Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda din kontaktinformation i varje meddelande som du skickar genom att lägga till din Elektroniskt visitkort till din e-postsignatur. Mottagare kan högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på bifogade VCF-filen) och spara informationen direkt i sina kontaktlistor.

 1. Klicka på signatur i ett nytt meddelande på fliken meddelande i gruppen Inkludera och klicka sedan på signaturer.

  Menyn Signatur
 2. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

 3. Skriv in ett namn för signaturen och klicka sedan på OK.

 4. Skriv texten som du vill ta med i signaturen i rutan Redigera signatur.

  Börja på en ny signatur

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och använder sedan formateringsknapparna för att välja de alternativ du vill ha.

  Meddelanden: 

  Mer information om de olika meddelandeformat

  Microsoft Office Outlook 2007 har stöd för tre meddelandeformat:

  • Oformaterad text     Det här är ett format som har stöd för alla e-postprogram. Du kan ange att Outlook ska öppna meddelanden som du tar emot i RTF-format. Oformaterad text stöder inte fet, kursiv stil, teckenfärg eller annan textformatering. Dessutom stöder det inte bilder som visas direkt i meddelandet, men du kan bifoga bilder som bifogade filer.

  • Outlook Rich Text format (RTF)     Du kan använda RTF-format när du skickar meddelanden inom en organisation som använder Microsoft Exchange, men rekommenderar vi att du använder HTML-format. RTF-format, inklusive punkter, justeringar och länkade objekt. Outlook konverteras RTF-formaterade meddelanden till HTML som standard när du skickar dem till en Internet-mottagare, så att meddelandets formatering bevaras och bifogade filer tas emot. Outlook formaterar även möte och uppgiftsförfrågningar och meddelanden med röstknappar så att objekten kan skickas intakt över Internet till andra Outlook-användare, oavsett standardformat för meddelandet.

  • HTML     Det här är standardformatet för meddelanden i Outlook. Det är också det bästa valet av formatet när du vill skapa meddelanden som liknar traditionella dokument med olika teckensnitt, färger, och punkt listor. När du väljer något av de alternativ som tillåter formatering (HTML eller Rich Text), skickas meddelandet i HTML-format. Så när du använder HTML vet du att du skickar mottagaren finns.

   Obs!: När du svarar på ett meddelande bevaras formateringen i det ursprungliga meddelandet. Om du väljer alternativet Läs all standard e-post med oformaterad text, formaterar Outlook ditt svar i oformaterad text. Eller klicka på Informationsfältet, ändra format på meddelandet till HTML eller RTF-format och sedan svara. Om du ändrar formatet på meddelandet kan är du svaret formaterad med det nya formatet.

   Information om hur du ändrar meddelandeformat finns i Ändra meddelandeformatet till HTML, RTF-format eller oformaterad text.

 6. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort, placera insättningspunkten där du vill ska visas i rutan Signaturtext som, klicka på Visitkort och klicka sedan på kontaktens namn i listan Sparad som kortet. Klicka på OK.

  inkludera ett visitkort i signaturen

 7. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

  Obs!: Signaturen som du har skapat eller ändrat visas inte i det öppna meddelandet. Det måste infogas i meddelandet. Mer information finns i lägga till en signatur i alla meddelanden och Lägg till en signatur i ett meddelande.

 1. Klicka på signatur i ett nytt meddelande på fliken meddelande i gruppen Inkludera och klicka sedan på signaturer.

 2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

 3. Klicka på ett e-postkonto som du vill koppla signaturen till under Välj standardsignatur i listan E-postkonto.

 4. Markera den signatur du vill använda i listan nya meddelanden.
  Infoga signatur i nya meddelanden

 5. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 6. Klicka på OK.

 1. Klicka på signatur i ett nytt meddelande på fliken meddelande i gruppen Inkludera och välj sedan den signatur du vill använda.

  Infoga en signatur
 2. Om du inte ser den signatur du vill använda, klicka på E-postsignatur, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

Du kan ha så många signaturer och så många elektroniska visitkort som du vill använda, så att du kan skapa flera signaturer för olika syften, till exempel företag och family kommunikation. Du kan också ha en signatur som består av endast ett elektroniskt visitkort.

Till exempel kanske din företagspolicy innebär att alla anställda får innehålla grundläggande kontaktinformationen i företagets e-korrespondens. När företaget anger en Kortdesign, anställda kan fylla i sin kontaktinformation, inkludera kortet i deras officiella företagssignaturer och har signaturer läggs automatiskt till i alla meddelanden som de skickar från sitt företag e-postkonto.

Så här ser en signatur med ett elektroniskt visitkort ut i ett meddelande

1. när du skickar ett meddelande med en signatur som innehåller ett elektroniskt visitkort bifogad VCF-filen som innehåller kontaktinformationen. Detta gör det möjligt för mottagare med andra e-postprogram kan visa och spara kontaktinformationen.

2. på kortet visas i signaturen.

3. när du får ett meddelande med ett kort i signaturen, högerklicka på kortet bilden i signaturen och klicka på Lägg till i kontakter, öppnas kontaktformuläret för kontakten. Sedan kan du visa den eller spara den.

 1. Klicka på fliken Meddelande och på Signatur i gruppen Inkludera i ett nytt meddelande, och klicka sedan på Signaturer.

 2. Klicka på den signatur du vill lägga till ett visitkort i på fliken E-postsignatur under Markera signatur som ska redigeras.

  Om du vill skapa en signatur klickar du på Nytt, anger ett namn på signaturen och klickar på OK. Klicka sedan på namnet på den nya signaturen i listan Markera signatur som ska redigeras.

 3. I rutan Redigera signatur skriver du texten som du vill ta med i signaturen.

 4. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort placerar du markören på den plats i signaturtexten där du vill att kortet ska infogas, klickar på Visitkort och sedan på ett kontaktnamn i listan Sparad som. Klicka på OK.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och klicka sedan på Signaturer.

 2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

 3. Markera ett e-postkonto som du vill koppla signaturen till under Välj standardsignatur i listan E-postkonto.

 4. I listan Nya meddelanden markerar du signaturen du vill använda.

 5. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

 2. Om du inte ser den signatur du vill använda klickar du på Signaturer, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klickar sedan på OK.

 3. Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×