

gruppavgränsare

29 för företagsresurs

skift ut

14

postavgränsare

30

skift in

15

enhetsavgränsare

31

blanksteg

32

DEL

127

Överst på sidan

Mer information

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×