Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Elektroniskt visitkort Du kan använda din kontaktinformation i varje meddelande som du skickar genom att lägga till din Elektroniskt visitkort till din e-postsignatur. Mottagare kan högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på bifogade vcf-fil) att spara den direkt i sina kontaktlistor.

Det första steget är att skapa en signatur eller välj en befintlig signatur att ändra; Det andra steget är att lägga till visitkort i signaturen. Senare kan du kan infoga signaturen manuellt i varje meddelande eller kan du ange en standardsignatur ska infogas automatiskt i alla meddelanden som du skickar.

Vad vill du göra?

Steg 1: Skapa eller ändra en signatur och infoga ett elektroniskt visitkort i den

Steg 2: Infoga en signatur i ett meddelande

Mer information om elektroniska visitkort i signaturer

Steg 1: Skapa eller ändra en signatur och infoga ett elektroniskt visitkort i den

 1. Signatur-meny Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande och klicka sedan på Signaturer.

 2. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

 3. Skriv in ett namn för signaturen och klicka sedan på OK.

 4. Skriv den text som du vill ha i signaturen i rutan Redigera signatur.

  Börja på en ny signatur

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och använder sedan formateringsknapparna för att välja de alternativ du vill ha.

  Meddelanden: 

  Mer information om de olika meddelandeformat

  Microsoft Office Outlook 2007 har stöd för tre meddelandeformat:

  • Oformaterad text    Detta är ett format som kan läsas i alla e-postprogram. Du kan ange att Outlook ska öppna meddelanden som du tar emot som oformaterad text. Formatet har inte stöd för fetstil, kursiv stil, teckenfärg eller annan textformatering. Dessutom stöder det inte bilder som visas direkt i meddelandetexten (men du kan bifoga dem som filer).

  • Outlook Rich Text format (RTF)     Du kan använda RTF-FORMAT när du skickar meddelanden inom en organisation som använder Microsoft Exchange, men rekommenderar vi att du använder HTML-format. RTF-format, inklusive punkter, justeringar och länkade objekt. Outlook konverteras RTF-formaterade meddelanden till HTML som standard när du skickar dem till en Internet-mottagare, så att meddelandets formatering bevaras och bifogade filer tas emot. Outlook formaterar även möte och uppgiftsförfrågningar och meddelanden med röstknappar så att objekten kan skickas intakt över Internet till andra Outlook-användare, oavsett standardformat för meddelandet.

  • HTML    Det här är standardformatet i Outlook. Det är också det bästa formatet att använda när du vill skapa meddelanden som påminner om vanliga dokument, med olika teckensnitt, färger och punktlistor. När du väljer något av de alternativ som tillåter formatering (HTML eller RTF), skickas meddelandet som standard i HTML-format. När du använder HTML vet du därför att mottagaren ser samma sak som du skickar.

   Obs!: När du svarar på ett meddelande behåller Outlook det ursprungliga meddelandets format. Om du däremot markerar alternativet Läs all standard-e-post med oformaterad text formateras ditt svar i oformaterad text. Du kan också klicka på informationsfältet och ändra meddelandets format (till HTML eller RTF) och svara. Om du ändrar meddelandets format kommer svaret att vara formaterat med det nya formatet.

   Information om hur du ändrar meddelandeformat finns i Ändra meddelandeformatet till HTML, RTF-format eller oformaterad text.

 6. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort markerar du var i signaturtexten du vill att kortet ska infogas, sedan klickar du på Visitkort och klickar på ett kontaktnamn i listan Sparad som. Klicka sedan på OK.

  inkludera ett visitkort i signaturen

 7. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

  Obs!: Signaturen som du har skapat eller ändrat visas inte i det öppna meddelandet. Det måste infogas i meddelandet. Mer information finns i steg 2, nästa avsnitt.

Överst på sidan

Steg 2: Infoga en signatur i ett meddelande

Du kan välja att en standardsignatur ska infogas i alla dina utgående meddelanden, eller också kan du infoga en signatur i utgående meddelanden manuellt från fall till fall.

 • Infoga en signatur automatiskt

 • Signatur-meny Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande och klicka sedan på Signaturer.

 • I listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur markerar du den signatur du vill använda.

 • Under Välj standardsignatur i listan E-postkonto markerar du ett e-postkonto som du vill koppla signaturen till.

 • Markera den signatur du vill använda i listan nya meddelanden.
  Infoga signatur i nya meddelanden

 • Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 • Klicka på OK.

 • Infoga en signatur manuellt

 • Infoga en signatur Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

 • Om du inte ser den signatur du vill använda klickar du på E-postsignatur, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klickar sedan på OK.

 • Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

Överst på sidan

Mer information om elektroniska visitkort i signaturer

Du kan ha så många signaturer och så många elektroniska visitkort som du vill använda, så att du kan skapa flera signaturer för olika syften, till exempel företag och family kommunikation. Du kan också ha en signatur som består av endast ett elektroniskt visitkort.

Till exempel: Företagspolicyn där du jobbar kanske säger att alla anställda ska skicka med grundläggande kontaktinformation i alla sina e-postmeddelanden. När företaget har bestämt sig för en kortdesign kan alla anställda fylla i sin kontaktinformation, lägga in kortet i sina officiella företagssignaturer och ordna så att signaturerna automatiskt infogas i alla meddelanden som de skickar med sina företags-e-postkonton.

Så här ser en signatur med ett elektroniskt visitkort ut i ett meddelande

1. När du skickar ett meddelande med en signatur som innehåller ett elektroniskt visitkort bifogas en VCF-fil med all kontaktinformation. Tack vare den här filen kan användare som har andra e-postprogram visa och spara kontaktinformationen.

2. Kortet visas i signaturen.

3. när du får ett meddelande med ett kort i signaturen, högerklicka på kortet bilden i signaturen och klicka på Lägg till i kontakter, öppnas kontaktformuläret för kontakten. Sedan kan du visa den eller spara den.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×