Infoga, kopiera eller ta bort en textruta i Word 2016 för Mac

En textruta är ett objekt som du kan infoga i dokumentet för att kunna placera och skriva text var som helst i filen. Textrutor är ofta bra för att framhäva specifik text och kan också vara till hjälp när du behöver flytta runt texten i dokumentet.

Infoga en textruta

 1. Klicka på Textruta på fliken Infoga och välj sedan antingen Rita textruta (texten justeras vågrätt på sidan) eller Lodrät textruta (texten justeras lodrätt på sidan).

  Textruta på fliken Infoga är markerat.

 2. Klicka i dokumentet och dra textrutan till önskad storlek.

 3. Du kan lägga till text i en textruta genom att klicka i textrutan och sedan skriva eller klistra in text.

  • Du formaterar texten i textrutan genom att markera den och Ctrl+klicka på texten och klicka på Teckensnitt.

  • Du kan lägga till olika effekter i textrutan genom att klicka på textrutan och använda alternativen på fliken Figurformat. Du kan till exempel ändra textorientering eller placera texten högst upp, i mitten eller längst ned i textrutan.

  • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och håller ned den, och när markören ändras till en Korspil drar du textrutan till en ny plats.

Obs!: Om du har flera textrutor kan du länka ihop dem så att texten flödar mellan rutorna. Du kan bara länka en tom textruta till den som du har markerat. Detta gör du genom att klicka på textrutan som du vill länka till en annan textruta och sedan klicka på Skapa länk på fliken Figurformat.

Kopiera en textruta

 1. Klicka på den textruta som du vill kopiera.

  Kontrollera att markören är placerad på textrutans kantlinje och inte inuti rutan. Om markören inte är placerad på kantlinjen kopieras texten i textrutan och inte själva textrutan.

 2. Ctrl-klicka och klicka på Kopiera . Eller tryck på KOMMANDO + C.

 3. Klicka på den plats i dokumentet där du vill klistra in textrutan, Ctrl+klicka och klicka sedan på Klistra in. Eller tryck på KOMMANDO + V.

Ta bort en textruta

 • Klicka på kantlinjen för den textruta du vill ta bort och tryck på Delete.

  Kontrollera att markören är placerad på textrutans kantlinje och inte inuti rutan. Om markören inte är placerad på kantlinjen tar du bort texten i textrutan och inte själva textrutan när du trycker på Delete.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×