Infoga ett vågrätt område

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda ett vågrätt område om du vill placera två områden sida vid sida i Microsoft Office InfoPath-formulärmall. När formulär som baseras på din formulärmall ändras, växer vågrätt område eller krymper så att det fyller det tillgängliga utrymmet.

I den här artikeln

När du ska använda ett vågrätt område

Att tänka på kompatibilitet

Infoga ett vågrätt område

Layouttips

När du ska använda ett vågrätt område

Använd ett vågrätt område när du vill ordna relaterade kontroller i en vågrät bildas. När flera vågräta områden är placerade sida vid sida, områden radbryta, eller flödar när storleken på skärmen ändras till nästa rad.

När du infogar ett vågrätt område i en formulärmall infogas som i princip en tom behållare. För regionen ska vara användbar måste du infoga andra kontroller i rutan. Dessa kontroller kan innehålla textrutor, listrutor eller avsnitt. I följande bild visas två vågräta områden i designläge.

Vågräta områden med etiketter och textrutor

Du kan också använda layouttabeller för att ordna kontroller på liknande sätt. Du kan till exempel placera två textrutor bredvid varandra i olika tabellceller. Men till skillnad från vågräta områden cellerna i layouttabellerna inte radbryts till nästa rad om skärmen ändras, i stället är kontrollerna i cellen dold.

I exemplet nedan visas rutorna namn och e-postadress bredvid varandra i separata vågräta områden i formuläret.

Vågräta områden innan du ändrar storleken på fönstret

Men om användaren ändrar storlek på fönstret, flyttas vågräta områden automatiskt till nästa rad som visas i följande illustration.

Vågräta områden efter att du har ändrat storleken på fönstret

Tips: Som standard är ett vågrätt område kantlinjer osynliga i formuläret. Om du vill använda en disposition för att visas runt din region kan du använda en kantlinje till den i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

Relaterade kontroller

InfoPath innehåller andra kontroller som liknar vågräta områden men som har olika syften. Med hjälp av listan nedan kan du bestämma vilka av dessa kontroller fungerar bäst på din formulärmall.

 • Rullning region    Använd ett rullningsbart område i stället för ett vågrätt område om du vill att din region om du vill ta med rullningslister så att användare kan bläddra om du vill se information som ligger utanför vyn.

 • Avsnitt    Om du inte behöver din region om du vill radbryta som ändras storleken för formuläret kan använda du ett avsnitt i stället för ett vågrätt område. Till skillnad från vågräta områden som är obunden kontroller, är avsnitt bundna till grupper i datakälla.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vågrätt område kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Överst på sidan

Infoga ett vågrätt område

Eftersom vågräta områden används endast i layoutsyfte är de inte bundna till fält eller grupper i datakällan.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Vågrätt område under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till kontroller i vågrätt område drar du den kontroll som du vill använda från åtgärdsfönstret kontroller till vågrätt område.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips kan du förfina utseendet, storlek och andra aspekter av ett vågrätt område och kontroller som den innehåller.

 • Om du vill ändra färgen på kantlinje eller bakgrund i ett vågrätt område, markerar du den. Klicka på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn och gör önskade ändringar i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

 • Om du vill ändra storlek på flera vågräta områden på samma gång, markerar du dem, tryck på ALT + RETUR och gör önskade ändringar i dialogrutan Egenskaper (flera val).

 • Som standard infogas vågräta områden med en bredd som matchar den utskrivna sidan. Klicka på Visa egenskaper om du vill ändra den här standardinställningen på Visa-menyn. Markera kryssrutan Använd en egen bredd för formulärmallen på fliken Allmänt under Inställningar för Layout och Skriv ett annat tal i rutan anpassad layoutbredd.

 • Om du anger en anpassad layoutbredd för vågräta områden, kontrollerar du att det inte är bredare än det utskrivbara området för formulärmallen. Att snabbt se hur bred den utskrivna sidan är, och om innehållet i en formulärmall får plats på sidan, klicka på Guiden SidbreddVisa-menyn. När du klickar på det här kommandot visas en streckad lodrät stödlinje till höger på skärmen. Den här guiden visar den högra marginalen på den utskrivna sidan, baserat på standardskrivare för din dator.

 • Du kan förfina avstånd i och runt vågrätt område genom att ändra utfyllnad säga buffert utrymmet runt den region innehållet, eller genom att ändra marginalerna, vilket är mängden utrymme mellan den region kantlinje och eventuella omgivande text eller kontroller i formulärmallen. Dubbelklicka på den om du vill justera avståndet för ett vågrätt område. Klicka på fliken storlek i dialogrutan Egenskaper för vågrät Region och ställer sedan in marginalen och utfyllnad lämpliga alternativ.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×